ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
03/11/2013 הר פוג'י [he] הר פוג'י การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/08/2013 עיפה [he] עיפה การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/08/2013 נשרף [he] נשרף การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/06/2013 שואלת [he] שואלת การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2012 אתן (עתיד ראשון יחיד) [he] אתן (עתיד ראשון יחיד) การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/09/2012 ניתן (עתיד ראשון רבים) [he] ניתן (עתיד ראשון רבים) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2012 תיתני [he] תיתני การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2012 תיתן [he] תיתן การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2012 ייתן [he] ייתן การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2012 תיתנו [he] תיתנו การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2012 ייתנו [he] ייתנו การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2012 תיתנה [he] תיתנה การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2012 תקבלנה [he] תקבלנה การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2012 תלכי [he] תלכי การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2012 תלך [he] תלך การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2012 ילך [he] ילך การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/09/2012 תלכו [he] תלכו การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2012 נלך [he] נלך การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2012 ילכו [he] ילכו การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2012 תלכנה [he] תלכנה การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2012 אלך [he] אלך การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2012 ספציפית [he] ספציפית การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2012 קָלַשׁ [he] קָלַשׁ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2012 עִשֵּׁשׁ [he] עִשֵּׁשׁ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2012 פִּלֵּט [he] פִּלֵּט การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2012 בחנות [he] בחנות การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/07/2012 משפחת [he] משפחת การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2012 לתקן [he] לתקן การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2012 יתקן [he] יתקן การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2012 שיתקן [he] שיתקן การออกเสียง 0คะแนนโหวต