ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
06/03/2011 gelado [pt] gelado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/11/2010 Ricardo [pt] Ricardo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 agnição [pt] agnição การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/09/2010 agnado [pt] agnado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 aglutinar [pt] aglutinar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 aglutinação [pt] aglutinação การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 aglomerar [pt] aglomerar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 aglomeração [pt] aglomeração การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 agitar [pt] agitar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/09/2010 agitação [pt] agitação การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 Agir [pt] Agir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 agilidade [pt] agilidade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 ágil [pt] ágil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 agigantamento [pt] agigantamento การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 agente [pt] agente การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/09/2010 agendar [pt] agendar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/09/2010 agendamento [pt] agendamento การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 agenda [pt] agenda การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/09/2010 agenciamento [pt] agenciamento การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 agenciador [pt] agenciador การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 agência [pt] agência การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 ágata [pt] ágata การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 agastar [pt] agastar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 agastamento [pt] agastamento การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 agasalho [pt] agasalho การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 agasalhado [pt] agasalhado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 agarrar [pt] agarrar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 agarrado [pt] agarrado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 agarradiço [pt] agarradiço การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 agarra [pt] agarra การออกเสียง 0คะแนนโหวต