ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
14/07/2016 Bodenheizelement [de] Bodenheizelement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2016 Orgelklasse [de] Orgelklasse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2016 Bandräume [de] Bandräume การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2016 herunterfallen [de] herunterfallen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2016 Schleiflade [de] Schleiflade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2016 Chorräume [de] Chorräume การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2016 Harfenraum [de] Harfenraum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2016 Orgelraum [de] Orgelraum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2016 Orgelbaufirmen [de] Orgelbaufirmen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2016 Beheizungslösung [de] Beheizungslösung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2016 Glockensachverständiger [de] Glockensachverständiger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2016 Gebläseraum [de] Gebläseraum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2016 Fußtonzahl [de] Fußtonzahl การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2016 Dispositionsentwurf [de] Dispositionsentwurf การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2016 Bassraum [de] Bassraum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2016 Orgelsaal [de] Orgelsaal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2016 Orgelpflege [de] Orgelpflege การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2016 Konzertorgel [de] Konzertorgel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2016 Übungsorgel [de] Übungsorgel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2016 Friedhofsorgel [de] Friedhofsorgel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2016 Klaviaturenumfang [de] Klaviaturenumfang การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2016 Klangauswirkung [de] Klangauswirkung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2016 Vermögensaufsichtsgesetz [de] Vermögensaufsichtsgesetz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2016 Fachaufsichtsordnung [de] Fachaufsichtsordnung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2016 Heizungsschächte [de] Heizungsschächte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2016 Nebenregister [de] Nebenregister การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2016 Normalstimmung [de] Normalstimmung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2016 Spieltischanlage [de] Spieltischanlage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2016 Spielhilfe [de] Spielhilfe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2016 Orgelfachmann [de] Orgelfachmann การออกเสียง 0คะแนนโหวต