คำออกเสียงโดยZucchiniMannใน Forvo หน้า7.

สมาชิก: ZucchiniMann สมัครสมาชิกเพื่อZucchiniMannออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
08/09/2010 policière [fr] policière การออกเสียง คะแนนโหวต
08/09/2010 parité [fr] parité การออกเสียง คะแนนโหวต
08/09/2010 casse-tête [fr] casse-tête การออกเสียง คะแนนโหวต
08/09/2010 montagnes russes [fr] montagnes russes การออกเสียง คะแนนโหวต
08/09/2010 mésaventure [fr] mésaventure การออกเสียง คะแนนโหวต
08/09/2010 payait [fr] payait การออกเสียง คะแนนโหวต
08/09/2010 payés [fr] payés การออกเสียง คะแนนโหวต
08/09/2010 payées [fr] payées การออกเสียง คะแนนโหวต
08/09/2010 payée [fr] payée การออกเสียง คะแนนโหวต
08/09/2010 participent [fr] participent การออกเสียง คะแนนโหวต
08/09/2010 participe [fr] participe การออกเสียง คะแนนโหวต
08/09/2010 l'environnement [fr] l'environnement การออกเสียง 1คะแนนโหวต
08/09/2010 Payot [fr] Payot การออกเสียง คะแนนโหวต
08/09/2010 Hadès [fr] Hadès การออกเสียง คะแนนโหวต
08/09/2010 Poher [fr] Poher การออกเสียง คะแนนโหวต
08/09/2010 subjonctif imparfait [fr] subjonctif imparfait การออกเสียง คะแนนโหวต
08/09/2010 conditionnel présent [fr] conditionnel présent การออกเสียง คะแนนโหวต
08/09/2010 L'homme armé [fr] L'homme armé การออกเสียง คะแนนโหวต
02/09/2010 branlant [fr] branlant การออกเสียง คะแนนโหวต
30/08/2010 péréquation [fr] péréquation การออกเสียง คะแนนโหวต
30/08/2010 perçus [fr] perçus การออกเสียง คะแนนโหวต
30/08/2010 perçue [fr] perçue การออกเสียง คะแนนโหวต
30/08/2010 perçu [fr] perçu การออกเสียง คะแนนโหวต
30/08/2010 pondérer [fr] pondérer การออกเสียง คะแนนโหวต
30/08/2010 ponctualité [fr] ponctualité การออกเสียง คะแนนโหวต
30/08/2010 polygone [fr] polygone การออกเสียง คะแนนโหวต
30/08/2010 Platini [fr] Platini การออกเสียง คะแนนโหวต
30/08/2010 plaignante [fr] plaignante การออกเสียง คะแนนโหวต
30/08/2010 plaies [fr] plaies การออกเสียง คะแนนโหวต
30/08/2010 mutilé [fr] mutilé การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

เว็บ: http://zucchinimann.blogspot.com

ติดต่อZucchiniMann


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 232 (39 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 26

จำนวน ผู้ที่โหวต: 41คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 16.493


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 2.763

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 996