คำออกเสียงโดยadelasaใน Forvo หน้า2.

สมาชิก: adelasa สมัครสมาชิกเพื่อadelasaออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
17/08/2010 beast [en] beast การออกเสียง -1คะแนนโหวต
17/08/2010 weatherproof [en] weatherproof การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 missionary [en] missionary การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 anal [en] anal การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 vibrator [en] vibrator การออกเสียง 7คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 dildo [en] dildo การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 G-spot [en] G-spot การออกเสียง 5คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 guilty pleasure [en] guilty pleasure การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 pleasure [en] pleasure การออกเสียง 4คะแนนโหวต
17/08/2010 lick [en] lick การออกเสียง 5คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 dripped [en] dripped การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 sex [en] sex การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 handcuffs [en] handcuffs การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/08/2010 glamorpuss [en] glamorpuss การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 crapper [en] crapper การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 pimp [en] pimp การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 gimme [en] gimme การออกเสียง 2คะแนนโหวต
17/08/2010 reallocate [en] reallocate การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 puss [en] puss การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 hanky-panky [en] hanky-panky การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 rubber [en] rubber การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/08/2010 booty [en] booty การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 apple bottom [en] apple bottom การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/08/2010 smooch [en] smooch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 up-skirt [en] up-skirt การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/08/2010 suck [en] suck การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 sucks [en] sucks การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 69 [en] 69 การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 cake-hole [en] cake-hole การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/08/2010 douche bag [en] douche bag การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สเปน

ติดต่อadelasa


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 113 (64 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 3

จำนวน ผู้ที่โหวต: 93คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 41.863


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 12.957

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 2.301