คำออกเสียงโดยTovkalใน Forvo

สมาชิก: Tovkal สมัครสมาชิกเพื่อTovkalออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
04/01/2010 bosquejado [es] bosquejado การออกเสียง คะแนนโหวต
04/01/2010 esbozado [es] esbozado การออกเสียง คะแนนโหวต
04/01/2010 delinearlo [es] delinearlo การออกเสียง คะแนนโหวต
04/01/2010 abocetado [es] abocetado การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/01/2010 gordita [es] gordita การออกเสียง คะแนนโหวต
04/01/2010 delinearselo [es] delinearselo การออกเสียง คะแนนโหวต
04/01/2010 ridiculizado [es] ridiculizado การออกเสียง คะแนนโหวต
04/01/2010 ridiculizando [es] ridiculizando การออกเสียง คะแนนโหวต
04/01/2010 apuntado [es] apuntado การออกเสียง คะแนนโหวต
04/01/2010 ridiculizaría [es] ridiculizaría การออกเสียง คะแนนโหวต
20/09/2009 brindarán [es] brindarán การออกเสียง คะแนนโหวต
20/09/2009 declaran [es] declaran การออกเสียง คะแนนโหวต
20/09/2009 aseguradas [es] aseguradas การออกเสียง คะแนนโหวต
20/09/2009 atrasadas [es] atrasadas การออกเสียง คะแนนโหวต
20/09/2009 plumazo [es] plumazo การออกเสียง คะแนนโหวต
20/09/2009 por otro lado [es] por otro lado การออกเสียง คะแนนโหวต
20/09/2009 gratuitos [es] gratuitos การออกเสียง คะแนนโหวต
20/09/2009 Jacobo Arbenz [es] Jacobo Arbenz การออกเสียง คะแนนโหวต
20/09/2009 becas [es] becas การออกเสียง คะแนนโหวต
20/09/2009 bilingües [es] bilingües การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/09/2009 hispanos [es] hispanos การออกเสียง คะแนนโหวต
20/09/2009 diseñados [es] diseñados การออกเสียง คะแนนโหวต
20/09/2009 talleres [es] talleres การออกเสียง คะแนนโหวต
20/09/2009 escolares [es] escolares การออกเสียง คะแนนโหวต
20/09/2009 contentos [es] contentos การออกเสียง คะแนนโหวต
20/09/2009 juguetes [es] juguetes การออกเสียง คะแนนโหวต
20/09/2009 comiendo [es] comiendo การออกเสียง คะแนนโหวต
20/09/2009 patatas [es] patatas การออกเสียง คะแนนโหวต
20/09/2009 fritas [es] fritas การออกเสียง คะแนนโหวต
20/09/2009 sentarse [es] sentarse การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สเปน

ติดต่อTovkal


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 33 (4 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 0

จำนวน ผู้ที่โหวต: 4คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 3.454


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: n/a

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 5.122