คำออกเสียงโดยThonatasใน Forvo หน้า2.

สมาชิก: Thonatas บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อThonatasออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
15/10/2014 Rechtsdienst [de] Rechtsdienst การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2014 Ottenbronn [de] Ottenbronn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2014 Schweichingen [de] Schweichingen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2014 Ausschreibungsergebnis [de] Ausschreibungsergebnis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2014 Bedarfswert [de] Bedarfswert การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2014 Engschrittigkeit [de] Engschrittigkeit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2014 Staublappen [de] Staublappen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2014 Staubzucker [de] Staubzucker การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2014 Stichel [de] Stichel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2014 Planungsrandbedingung [de] Planungsrandbedingung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2014 detaillieren [de] detaillieren การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2014 herabziehen [de] herabziehen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2014 Holtorf [de] Holtorf การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2014 Erarbeitung [de] Erarbeitung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2014 Stiefelmacher [de] Stiefelmacher การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2014 Kostenfeststellung [de] Kostenfeststellung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2014 Lastangabe [de] Lastangabe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2014 Leistungsabrechnung [de] Leistungsabrechnung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2014 Diagrammvergleichansicht [de] Diagrammvergleichansicht การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2014 Leistungsstand [de] Leistungsstand การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2014 rechnerisch [de] rechnerisch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2014 Vergabevorschlag [de] Vergabevorschlag การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2014 Vollzähligkeit [de] Vollzähligkeit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2014 Strangschemata [de] Strangschemata การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2014 Signalbaugruppe [de] Signalbaugruppe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2014 Schlüsselschalterposition [de] Schlüsselschalterposition การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2014 Vorverhandlung [de] Vorverhandlung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2014 Wartungsleistung [de] Wartungsleistung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2014 Lichtensteinweg [de] Lichtensteinweg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2014 Organisationsbaustein [de] Organisationsbaustein การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Languages: German, English, French, Italian, Swedish, some Latin.

Please keep in mind that I am here to help you, not to punish you. I am not paid or anything, I am a volunteer. Yes, I can be a bit annoying at times, but that's my job, eh?

If you need a song, poem or prayer pronounced, feel free to contact me. I will then send you a recording.

A little bit about myself:
I am 21 years old and currently residing in Malmö, Sweden, studying "European studies".
Foreign contacts are always welcome.
Many of my friends are from countries other than Germany :)

I'm doing my best to pronounce all words as clearly as possible, but my accent is slightly influenced by the Franconian dialect, which means that my pronunciations sometimes sound a bit nasal. Also, I roll my "R"s probably much more than a usual German would do.
This special R is uvular and is therefore different from the alveolar R used in the non-Franconian parts of Bavaria, in Austria and in Switzerland.
However, one could generalize by saying that my accent is from southern Germany.

My "Mainfränkisch" is not as good as it should be, but since there are hardly any other contributors in this section, one may excuse my imperfect pronunciation.
As dialects start to recede, it is hard to find any fluent speakers of Mainfränkisch in my generation.
All of my word contributions in this section are taken from common knowledge as well as essays and books written in Mainfränkisch.

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เยอรมัน

ติดต่อThonatas


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 53.582 (29 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 24.074

จำนวน ผู้ที่โหวต: 434คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 201.778


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 18

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 3