ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
02/10/2009 defienda [es] defienda การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 triunfos [es] triunfos การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 incienso [es] incienso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2009 responsabilidades [es] responsabilidades การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 resina [es] resina การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 alcanfor [es] alcanfor การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 balsámico [es] balsámico การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 floral [es] floral การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 armonioso [es] armonioso การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 astringencia [es] astringencia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2009 débiles [es] débiles การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/09/2009 Mariano Higes [es] Mariano Higes การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/09/2009 Irizar [es] Irizar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/09/2009 hortícolas [es] hortícolas การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/09/2009 picor [es] picor การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/09/2009 estelares [es] estelares การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/09/2009 bayas [es] bayas การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/09/2009 estudian [es] estudian การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/09/2009 intensivas [es] intensivas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/09/2009 vistosas [es] vistosas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/09/2009 astrónomos [es] astrónomos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 atabasco [es] atabasco การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 asamés [es] asamés การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 bopurí [es] bopurí การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 aramaico [es] aramaico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 pipiolo [es] pipiolo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 anatolias [es] anatolias การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 neófito [es] neófito การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 konkaní [es] konkaní การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 bengalí [es] bengalí การออกเสียง 0คะแนนโหวต