ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/10/2010 abrirle [es] abrirle การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/10/2010 díscola [es] díscola การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 oficiosa [es] oficiosa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 náutico [es] náutico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 instruyó [es] instruyó การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 movida [es] movida การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 amigote [es] amigote การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 amenazadoras [es] amenazadoras การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 Alcalá [es] Alcalá การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 cercanos [es] cercanos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 chal [es] chal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 célebres [es] célebres การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 castillos [es] castillos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 charlatana [es] charlatana การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 cáscaras [es] cáscaras การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 coloso [es] coloso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 clarísimos [es] clarísimos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 dándote [es] dándote การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 desbordarse [es] desbordarse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 defendernos [es] defendernos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 defenderla [es] defenderla การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 cuartas [es] cuartas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 culta [es] culta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 cursillos [es] cursillos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 burdas [es] burdas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 buscadora [es] buscadora การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 caballerías [es] caballerías การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 cañitas [es] cañitas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 camisas [es] camisas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/10/2010 brazas [es] brazas การออกเสียง 0คะแนนโหวต