ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
25/08/2016 umhertasten [de] umhertasten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 Spreuerhofstraße [de] Spreuerhofstraße การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 Willendorf [de] Willendorf การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 Hohenzollern [de] Hohenzollern การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 Köppen [de] Köppen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 Zwick [de] Zwick การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 ausschachten [de] ausschachten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 Füllhorn [de] Füllhorn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 Alarmkasten [de] Alarmkasten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 Thermoauslöser [de] Thermoauslöser การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 Grundname [de] Grundname การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 Benutzereingabe [de] Benutzereingabe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 Rasterlinie [de] Rasterlinie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 Formularbearbeitung [de] Formularbearbeitung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 Formularnutzer [de] Formularnutzer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 Formularelement [de] Formularelement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 Stahlblechabdeckung [de] Stahlblechabdeckung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 Formularempfänger [de] Formularempfänger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 ard [de] ard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 Tagesthemen [de] Tagesthemen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 Tagesschau [de] Tagesschau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 ZDF [de] ZDF การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 Zugangstür [de] Zugangstür การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 Linsenkopf [de] Linsenkopf การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 Lichtkuppel [de] Lichtkuppel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 Schottverschraubung [de] Schottverschraubung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 Ersatzschloß [de] Ersatzschloß การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 Böhmermann [de] Böhmermann การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 Zugangstor [de] Zugangstor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 Jan Böhmermann [de] Jan Böhmermann การออกเสียง 0คะแนนโหวต