ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
01/06/2012 arara-azul [pt] arara-azul การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2012 pantofóbico [pt] pantofóbico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2012 pantofobia [pt] pantofobia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2012 papeleto [pt] papeleto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2012 litotripsia [pt] litotripsia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2012 hesitava [pt] hesitava การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2012 revelaram [pt] revelaram การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2012 deixam [pt] deixam การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2012 amparar [pt] amparar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2012 retinindo [pt] retinindo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2012 empecível [pt] empecível การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2012 Engenheiro Civil [pt] Engenheiro Civil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2012 vieirense [pt] vieirense การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2012 tabaquear [pt] tabaquear การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2012 esquecidas [pt] esquecidas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2012 alcalificante [pt] alcalificante การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2012 hematoma [pt] hematoma การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2012 eficaz [pt] eficaz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2012 ineficaz [pt] ineficaz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2012 saibroso [pt] saibroso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2012 saibro [pt] saibro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2012 tégula [pt] tégula การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2012 tefroíta [pt] tefroíta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2012 telecinesia [pt] telecinesia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2012 telecinético [pt] telecinético การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2012 demolhar [pt] demolhar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2012 recalcitrar [pt] recalcitrar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2012 recalcitrante [pt] recalcitrante การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2012 crisógrafo [pt] crisógrafo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2012 crisográfico [pt] crisográfico การออกเสียง 0คะแนนโหวต