คำออกเสียงโดยZucchiniMannใน Forvo หน้า5.

สมาชิก: ZucchiniMann สมัครสมาชิกเพื่อZucchiniMannออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
21/09/2010 coupable [fr] coupable การออกเสียง คะแนนโหวต
20/09/2010 appellent [fr] appellent การออกเสียง คะแนนโหวต
20/09/2010 Saint-Barthélémy [fr] Saint-Barthélémy การออกเสียง คะแนนโหวต
20/09/2010 ducat [fr] ducat การออกเสียง คะแนนโหวต
20/09/2010 La Martinique [fr] La Martinique การออกเสียง คะแนนโหวต
20/09/2010 luxuriante [fr] luxuriante การออกเสียง คะแนนโหวต
20/09/2010 volley-ball [fr] volley-ball การออกเสียง คะแนนโหวต
20/09/2010 caniche [fr] caniche การออกเสียง คะแนนโหวต
20/09/2010 feutres [fr] feutres การออกเสียง คะแนนโหวต
17/09/2010 pateliner [fr] pateliner การออกเสียง คะแนนโหวต
17/09/2010 dévouement [fr] dévouement การออกเสียง คะแนนโหวต
16/09/2010 walou [fr] walou การออกเสียง คะแนนโหวต
16/09/2010 nounou [fr] nounou การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/09/2010 peau-rouge [fr] peau-rouge การออกเสียง คะแนนโหวต
16/09/2010 pénétration [fr] pénétration การออกเสียง คะแนนโหวต
16/09/2010 non-ingérence [fr] non-ingérence การออกเสียง คะแนนโหวต
16/09/2010 non-immixtion [fr] non-immixtion การออกเสียง คะแนนโหวต
16/09/2010 neutralité [fr] neutralité การออกเสียง คะแนนโหวต
16/09/2010 Vigouroux [fr] Vigouroux การออกเสียง คะแนนโหวต
16/09/2010 norme [fr] norme การออกเสียง คะแนนโหวต
16/09/2010 Léon Charles Thévenin [fr] Léon Charles Thévenin การออกเสียง คะแนนโหวต
15/09/2010 l'examinateur [fr] l'examinateur การออกเสียง คะแนนโหวต
15/09/2010 bouche d'égout [fr] bouche d'égout การออกเสียง คะแนนโหวต
15/09/2010 Titus et Bérénice [fr] Titus et Bérénice การออกเสียง คะแนนโหวต
15/09/2010 Thévenin [fr] Thévenin การออกเสียง คะแนนโหวต
15/09/2010 rescapé [fr] rescapé การออกเสียง คะแนนโหวต
15/09/2010 David Émile Durkheim [fr] David Émile Durkheim การออกเสียง คะแนนโหวต
15/09/2010 les oiseaux [fr] les oiseaux การออกเสียง คะแนนโหวต
14/09/2010 néant [fr] néant การออกเสียง คะแนนโหวต
14/09/2010 navale [fr] navale การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

เว็บ: http://zucchinimann.blogspot.com

ติดต่อZucchiniMann


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 232 (39 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 26

จำนวน ผู้ที่โหวต: 41คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 16.437


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 2.763

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 998