คำออกเสียงโดยPsykedeliceใน Forvo

สมาชิก: Psykedelice สมัครสมาชิกเพื่อPsykedeliceออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/01/2011 Léon Degrelle [fr] Léon Degrelle การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2011 biogaz [fr] biogaz การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2011 Arnoult [fr] Arnoult การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2011 Claude Le Jeune [fr] Claude Le Jeune การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2011 fiction [fr] fiction การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2011 preum's [fr] preum's การออกเสียง คะแนนโหวต
18/01/2011 oeuf à la coque [fr] oeuf à la coque การออกเสียง คะแนนโหวต
17/01/2011 monoplégie [fr] monoplégie การออกเสียง คะแนนโหวต
17/01/2011 Système d'échange local [fr] Système d'échange local การออกเสียง คะแนนโหวต
17/01/2011 fictif [fr] fictif การออกเสียง คะแนนโหวต
17/01/2011 chenonceaux [fr] chenonceaux การออกเสียง คะแนนโหวต
17/01/2011 Gabon [fr] Gabon การออกเสียง คะแนนโหวต
07/10/2010 intronisation [fr] intronisation การออกเสียง คะแนนโหวต
07/10/2010 intromission [fr] intromission การออกเสียง คะแนนโหวต
07/10/2010 fournissent [fr] fournissent การออกเสียง คะแนนโหวต
07/10/2010 fournisseurs [fr] fournisseurs การออกเสียง คะแนนโหวต
07/10/2010 fours [fr] fours การออกเสียง คะแนนโหวต
07/10/2010 fous [fr] fous การออกเสียง คะแนนโหวต
07/10/2010 foutoir [fr] foutoir การออกเสียง คะแนนโหวต
07/10/2010 fournissant [fr] fournissant การออกเสียง คะแนนโหวต
07/10/2010 formelles [fr] formelles การออกเสียง คะแนนโหวต
07/10/2010 formées [fr] formées การออกเสียง คะแนนโหวต
07/10/2010 fortunés [fr] fortunés การออกเสียง คะแนนโหวต
07/10/2010 fournée [fr] fournée การออกเสียง คะแนนโหวต
07/10/2010 baigneuse [fr] baigneuse การออกเสียง คะแนนโหวต
07/10/2010 baignade [fr] baignade การออกเสียง คะแนนโหวต
07/10/2010 bagages [fr] bagages การออกเสียง คะแนนโหวต
07/10/2010 bagarreuse [fr] bagarreuse การออกเสียง คะแนนโหวต
07/10/2010 balbutiant [fr] balbutiant การออกเสียง คะแนนโหวต
07/10/2010 barbouillage [fr] barbouillage การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

เว็บ: http://nostranchesdevies.blogspot.com

ติดต่อPsykedelice


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 210 (8 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 4

จำนวน ผู้ที่โหวต: 8คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 9.715


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 9.687

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.106