ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/09/2016 Altmühl [de] Altmühl การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 Wassermühle [de] Wassermühle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 Wasserhahn [de] Wasserhahn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 Hohn [de] Hohn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 verhöhnen [de] verhöhnen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 Spott [de] Spott การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 verspotten [de] verspotten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 spotten [de] spotten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 spötteln [de] spötteln การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 Hahn [de] Hahn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 Hahnenkampf [de] Hahnenkampf การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 Altmühltal [de] Altmühltal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 Geldhahn [de] Geldhahn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 gel [de] gel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 zudrehen [de] zudrehen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 abgedreht [de] abgedreht การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 abdrehen [de] abdrehen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 zuschrauben [de] zuschrauben การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 schrauben [de] schrauben การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 Schraubenschlüssel [de] Schraubenschlüssel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 Sechskantschlüssel [de] Sechskantschlüssel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 Sechskantschraube [de] Sechskantschraube การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 Ladecontroller [de] Ladecontroller การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 Reklamerummel [de] Reklamerummel การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/09/2016 Judas [de] Judas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 justieren [de] justieren การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 Waage [de] Waage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 Wagenheber [de] Wagenheber การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 Ratsche [de] Ratsche การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 Meißel [de] Meißel การออกเสียง 0คะแนนโหวต