คำออกเสียงโดยSvenskiใน Forvo

สมาชิก: Svenski สมัครสมาชิกเพื่อSvenskiออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
03/09/2010 Philippe Descola [fr] Philippe Descola การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2010 Philippe Ebly [fr] Philippe Ebly การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2010 Ruperto de Deutz [fr] Ruperto de Deutz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2010 Skittles ™ [fr] Skittles ™ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2010 Jacky Galletaud [fr] Jacky Galletaud การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2010 Claude Delvincourt [fr] Claude Delvincourt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2010 Boisguillebert [fr] Boisguillebert การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2010 Joël Jeannot [fr] Joël Jeannot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2010 evia [fr] evia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2010 Hoarau [fr] Hoarau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2010 Pirandello [fr] Pirandello การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2010 pilules [fr] pilules การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2010 phones [fr] phones การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2010 Petre [fr] Petre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2010 Philip [fr] Philip การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2010 Longineu [fr] Longineu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2010 Boscq [fr] Boscq การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2010 Émile Boirac [fr] Émile Boirac การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2010 Amélie Gabrielle Boudet [fr] Amélie Gabrielle Boudet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2010 Neuvy-Pailloux [fr] Neuvy-Pailloux การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/08/2010 Gérard Anaclet Vincent Encausse [fr] Gérard Anaclet Vincent Encausse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2010 Éliphas Lévi [fr] Éliphas Lévi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2010 Alphonse-Louis Constant [fr] Alphonse-Louis Constant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2010 tardive [fr] tardive การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2010 tardé [fr] tardé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2010 tapuscrit [fr] tapuscrit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2010 tapie [fr] tapie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2010 tannique [fr] tannique การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2010 tannin [fr] tannin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2010 tanin [fr] tanin การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

You can always ask me to pronounce a word in French or in Dutch, I'll be happy to be of any assistance :-)

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เนเธอร์แลนด์

ติดต่อSvenski


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 671 (38 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 99

จำนวน ผู้ที่โหวต: 42คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 38.473


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 1.381

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 465