ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
13/07/2011 айырылув [nog] айырылув การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2011 ак бетли [nog] ак бетли การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2011 аксам [nog] аксам การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2011 акам [nog] акам การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2011 актарылув [nog] актарылув การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2011 акша салув [nog] акша салув การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2011 Актуяк [nog] Актуяк การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2011 аударылу [tt] аударылу การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2011 си [tt] си การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2011 Амет [nog] Амет การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2011 аман да [nog] аман да การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2011 аллахый! [nog] аллахый! การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2011 Алимурза [nog] Алимурза การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2011 арам зат! [nog] арам зат! การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2011 артув [nog] артув การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2011 ана якка [nog] ана якка การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2011 Анда [nog] Анда การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2011 анынъ [nog] анынъ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/07/2011 асраучы [tt] асраучы การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/07/2011 алдындагы [nog] алдындагы การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/07/2011 аллага шуькир [nog] аллага шуькир การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/07/2011 алдырув [nog] алдырув การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/07/2011 алкан [nog] алкан การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/07/2011 алдынгы [nog] алдынгы การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/07/2011 алдында [nog] алдында การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/07/2011 анасыз [nog] анасыз การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/07/2011 анай [nog] анай การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/07/2011 ана [nog] ана การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/07/2011 ана тил [nog] ана тил การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/07/2011 амал [nog] амал การออกเสียง 0คะแนนโหวต