ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
27/07/2009 maratí [es] maratí การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 mesapio [es] mesapio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 kurdo [es] kurdo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 groenlandés [es] groenlandés การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 indoeuropea [es] indoeuropea การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 camboyano [es] camboyano การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 cantonés [es] cantonés การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 germánicas [es] germánicas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 mandarín [es] mandarín การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 nepalés [es] nepalés การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 avéstico [es] avéstico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 lituano [es] lituano การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 Armenio [es] Armenio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 arameo [es] arameo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 Filipinas [es] Filipinas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 compay [es] compay การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 Tepache [es] Tepache การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 rebozo [es] rebozo การออกเสียง -1คะแนนโหวต
04/07/2009 armar [es] armar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/07/2009 incitar [es] incitar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/07/2009 orador [es] orador การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 timorato [es] timorato การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 Cupido [es] Cupido การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 impostor [es] impostor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 autócrata [es] autócrata การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 jurista [es] jurista การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 odioso [es] odioso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 arisco [es] arisco การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 anexo [es] anexo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 trinchar [es] trinchar การออกเสียง 0คะแนนโหวต