ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/10/2010 cuestiones [es] cuestiones การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 burlas [es] burlas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 bulliciosas [es] bulliciosas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 desahogando [es] desahogando การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 persuasión [es] persuasión การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 chismes [es] chismes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 chistosos [es] chistosos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/04/2010 hable [es] hable การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/04/2010 actué [es] actué การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/04/2010 extrañaron [es] extrañaron การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 nuez moscada [es] nuez moscada การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2009 llegarás [es] llegarás การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 frutos rojos [es] frutos rojos การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 oir [es] oir การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 suaves [es] suaves การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 madurez [es] madurez การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2009 ponerse de pie [es] ponerse de pie การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 tengo prisa [es] tengo prisa การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 lidiar [es] lidiar การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 desfilan [es] desfilan การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 inflados [es] inflados การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 maniobrantes [es] maniobrantes การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 golpes [es] golpes การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 vino tinto [es] vino tinto การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 esencia [es] esencia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2009 normas [es] normas การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 duros [es] duros การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 defectos [es] defectos การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 rojos [es] rojos การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2009 vinos [es] vinos การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด