คำออกเสียงโดยTClarisseใน Forvo

สมาชิก: TClarisse สมัครสมาชิกเพื่อTClarisseออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
29/06/2009 fieuzal [fr] fieuzal การออกเสียง คะแนนโหวต
29/06/2009 Blankiet [fr] Blankiet การออกเสียง คะแนนโหวต
29/06/2009 cula ila [fr] cula ila การออกเสียง คะแนนโหวต
29/06/2009 rêves [fr] rêves การออกเสียง คะแนนโหวต
29/06/2009 canadienne [fr] canadienne การออกเสียง คะแนนโหวต
29/06/2009 je dois partir [fr] je dois partir การออกเสียง คะแนนโหวต
29/06/2009 Fustel de Coulanges [fr] Fustel de Coulanges การออกเสียง คะแนนโหวต
29/06/2009 Roger Garaudy [fr] Roger Garaudy การออกเสียง คะแนนโหวต
29/06/2009 Guy Debord [fr] Guy Debord การออกเสียง คะแนนโหวต
29/06/2009 Marcel Schwob [fr] Marcel Schwob การออกเสียง คะแนนโหวต
29/06/2009 Alphonse Daudet [fr] Alphonse Daudet การออกเสียง คะแนนโหวต
29/06/2009 Athalie [fr] Athalie การออกเสียง คะแนนโหวต
29/06/2009 Manon Lescaut [fr] Manon Lescaut การออกเสียง คะแนนโหวต
29/06/2009 Gillardeau [fr] Gillardeau การออกเสียง คะแนนโหวต
29/06/2009 Ambroise Vollard [fr] Ambroise Vollard การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/06/2009 Marc Bloch [fr] Marc Bloch การออกเสียง คะแนนโหวต
29/06/2009 François Châtelet [fr] François Châtelet การออกเสียง คะแนนโหวต
29/06/2009 George Steiner [fr] George Steiner การออกเสียง คะแนนโหวต
29/06/2009 Claude-Louis Navier [fr] Claude-Louis Navier การออกเสียง คะแนนโหวต
29/06/2009 Angele Dubeau [fr] Angele Dubeau การออกเสียง คะแนนโหวต
26/06/2009 les pagodes de cos [fr] les pagodes de cos การออกเสียง คะแนนโหวต
26/06/2009 peureux [fr] peureux การออกเสียง คะแนนโหวต
26/06/2009 clos fourtet [fr] clos fourtet การออกเสียง คะแนนโหวต
26/06/2009 ambitieux [fr] ambitieux การออกเสียง คะแนนโหวต
26/06/2009 nous allons [fr] nous allons การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/06/2009 ambitieuse [fr] ambitieuse การออกเสียง คะแนนโหวต
26/06/2009 courageuse [fr] courageuse การออกเสียง คะแนนโหวต
26/06/2009 peureuse [fr] peureuse การออกเสียง คะแนนโหวต
26/06/2009 furieux [fr] furieux การออกเสียง คะแนนโหวต
26/06/2009 furieuse [fr] furieuse การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อTClarisse


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 177 (17 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 95

จำนวน ผู้ที่โหวต: 17คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 19.496


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 1.154

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.293