ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
02/07/2009 magno [es] magno การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 transmitir [es] transmitir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 te [es] te การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/07/2009 ilusionista [es] ilusionista การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 sigilo [es] sigilo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 papeleta [es] papeleta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 provocar [es] provocar การออกเสียง -1คะแนนโหวต
02/07/2009 consumidor [es] consumidor การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/07/2009 secreta [es] secreta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 escrita [es] escrita การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/07/2009 fermento [es] fermento การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 directriz [es] directriz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 galope [es] galope การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 torturar [es] torturar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/06/2009 patíbulo [es] patíbulo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/06/2009 menear [es] menear การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/06/2009 checo [es] checo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/06/2009 inoportuno [es] inoportuno การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/06/2009 contrabandista [es] contrabandista การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/06/2009 hidrofóbico [es] hidrofóbico การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/06/2009 negativo [es] negativo การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/06/2009 envenenar [es] envenenar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/06/2009 agredir [es] agredir การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/06/2009 estimular [es] estimular การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/06/2009 mecha [es] mecha การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/06/2009 domesticar [es] domesticar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/06/2009 relato [es] relato การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/06/2009 lente [es] lente การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/06/2009 adrenalina [es] adrenalina การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/06/2009 ¿Cómo estás? [es] ¿Cómo estás? การออกเสียง 2คะแนนโหวต