ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
08/06/2016 emigrieren [de] emigrieren การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2016 migrieren [de] migrieren การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2016 Migrantin [de] Migrantin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2016 migrant [de] migrant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2016 zuwandern [de] zuwandern การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2016 Zuwanderin [de] Zuwanderin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2016 zuwandernd [de] zuwandernd การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2016 Zuwanderungsdruck [de] Zuwanderungsdruck การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2016 Zuwanderungsgesetzgebung [de] Zuwanderungsgesetzgebung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2016 Zuwanderungskontrolle [de] Zuwanderungskontrolle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2016 Zuwanderungspolitik [de] Zuwanderungspolitik การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2016 Zuwanderer [de] Zuwanderer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2016 Quotenüberschreitung [de] Quotenüberschreitung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2016 Quotenschlüssel [de] Quotenschlüssel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2016 Quotenurteil [de] Quotenurteil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2016 Quotenzuteilung [de] Quotenzuteilung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2016 Quotenneger [de] Quotenneger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2016 Quotenpolitik [de] Quotenpolitik การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2016 Quotenrückversicherung [de] Quotenrückversicherung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2016 Quotenhure [de] Quotenhure การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2016 Quotenmacher [de] Quotenmacher การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2016 Quotenauswahl [de] Quotenauswahl การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2016 Quotenerhöhung [de] Quotenerhöhung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2016 Quotenfestlegung [de] Quotenfestlegung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2016 Quotenaktie [de] Quotenaktie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2016 Quotenausschöpfung [de] Quotenausschöpfung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2016 Quotennegerin [de] Quotennegerin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2016 Quotenschwarzer [de] Quotenschwarzer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2016 Quotenschwarze [de] Quotenschwarze การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2016 anblitzen [de] anblitzen การออกเสียง 0คะแนนโหวต