คำออกเสียงโดยPulgasariใน Forvo หน้า3.

สมาชิก: Pulgasari สมัครสมาชิกเพื่อPulgasariออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/06/2012 Komplexbildungsreaktion [de] Komplexbildungsreaktion การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Eisennachweisreagenz [de] Eisennachweisreagenz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Glamourthema [de] Glamourthema การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Achatschale [de] Achatschale การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Politikanfänger [de] Politikanfänger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Almosenschale [de] Almosenschale การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Freudenhäuser [de] Freudenhäuser การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Sowjetmodell [de] Sowjetmodell การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 ruff [de] ruff การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Knoebel [de] Knoebel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Widerständler [de] Widerständler การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Tourismusförderer [de] Tourismusförderer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Bruchrille [de] Bruchrille การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Hundeplatz [de] Hundeplatz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Topfschnitt [de] Topfschnitt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Organschäden [de] Organschäden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Eisenüberschuss [de] Eisenüberschuss การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Geheimdienstagentin [de] Geheimdienstagentin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Essnapf [de] Essnapf การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Staubkappe [de] Staubkappe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Löffelschale [de] Löffelschale การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Theologiestudent [de] Theologiestudent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Leudesdorff [de] Leudesdorff การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Hatzfeld [de] Hatzfeld การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Hochseeinsel [de] Hochseeinsel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Studentenpfarrer [de] Studentenpfarrer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Ländergliederung [de] Ländergliederung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Ungehorsamkeitsvirus [de] Ungehorsamkeitsvirus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Vereinsgründer [de] Vereinsgründer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 wandgroß [de] wandgroß การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เยอรมัน

ติดต่อPulgasari


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 390 (2 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 135

จำนวน ผู้ที่โหวต: 2คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 24.169


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 1.129

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 781