ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
01/05/2015 Kaiserjäger [de] Kaiserjäger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2015 Kaiserschützen [de] Kaiserschützen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2015 Danusha Waskiewicz [de] Danusha Waskiewicz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2015 Friedensmarsch [de] Friedensmarsch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2015 zeugungsfähig [de] zeugungsfähig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2015 Endoprothese [de] Endoprothese การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2015 pur [de] pur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2015 gent [de] gent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2015 stehlt [de] stehlt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 Öko [de] Öko การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 wölben [de] wölben การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 Bauprojekt [de] Bauprojekt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 signalement [de] signalement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 Seekrankheit [de] Seekrankheit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 Treppchen [de] Treppchen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 ventilator [de] ventilator การออกเสียง 2คะแนนโหวต
07/04/2015 ventilation [de] ventilation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 obig [de] obig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 kurie [de] kurie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 Zwerghamster [de] Zwerghamster การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 hamster [de] hamster การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 hamstern [de] hamstern การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 Parteivorstand [de] Parteivorstand การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 Katrin [de] Katrin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 Goldhamster [de] Goldhamster การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 Schlachtenlärm [de] Schlachtenlärm การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 Otolith [de] Otolith การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 materialisieren [de] materialisieren การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 materiell [de] materiell การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2015 materie [de] materie การออกเสียง 0คะแนนโหวต