คำออกเสียงโดยScoubใน Forvo หน้า9.

สมาชิก: Scoub บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อScoubออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
27/05/2009 prostituee [nl] prostituee การออกเสียง คะแนนโหวต
27/05/2009 wilgeroosje [nl] wilgeroosje การออกเสียง คะแนนโหวต
27/05/2009 Antje [nl] Antje การออกเสียง คะแนนโหวต
27/05/2009 bosrank [nl] bosrank การออกเสียง คะแนนโหวต
27/05/2009 holwortel [nl] holwortel การออกเสียง คะแนนโหวต
27/05/2009 guldenroede [nl] guldenroede การออกเสียง คะแนนโหวต
27/05/2009 adelaarsvaren [nl] adelaarsvaren การออกเสียง คะแนนโหวต
27/05/2009 vlier [nl] vlier การออกเสียง คะแนนโหวต
27/05/2009 dalkruid [nl] dalkruid การออกเสียง คะแนนโหวต
27/05/2009 leverbloempje [nl] leverbloempje การออกเสียง คะแนนโหวต
27/05/2009 stinkend nieskruid [nl] stinkend nieskruid การออกเสียง คะแนนโหวต
27/05/2009 pinksterbloem [nl] pinksterbloem การออกเสียง คะแนนโหวต
27/05/2009 bosaardbei [nl] bosaardbei การออกเสียง คะแนนโหวต
27/05/2009 wollige sneeuwbal [nl] wollige sneeuwbal การออกเสียง คะแนนโหวต
27/05/2009 gewone bosbes [nl] gewone bosbes การออกเสียง คะแนนโหวต
27/05/2009 lieve-vrouwe-bedstro [nl] lieve-vrouwe-bedstro การออกเสียง คะแนนโหวต
27/05/2009 duizenguldenkruid [nl] duizenguldenkruid การออกเสียง คะแนนโหวต
27/05/2009 koekoeksbloem [nl] koekoeksbloem การออกเสียง คะแนนโหวต
27/05/2009 liggend walstro [nl] liggend walstro การออกเสียง คะแนนโหวต
27/05/2009 gewone sleutelbloem [nl] gewone sleutelbloem การออกเสียง คะแนนโหวต
27/05/2009 echt walstro [nl] echt walstro การออกเสียง คะแนนโหวต
27/05/2009 speenkruid [nl] speenkruid การออกเสียง คะแนนโหวต
27/05/2009 gelderse roos [nl] gelderse roos การออกเสียง คะแนนโหวต
27/05/2009 lelietje-van-dalen [nl] lelietje-van-dalen การออกเสียง คะแนนโหวต
27/05/2009 hazelaar [nl] hazelaar การออกเสียง คะแนนโหวต
27/05/2009 lijsterbes [nl] lijsterbes การออกเสียง คะแนนโหวต
27/05/2009 heksenkruid [nl] heksenkruid การออกเสียง คะแนนโหวต
27/05/2009 rode klaver [nl] rode klaver การออกเสียง คะแนนโหวต
27/05/2009 brem [nl] brem การออกเสียง คะแนนโหวต
27/05/2009 Erica [nl] Erica การออกเสียง 1คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เนเธอร์แลนด์

ติดต่อScoub


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 2.015 (76 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 965

จำนวน ผู้ที่โหวต: 95คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 68.383


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 255

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 145