คำออกเสียงโดยWeltonใน Forvo หน้า6.

สมาชิก: Welton สมัครสมาชิกเพื่อWeltonออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
29/05/2012 wi-fi [pt] wi-fi การออกเสียง คะแนนโหวต
28/05/2012 paneiro [pt] paneiro การออกเสียง คะแนนโหวต
28/05/2012 entropicar [pt] entropicar การออกเสียง คะแนนโหวต
28/05/2012 chamusco [pt] chamusco การออกเสียง คะแนนโหวต
28/05/2012 descamar [pt] descamar การออกเสียง คะแนนโหวต
28/05/2012 interrogar [pt] interrogar การออกเสียง คะแนนโหวต
28/05/2012 laguna [pt] laguna การออกเสียง คะแนนโหวต
28/05/2012 decepar [pt] decepar การออกเสียง คะแนนโหวต
28/05/2012 pedra [pt] pedra การออกเสียง คะแนนโหวต
28/05/2012 glicolipídio [pt] glicolipídio การออกเสียง คะแนนโหวต
28/05/2012 laico [pt] laico การออกเสียง คะแนนโหวต
28/05/2012 infortunística [pt] infortunística การออกเสียง คะแนนโหวต
28/05/2012 frangote [pt] frangote การออกเสียง คะแนนโหวต
28/05/2012 cinestesia [pt] cinestesia การออกเสียง คะแนนโหวต
28/05/2012 guaicá [pt] guaicá การออกเสียง คะแนนโหวต
28/05/2012 genuflexão [pt] genuflexão การออกเสียง คะแนนโหวต
28/05/2012 catalepsia [pt] catalepsia การออกเสียง คะแนนโหวต
28/05/2012 cátaro [pt] cátaro การออกเสียง คะแนนโหวต
28/05/2012 Catanduva [pt] Catanduva การออกเสียง คะแนนโหวต
28/05/2012 gládio [pt] gládio การออกเสียง คะแนนโหวต
28/05/2012 salmão [pt] salmão การออกเสียง คะแนนโหวต
28/05/2012 neófito [pt] neófito การออกเสียง คะแนนโหวต
28/05/2012 ficha [pt] ficha การออกเสียง คะแนนโหวต
28/05/2012 ensanguentado [pt] ensanguentado การออกเสียง คะแนนโหวต
28/05/2012 estafante [pt] estafante การออกเสียง คะแนนโหวต
28/05/2012 elástico [pt] elástico การออกเสียง คะแนนโหวต
20/12/2011 foto-unidade [pt] foto-unidade การออกเสียง คะแนนโหวต
20/12/2011 acepipes [pt] acepipes การออกเสียง คะแนนโหวต
20/12/2011 apetecível [pt] apetecível การออกเสียง คะแนนโหวต
20/12/2011 gravífico [pt] gravífico การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: บราซิล

เว็บ: http://twitter.com/W3170N

ติดต่อWelton


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 257 (1 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 428

จำนวน ผู้ที่โหวต: 2คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 16.252


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 421

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 916