คำออกเสียงโดยScoubใน Forvo หน้า9.

สมาชิก: Scoub สมัครสมาชิกเพื่อScoubออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
27/05/2009 wilgeroosje [nl] wilgeroosje การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 Antje [nl] Antje การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 bosrank [nl] bosrank การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 holwortel [nl] holwortel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 guldenroede [nl] guldenroede การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 adelaarsvaren [nl] adelaarsvaren การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 vlier [nl] vlier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 dalkruid [nl] dalkruid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 leverbloempje [nl] leverbloempje การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 stinkend nieskruid [nl] stinkend nieskruid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 pinksterbloem [nl] pinksterbloem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 bosaardbei [nl] bosaardbei การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 wollige sneeuwbal [nl] wollige sneeuwbal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 gewone bosbes [nl] gewone bosbes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 lieve-vrouwe-bedstro [nl] lieve-vrouwe-bedstro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 duizenguldenkruid [nl] duizenguldenkruid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 koekoeksbloem [nl] koekoeksbloem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 liggend walstro [nl] liggend walstro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 gewone sleutelbloem [nl] gewone sleutelbloem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 echt walstro [nl] echt walstro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 speenkruid [nl] speenkruid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 gelderse roos [nl] gelderse roos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 lelietje-van-dalen [nl] lelietje-van-dalen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 hazelaar [nl] hazelaar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 lijsterbes [nl] lijsterbes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 heksenkruid [nl] heksenkruid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 rode klaver [nl] rode klaver การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 brem [nl] brem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 Erica [nl] Erica การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/05/2009 margriet [nl] margriet การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เนเธอร์แลนด์

ติดต่อScoub


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 2.010 (100 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 964

จำนวน ผู้ที่โหวต: 122คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 100.389


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 304

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 177