ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/10/2016 Thomas Schrammel [de] Thomas Schrammel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2016 Mario Sonnleitner [de] Mario Sonnleitner การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2016 Messinstrument [de] Messinstrument การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2016 Messgerät [de] Messgerät การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2016 Schätzeisen [de] Schätzeisen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2016 duckmäuserisch [de] duckmäuserisch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2016 Eichendorf [de] Eichendorf การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2016 Eiche [de] Eiche การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2016 Weiche [de] Weiche การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2016 eichen [de] eichen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/10/2016 Ehrenbezeugung [de] Ehrenbezeugung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/10/2016 Bezeugung [de] Bezeugung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/10/2016 Eingrenzung [de] Eingrenzung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/10/2016 grenzpolizeilich [de] grenzpolizeilich การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/10/2016 ausgrenzen [de] ausgrenzen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/10/2016 eingrenzen [de] eingrenzen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/10/2016 Ausgrenzung [de] Ausgrenzung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/10/2016 Grenze [de] Grenze การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/10/2016 Grenzpolizei [de] Grenzpolizei การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/10/2016 Grenzwertunterschreitung [de] Grenzwertunterschreitung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/10/2016 Grenzwertüberschreitung [de] Grenzwertüberschreitung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/10/2016 Entlehnung [de] Entlehnung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/10/2016 entehrend [de] entehrend การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/10/2016 kapitalvermehrend [de] kapitalvermehrend การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/10/2016 auszehrend [de] auszehrend การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/10/2016 belehrend [de] belehrend การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/10/2016 abwehrend [de] abwehrend การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/10/2016 Ehrendoktortitel [de] Ehrendoktortitel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/10/2016 Ehrendoktorwürde [de] Ehrendoktorwürde การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/10/2016 Ehrendoktor [de] Ehrendoktor การออกเสียง 0คะแนนโหวต