คำออกเสียงโดยadelasaใน Forvo หน้า2.

สมาชิก: adelasa สมัครสมาชิกเพื่อadelasaออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
17/08/2010 stirred [en] stirred การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 ribbons [en] ribbons การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 love affair [en] love affair การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 surrendering [en] surrendering การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 beast [en] beast การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 flitted [en] flitted การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 tight [en] tight การออกเสียง -1คะแนนโหวต
17/08/2010 weatherproof [en] weatherproof การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 mischievous [en] mischievous การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 go fuck yourself [en] go fuck yourself การออกเสียง 27คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 missionary [en] missionary การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 anal [en] anal การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 vibrator [en] vibrator การออกเสียง 7คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 dildo [en] dildo การออกเสียง 5คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 G-spot [en] G-spot การออกเสียง 5คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 guilty pleasure [en] guilty pleasure การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 pleasure [en] pleasure การออกเสียง 4คะแนนโหวต
17/08/2010 lick [en] lick การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 dripped [en] dripped การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 doggy style [en] doggy style การออกเสียง 8คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 sex [en] sex การออกเสียง 5คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 handcuffs [en] handcuffs การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/08/2010 glamorpuss [en] glamorpuss การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 crapper [en] crapper การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 pimp [en] pimp การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 gimme [en] gimme การออกเสียง 2คะแนนโหวต
17/08/2010 reallocate [en] reallocate การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 puss [en] puss การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 hanky-panky [en] hanky-panky การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 rubber [en] rubber การออกเสียง 1คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สเปน

ติดต่อadelasa


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 129 (75 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 4

จำนวน ผู้ที่โหวต: 102คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 36.239


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 10.629

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.897