คำออกเสียงโดยZucchiniMannใน Forvo หน้า7.

สมาชิก: ZucchiniMann สมัครสมาชิกเพื่อZucchiniMannออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
08/09/2010 parité [fr] parité การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/09/2010 casse-tête [fr] casse-tête การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/09/2010 montagnes russes [fr] montagnes russes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/09/2010 mésaventure [fr] mésaventure การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/09/2010 payait [fr] payait การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/09/2010 payés [fr] payés การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/09/2010 payées [fr] payées การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/09/2010 payée [fr] payée การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/09/2010 participent [fr] participent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/09/2010 participe [fr] participe การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/09/2010 l'environnement [fr] l'environnement การออกเสียง 1คะแนนโหวต
08/09/2010 Payot [fr] Payot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/09/2010 Hadès [fr] Hadès การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/09/2010 Poher [fr] Poher การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/09/2010 subjonctif imparfait [fr] subjonctif imparfait การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/09/2010 conditionnel présent [fr] conditionnel présent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/09/2010 L'homme armé [fr] L'homme armé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2010 branlant [fr] branlant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2010 péréquation [fr] péréquation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2010 perçus [fr] perçus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2010 perçue [fr] perçue การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2010 perçu [fr] perçu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2010 pondérer [fr] pondérer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2010 ponctualité [fr] ponctualité การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2010 polygone [fr] polygone การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2010 Platini [fr] Platini การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2010 plaignante [fr] plaignante การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2010 plaies [fr] plaies การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2010 mutilé [fr] mutilé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2010 placements [fr] placements การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อZucchiniMann


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 231 (45 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 29

จำนวน ผู้ที่โหวต: 48คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 24.825


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 3.209

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.235