คำออกเสียงโดยTristanใน Forvo

สมาชิก: Tristan สมัครสมาชิกเพื่อTristanออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
10/03/2010 Douglas Hyde [en] Douglas Hyde การออกเสียง คะแนนโหวต
10/03/2010 Mary Robinson [en] Mary Robinson การออกเสียง คะแนนโหวต
10/03/2010 Stephen Blumberg [en] Stephen Blumberg การออกเสียง คะแนนโหวต
10/03/2010 Quaestor [en] Quaestor การออกเสียง คะแนนโหวต
10/03/2010 degust [en] degust การออกเสียง คะแนนโหวต
10/03/2010 decrees [en] decrees การออกเสียง คะแนนโหวต
10/12/2009 dispel [en] dispel การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/10/2009 ipratropium [en] ipratropium การออกเสียง คะแนนโหวต
07/10/2009 wyle [en] wyle การออกเสียง คะแนนโหวต
07/10/2009 Elixophylline [en] Elixophylline การออกเสียง คะแนนโหวต
07/10/2009 Lindon [en] Lindon การออกเสียง คะแนนโหวต
07/10/2009 hydride [en] hydride การออกเสียง คะแนนโหวต
07/10/2009 complaisance [en] complaisance การออกเสียง คะแนนโหวต
07/10/2009 Willard Boyle [en] Willard Boyle การออกเสียง คะแนนโหวต
07/10/2009 Elizabeth Blackburn [en] Elizabeth Blackburn การออกเสียง คะแนนโหวต
07/10/2009 scumball [en] scumball การออกเสียง คะแนนโหวต
07/10/2009 ferreting [en] ferreting การออกเสียง คะแนนโหวต
07/10/2009 scooping up [en] scooping up การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/10/2009 inordinately [en] inordinately การออกเสียง คะแนนโหวต
07/10/2009 rolled [en] rolled การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/10/2009 offset [en] offset การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/10/2009 overburden [en] overburden การออกเสียง คะแนนโหวต
07/10/2009 leach [en] leach การออกเสียง คะแนนโหวต
07/10/2009 pleaser [en] pleaser การออกเสียง คะแนนโหวต
07/10/2009 cherished [en] cherished การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/10/2009 hums [en] hums การออกเสียง คะแนนโหวต
07/10/2009 padawan [en] padawan การออกเสียง คะแนนโหวต
07/10/2009 barks [en] barks การออกเสียง คะแนนโหวต
07/10/2009 impaired [en] impaired การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/10/2009 advancement [en] advancement การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อTristan


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 92 (17 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 93

จำนวน ผู้ที่โหวต: 20คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 10.827


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 1.177

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 2.245