คำออกเสียงโดยPierre_Lamborayใน Forvo

สมาชิก: Pierre_Lamboray สมัครสมาชิกเพื่อPierre_Lamborayออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/08/2010 chienlit [fr] chienlit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2010 maringouin [fr] maringouin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2010 gonhorrée [fr] gonhorrée การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2010 conasse [fr] conasse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2010 frappe-à-bord [fr] frappe-à-bord การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2010 finkelkraut [fr] finkelkraut การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2010 galvaude [fr] galvaude การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2010 encensier [fr] encensier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2010 culterreux [fr] culterreux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2010 mouche à chevreuil [fr] mouche à chevreuil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2010 taon à cheval [fr] taon à cheval การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/08/2010 caqueter [fr] caqueter การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เบลเยี่ยม

ติดต่อPierre_Lamboray


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 12 (1 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 2

จำนวน ผู้ที่โหวต: 1คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 4.946


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 21.948

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 12.684