ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
07/04/2015 obig [de] obig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 kurie [de] kurie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 Zwerghamster [de] Zwerghamster การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 hamster [de] hamster การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 hamstern [de] hamstern การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 Parteivorstand [de] Parteivorstand การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 Katrin [de] Katrin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 Goldhamster [de] Goldhamster การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 Schlachtenlärm [de] Schlachtenlärm การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 Otolith [de] Otolith การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 materialisieren [de] materialisieren การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 materiell [de] materiell การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 materie [de] materie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 materialistisch [de] materialistisch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 Materialismus [de] Materialismus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 Mulatte [de] Mulatte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 stehenlassen [de] stehenlassen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 futurum [de] futurum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 dopen [de] dopen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 Eislauf [de] Eislauf การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 Energiemarkt [de] Energiemarkt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 Ersatzkaffee [de] Ersatzkaffee การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 Deckmantel [de] Deckmantel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 wölkchen [de] wölkchen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 Vollzeit [de] Vollzeit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 erquicken [de] erquicken การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 Polyp [de] Polyp การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 astrologie [de] astrologie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 hinnehmen [de] hinnehmen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 Astrologe [de] Astrologe การออกเสียง 0คะแนนโหวต