ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
07/02/2016 Gerschom [de] Gerschom การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2016 Gerson [de] Gerson การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2016 James von Bleichröder [de] James von Bleichröder การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2016 Jakob Mayer Rothschild [de] Jakob Mayer Rothschild การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2016 Carl Mayer von Rothschild [de] Carl Mayer von Rothschild การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2016 Amschel Mayer Rothschild [de] Amschel Mayer Rothschild การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2016 Salomon Mayer von Rothschild [de] Salomon Mayer von Rothschild การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2016 Rothschild [de] Rothschild การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2016 Bleichröder [de] Bleichröder การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2016 Oppenheimer [de] Oppenheimer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2016 Oppenheim [de] Oppenheim การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2016 wanken [de] wanken การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2016 Schwankung [de] Schwankung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2016 molekular [de] molekular การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2016 schwanken [de] schwanken การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2016 schwingen [de] schwingen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2016 mitschwingen [de] mitschwingen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2016 Molekülschwingung [de] Molekülschwingung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2016 Schwingung [de] Schwingung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2016 molekül [de] molekül การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2016 Krankheitskeim [de] Krankheitskeim การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2016 Volkskrankheit [de] Volkskrankheit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2016 Trinkwasserspeicher [de] Trinkwasserspeicher การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2016 Trinkwasserversorgung [de] Trinkwasserversorgung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2016 Arbeitsgremium [de] Arbeitsgremium การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2016 Lifestyleprodukt [de] Lifestyleprodukt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2016 Grundnahrungsmittel [de] Grundnahrungsmittel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2016 energetisieren [de] energetisieren การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2016 Schneidemarke [de] Schneidemarke การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2016 Registerlineal [de] Registerlineal การออกเสียง 0คะแนนโหวต