คำออกเสียงโดยScriptorใน Forvo

สมาชิก: Scriptor สมัครสมาชิกเพื่อScriptorออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
17/01/2012 formation [ia] formation การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/01/2012 avantagiose [ia] avantagiose การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/01/2012 philosophic [ia] philosophic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/01/2012 empirismo [ia] empirismo การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/01/2012 positivismo [ia] positivismo การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/01/2012 revivificar [ia] revivificar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/01/2012 revitalisar [ia] revitalisar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/12/2011 canto [ia] canto การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/12/2011 alteres [ia] alteres การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/12/2011 amusamento [ia] amusamento การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/12/2011 bellemente [ia] bellemente การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/12/2011 comenciantes [ia] comenciantes การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/12/2011 comenciava [ia] comenciava การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/12/2011 dura [ia] dura การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/12/2011 mappa [ia] mappa การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/12/2011 Islandese [ia] Islandese การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/12/2011 juvenes [ia] juvenes การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/12/2011 linguas [ia] linguas การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/12/2011 ex-presidente [ia] ex-presidente การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/12/2011 internato [ia] internato การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/12/2011 incoragiate [ia] incoragiate การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/12/2011 reager [ia] reager การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/12/2011 sitos [ia] sitos การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/12/2011 sole [ia] sole การออกเสียง 1คะแนนโหวต
25/12/2011 trovabile [ia] trovabile การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/12/2011 precios [ia] precios การออกเสียง 1คะแนนโหวต
25/12/2011 nativitate [ia] nativitate การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/12/2011 centrifugar [ia] centrifugar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/12/2011 centrifugation [ia] centrifugation การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/12/2011 regulator [ia] regulator การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สวีเดน

ติดต่อScriptor


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 81 (29 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 50

จำนวน ผู้ที่โหวต: 33คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 15.543


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 2.182

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 3.063