คำออกเสียงโดยTatarใน Forvo หน้า6.

สมาชิก: Tatar บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อTatarออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
13/07/2011 айырылув [nog] айырылув การออกเสียง คะแนนโหวต
13/07/2011 ак бетли [nog] ак бетли การออกเสียง คะแนนโหวต
13/07/2011 аксам [nog] аксам การออกเสียง คะแนนโหวต
13/07/2011 акам [nog] акам การออกเสียง คะแนนโหวต
13/07/2011 актарылув [nog] актарылув การออกเสียง คะแนนโหวต
13/07/2011 акша салув [nog] акша салув การออกเสียง คะแนนโหวต
13/07/2011 Актуяк [nog] Актуяк การออกเสียง คะแนนโหวต
13/07/2011 аударылу [tt] аударылу การออกเสียง คะแนนโหวต
12/07/2011 си [tt] си การออกเสียง คะแนนโหวต
12/07/2011 Амет [nog] Амет การออกเสียง คะแนนโหวต
12/07/2011 аман да [nog] аман да การออกเสียง คะแนนโหวต
12/07/2011 аллахый! [nog] аллахый! การออกเสียง คะแนนโหวต
12/07/2011 Алимурза [nog] Алимурза การออกเสียง คะแนนโหวต
12/07/2011 арам зат! [nog] арам зат! การออกเสียง คะแนนโหวต
12/07/2011 артув [nog] артув การออกเสียง คะแนนโหวต
12/07/2011 ана якка [nog] ана якка การออกเสียง คะแนนโหวต
12/07/2011 анда [nog] анда การออกเสียง คะแนนโหวต
12/07/2011 анынъ [nog] анынъ การออกเสียง คะแนนโหวต
11/07/2011 асраучы [tt] асраучы การออกเสียง คะแนนโหวต
11/07/2011 алдындагы [nog] алдындагы การออกเสียง คะแนนโหวต
11/07/2011 аллага шуькир [nog] аллага шуькир การออกเสียง คะแนนโหวต
11/07/2011 алдырув [nog] алдырув การออกเสียง คะแนนโหวต
11/07/2011 алкан [nog] алкан การออกเสียง คะแนนโหวต
11/07/2011 алдынгы [nog] алдынгы การออกเสียง คะแนนโหวต
11/07/2011 алдында [nog] алдында การออกเสียง คะแนนโหวต
11/07/2011 анасыз [nog] анасыз การออกเสียง คะแนนโหวต
11/07/2011 анай [nog] анай การออกเสียง คะแนนโหวต
11/07/2011 ана [nog] ана การออกเสียง คะแนนโหวต
11/07/2011 ана тил [nog] ана тил การออกเสียง คะแนนโหวต
11/07/2011 амал [nog] амал การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: รัสเซีย

ติดต่อTatar


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 5.002 (25 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 4.000

จำนวน ผู้ที่โหวต: 26คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 86.445


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 92

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 65