คำออกเสียงโดยSean_Morใน Forvo หน้า2.

สมาชิก: Sean_Mor สมัครสมาชิกเพื่อSean_Morออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/01/2012 da [sco] da การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 maw [sco] maw การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 Borrheid [sco] Borrheid การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 Gie's a haun [sco] Gie's a haun การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 Naw yer no [sco] Naw yer no การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 awa wae ye [sco] awa wae ye การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 Bauchle [sco] Bauchle การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 dreich [sco] dreich การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/01/2012 Haufwit [sco] Haufwit การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 gonnae [sco] gonnae การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 pelter [sco] pelter การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 fannybaws [sco] fannybaws การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 boak [sco] boak การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 Glesga [sco] Glesga การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 The deuk ett the bit breid [sco] The deuk ett the bit breid การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 Cameronbrige [sco] Cameronbrige การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 Saunt Andras [sco] Saunt Andras การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 Scotlan [sco] Scotlan การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 Stirlin [sco] Stirlin การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 Hielans [sco] Hielans การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 Cruachan [sco] Cruachan การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 Kirkcoubrie [sco] Kirkcoubrie การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 sassenach [sco] sassenach การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 paisley [en] paisley การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 Kirkcaudy [sco] Kirkcaudy การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 lahproaig [sco] lahproaig การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหราชอาณาจักร

ติดต่อSean_Mor


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 56

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 28

จำนวน ผู้ที่โหวต: 1คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 6.342


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 2.643

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 3.367