คำออกเสียงโดยadelasaใน Forvo หน้า4.

สมาชิก: adelasa สมัครสมาชิกเพื่อadelasaออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
17/08/2010 bootylicious [en] bootylicious การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/08/2010 clit [en] clit การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 booty call [en] booty call การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/08/2010 weirdo [en] weirdo การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/08/2010 tied up [en] tied up การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 homonym [en] homonym การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 epiphanic [en] epiphanic การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 colicky [en] colicky การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 unwatchable [en] unwatchable การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 absurdism [en] absurdism การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 contemplating [en] contemplating การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 flamingos [en] flamingos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 tying [en] tying การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 unconventionality [en] unconventionality การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 originality [en] originality การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 faulted [en] faulted การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 misfires [en] misfires การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 unsettling [en] unsettling การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 unholy [en] unholy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 chiodos [en] chiodos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 Muslim [en] Muslim การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 disadvantageously [en] disadvantageously การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 Eurovision [en] Eurovision การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สเปน

ติดต่อadelasa


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 113 (64 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 3

จำนวน ผู้ที่โหวต: 93คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 41.754


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 12.942

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 2.297