คำออกเสียงโดยTClarisseใน Forvo

สมาชิก: TClarisse สมัครสมาชิกเพื่อTClarisseออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
29/06/2009 fieuzal [fr] fieuzal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2009 Blankiet [fr] Blankiet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2009 cula ila [fr] cula ila การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2009 rêves [fr] rêves การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2009 canadienne [fr] canadienne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2009 Fustel de Coulanges [fr] Fustel de Coulanges การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2009 Roger Garaudy [fr] Roger Garaudy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2009 Guy Debord [fr] Guy Debord การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2009 Marcel Schwob [fr] Marcel Schwob การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2009 Alphonse Daudet [fr] Alphonse Daudet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2009 Athalie [fr] Athalie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2009 Manon Lescaut [fr] Manon Lescaut การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2009 Gillardeau [fr] Gillardeau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2009 Ambroise Vollard [fr] Ambroise Vollard การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/06/2009 Marc Bloch [fr] Marc Bloch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2009 François Châtelet [fr] François Châtelet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2009 George Steiner [fr] George Steiner การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2009 Claude-Louis Navier [fr] Claude-Louis Navier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2009 Angele Dubeau [fr] Angele Dubeau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 les pagodes de cos [fr] les pagodes de cos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 peureux [fr] peureux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 clos fourtet [fr] clos fourtet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 ambitieux [fr] ambitieux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 nous allons [fr] nous allons การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/06/2009 ambitieuse [fr] ambitieuse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 courageuse [fr] courageuse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 peureuse [fr] peureuse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 furieux [fr] furieux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 furieuse [fr] furieuse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 malheureuses [fr] malheureuses การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อTClarisse


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 172 (21 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 95

จำนวน ผู้ที่โหวต: 21คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 26.115


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 1.419

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.602