คำออกเสียงโดยSean_Morใน Forvo

สมาชิก: Sean_Mor สมัครสมาชิกเพื่อSean_Morออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
21/01/2012 Soddin [sco] Soddin การออกเสียง คะแนนโหวต
21/01/2012 ile [sco] ile การออกเสียง คะแนนโหวต
20/01/2012 Haud yer weesht [sco] Haud yer weesht การออกเสียง คะแนนโหวต
20/01/2012 fermer [sco] fermer การออกเสียง คะแนนโหวต
20/01/2012 Mingin [sco] Mingin การออกเสียง คะแนนโหวต
20/01/2012 Swally [sco] Swally การออกเสียง คะแนนโหวต
19/01/2012 Stranrawer [sco] Stranrawer การออกเสียง คะแนนโหวต
19/01/2012 Cloon [sco] Cloon การออกเสียง คะแนนโหวต
19/01/2012 Evern [sco] Evern การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 Glaekit [sco] Glaekit การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 aboot [sco] aboot การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 roon [sco] roon การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 doon [sco] doon การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 Kelsae [sco] Kelsae การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 mither [sco] mither การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 faither [sco] faither การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 Saint Mirren [sco] Saint Mirren การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 Whit dae ye hink [sco] Whit dae ye hink การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 Nae [sco] Nae การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 Dinnae fash yersel [sco] Dinnae fash yersel การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 A dinnae ken [sco] A dinnae ken การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 Scots [sco] Scots การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 wha [sco] wha การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 hae [sco] hae การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 wean [sco] wean การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 mucker [sco] mucker การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 Awrite [sco] Awrite การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 whit [sco] whit การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 Aye [en] Aye การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2012 naw [sco] naw การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหราชอาณาจักร

ติดต่อSean_Mor


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 56

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 28

จำนวน ผู้ที่โหวต: 1คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 6.280


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 2.652

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 3.359