คำออกเสียงโดยZeleniaใน Forvo

สมาชิก: Zelenia สมัครสมาชิกเพื่อZeleniaออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
27/08/2009 nicest [en] nicest การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
27/08/2009 Birstwith [en] Birstwith การออกเสียง คะแนนโหวต
27/08/2009 Russophile [en] Russophile การออกเสียง -1คะแนนโหวต
27/08/2009 Alamance [en] Alamance การออกเสียง คะแนนโหวต
27/08/2009 Alden Nowlan [en] Alden Nowlan การออกเสียง คะแนนโหวต
27/08/2009 Stephen Covey [en] Stephen Covey การออกเสียง คะแนนโหวต
27/08/2009 Ralph Ellison [en] Ralph Ellison การออกเสียง คะแนนโหวต
27/08/2009 Old Goldenwarren [en] Old Goldenwarren การออกเสียง คะแนนโหวต
27/08/2009 Hal Ashby [en] Hal Ashby การออกเสียง คะแนนโหวต
27/08/2009 Littlemore [en] Littlemore การออกเสียง คะแนนโหวต
27/08/2009 Quileute [en] Quileute การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
27/08/2009 Miranda Taylor Cosgrove [en] Miranda Taylor Cosgrove การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
27/08/2009 Blakey Topping [en] Blakey Topping การออกเสียง คะแนนโหวต
27/08/2009 Ariens [en] Ariens การออกเสียง คะแนนโหวต
27/08/2009 Kremmling [en] Kremmling การออกเสียง คะแนนโหวต
27/08/2009 glam quotient [en] glam quotient การออกเสียง คะแนนโหวต
27/08/2009 cilium [en] cilium การออกเสียง คะแนนโหวต
27/08/2009 rales [en] rales การออกเสียง คะแนนโหวต
27/08/2009 enda [en] enda การออกเสียง คะแนนโหวต
27/08/2009 Odelia [en] Odelia การออกเสียง คะแนนโหวต
27/08/2009 Ollie [en] Ollie การออกเสียง คะแนนโหวต
27/08/2009 Wessing [en] Wessing การออกเสียง คะแนนโหวต
27/08/2009 animesh [en] animesh การออกเสียง คะแนนโหวต
27/08/2009 Rob Marshall [en] Rob Marshall การออกเสียง คะแนนโหวต
27/08/2009 Bill Joy [en] Bill Joy การออกเสียง คะแนนโหวต
27/08/2009 Goddards Garden [en] Goddards Garden การออกเสียง คะแนนโหวต
27/08/2009 closely [en] closely การออกเสียง คะแนนโหวต
27/08/2009 America Ferrera [en] America Ferrera การออกเสียง คะแนนโหวต
27/08/2009 Abaddon [en] Abaddon การออกเสียง คะแนนโหวต
27/08/2009 mega-upload [en] mega-upload การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อZelenia


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 53 (6 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 11

จำนวน ผู้ที่โหวต: 11คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 8.923


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 4.955

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 3.539