คำออกเสียงโดยSvenskiใน Forvo

สมาชิก: Svenski สมัครสมาชิกเพื่อSvenskiออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
03/09/2010 Philippe Descola [fr] Philippe Descola การออกเสียง คะแนนโหวต
03/09/2010 Philippe Ebly [fr] Philippe Ebly การออกเสียง คะแนนโหวต
03/09/2010 Ruperto de Deutz [fr] Ruperto de Deutz การออกเสียง คะแนนโหวต
03/09/2010 Skittles ™ [fr] Skittles ™ การออกเสียง คะแนนโหวต
03/09/2010 Jacky Galletaud [fr] Jacky Galletaud การออกเสียง คะแนนโหวต
03/09/2010 Claude Delvincourt [fr] Claude Delvincourt การออกเสียง คะแนนโหวต
03/09/2010 Boisguillebert [fr] Boisguillebert การออกเสียง คะแนนโหวต
03/09/2010 Joël Jeannot [fr] Joël Jeannot การออกเสียง คะแนนโหวต
03/09/2010 evia [fr] evia การออกเสียง คะแนนโหวต
03/09/2010 Hoarau [fr] Hoarau การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2010 Pirandello [fr] Pirandello การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2010 pilules [fr] pilules การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2010 phones [fr] phones การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2010 Petre [fr] Petre การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2010 Philip [fr] Philip การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2010 Longineu [fr] Longineu การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2010 Boscq [fr] Boscq การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2010 Émile Boirac [fr] Émile Boirac การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2010 Amélie Gabrielle Boudet [fr] Amélie Gabrielle Boudet การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2010 Neuvy-Pailloux [fr] Neuvy-Pailloux การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2010 Gérard Anaclet Vincent Encausse [fr] Gérard Anaclet Vincent Encausse การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2010 Éliphas Lévi [fr] Éliphas Lévi การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2010 Alphonse-Louis Constant [fr] Alphonse-Louis Constant การออกเสียง คะแนนโหวต
23/08/2010 tardive [fr] tardive การออกเสียง คะแนนโหวต
23/08/2010 tardé [fr] tardé การออกเสียง คะแนนโหวต
23/08/2010 tapuscrit [fr] tapuscrit การออกเสียง คะแนนโหวต
23/08/2010 tapie [fr] tapie การออกเสียง คะแนนโหวต
23/08/2010 tannique [fr] tannique การออกเสียง คะแนนโหวต
23/08/2010 tannin [fr] tannin การออกเสียง คะแนนโหวต
23/08/2010 tanin [fr] tanin การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

You can always ask me to pronounce a word in French or in Dutch, I'll be happy to be of any assistance :-)

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เนเธอร์แลนด์

ติดต่อSvenski


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 672 (25 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 99

จำนวน ผู้ที่โหวต: 26คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 28.119


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 1.117

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 378