คำออกเสียงโดยPulgasariใน Forvo หน้า3.

สมาชิก: Pulgasari สมัครสมาชิกเพื่อPulgasariออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/06/2012 Komplexbildungsreaktion [de] Komplexbildungsreaktion การออกเสียง คะแนนโหวต
18/06/2012 Eisennachweisreagenz [de] Eisennachweisreagenz การออกเสียง คะแนนโหวต
18/06/2012 Glamourthema [de] Glamourthema การออกเสียง คะแนนโหวต
18/06/2012 Achatschale [de] Achatschale การออกเสียง คะแนนโหวต
18/06/2012 Politikanfänger [de] Politikanfänger การออกเสียง คะแนนโหวต
18/06/2012 Almosenschale [de] Almosenschale การออกเสียง คะแนนโหวต
18/06/2012 Freudenhäuser [de] Freudenhäuser การออกเสียง คะแนนโหวต
18/06/2012 Sowjetmodell [de] Sowjetmodell การออกเสียง คะแนนโหวต
18/06/2012 ruff [de] ruff การออกเสียง คะแนนโหวต
18/06/2012 Knoebel [de] Knoebel การออกเสียง คะแนนโหวต
18/06/2012 Widerständler [de] Widerständler การออกเสียง คะแนนโหวต
18/06/2012 Tourismusförderer [de] Tourismusförderer การออกเสียง คะแนนโหวต
18/06/2012 Bruchrille [de] Bruchrille การออกเสียง คะแนนโหวต
18/06/2012 Hundeplatz [de] Hundeplatz การออกเสียง คะแนนโหวต
18/06/2012 Topfschnitt [de] Topfschnitt การออกเสียง คะแนนโหวต
18/06/2012 Organschäden [de] Organschäden การออกเสียง คะแนนโหวต
18/06/2012 Eisenüberschuss [de] Eisenüberschuss การออกเสียง คะแนนโหวต
18/06/2012 Geheimdienstagentin [de] Geheimdienstagentin การออกเสียง คะแนนโหวต
18/06/2012 Essnapf [de] Essnapf การออกเสียง คะแนนโหวต
18/06/2012 Staubkappe [de] Staubkappe การออกเสียง คะแนนโหวต
18/06/2012 Löffelschale [de] Löffelschale การออกเสียง คะแนนโหวต
18/06/2012 Theologiestudent [de] Theologiestudent การออกเสียง คะแนนโหวต
18/06/2012 Leudesdorff [de] Leudesdorff การออกเสียง คะแนนโหวต
18/06/2012 Hatzfeld [de] Hatzfeld การออกเสียง คะแนนโหวต
18/06/2012 Hochseeinsel [de] Hochseeinsel การออกเสียง คะแนนโหวต
18/06/2012 Studentenpfarrer [de] Studentenpfarrer การออกเสียง คะแนนโหวต
18/06/2012 Ländergliederung [de] Ländergliederung การออกเสียง คะแนนโหวต
18/06/2012 Ungehorsamkeitsvirus [de] Ungehorsamkeitsvirus การออกเสียง คะแนนโหวต
18/06/2012 Vereinsgründer [de] Vereinsgründer การออกเสียง คะแนนโหวต
18/06/2012 wandgroß [de] wandgroß การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เยอรมัน

ติดต่อPulgasari


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 390 (2 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 135

จำนวน ผู้ที่โหวต: 2คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 14.723


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 918

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 635