ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
06/10/2012 ダッシュ [ja] ダッシュ การออกเสียง -1คะแนนโหวต
06/10/2012 ボリューム [ja] ボリューム การออกเสียง -2คะแนนโหวต
06/10/2012 ホフマン [ja] ホフマン การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/10/2012 ショッカー [ja] ショッカー การออกเสียง -1คะแนนโหวต
06/10/2012 スケッチ [ja] スケッチ การออกเสียง -1คะแนนโหวต
06/10/2012 ビジュアル [ja] ビジュアル การออกเสียง -1คะแนนโหวต
06/10/2012 シャッフル [ja] シャッフル การออกเสียง -1คะแนนโหวต
06/10/2012 プレビュー [ja] プレビュー การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2012 レキシー [ja] レキシー การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2012 サドル [ja] サドル การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2011 scram [en] scram การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2011 Sir Henry Middleton [en] Sir Henry Middleton การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2011 Walter Brennan [en] Walter Brennan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2011 subtropical [en] subtropical การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2011 sacrificial [en] sacrificial การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2011 Jeremy Abbott [en] Jeremy Abbott การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2011 Tests [en] Tests การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/01/2011 sized [en] sized การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2011 emulated [en] emulated การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2011 smoothly [en] smoothly การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2011 third party [en] third party การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/01/2011 previews [en] previews การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/01/2011 funnier [en] funnier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2011 collided [en] collided การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2011 buzzes [en] buzzes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2011 lunkhead [en] lunkhead การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2011 softened [en] softened การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด