ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
03/03/2016 trumpfen [de] trumpfen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2016 Trumpf [de] Trumpf การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2016 Drumpf [de] Drumpf การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2016 Handelsfähigkeit [de] Handelsfähigkeit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2016 merkeln [de] merkeln การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2016 rumprockeln [de] rumprockeln การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2016 prockeln [de] prockeln การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2016 Hans Muff [de] Hans Muff การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2016 Anna Lucia Richter [de] Anna Lucia Richter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2016 Oldie [de] Oldie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2016 Regiolekt [de] Regiolekt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/02/2016 eklatant [de] eklatant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/02/2016 bündig [de] bündig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/02/2016 fernbleiben [de] fernbleiben การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/02/2016 Lindenholz [de] Lindenholz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/02/2016 Potsdam [de] Potsdam การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/02/2016 Kaunas [de] Kaunas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/02/2016 Anruf [de] Anruf การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/02/2016 mecklenburg-vorpommerisch [de] mecklenburg-vorpommerisch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/02/2016 moos [de] moos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/02/2016 Unterlassung [de] Unterlassung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/02/2016 sache [de] sache การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/02/2016 Weihnachten [de] Weihnachten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/02/2016 Notfall [de] Notfall การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/02/2016 Gewicht [de] Gewicht การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/02/2016 Pickelsausen [de] Pickelsausen การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/02/2016 Irrtum [de] Irrtum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/02/2016 Kupfer [de] Kupfer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/02/2016 quinoa [de] quinoa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/02/2016 Magdeburg [de] Magdeburg การออกเสียง 0คะแนนโหวต