ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
30/04/2016 en regard [fr] en regard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/04/2016 en dernier ressort [fr] en dernier ressort การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/04/2016 en moins [fr] en moins การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/04/2016 en mesure de [fr] en mesure de การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/04/2016 en voie de [fr] en voie de การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/04/2016 en tout état de cause [fr] en tout état de cause การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/04/2016 Les Fournières [fr] Les Fournières การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/04/2016 le quartier des Halles à Paris [fr] le quartier des Halles à Paris การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/04/2016 Champans [fr] Champans การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/04/2016 Porusot [fr] Porusot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/04/2016 même quand [fr] même quand การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/04/2016 Saint-Romain [fr] Saint-Romain การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/04/2016 Les Paulands [fr] Les Paulands การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/04/2016 Reugne [fr] Reugne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/04/2016 Ladoix [fr] Ladoix การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/04/2016 Ladoix Premier Cru [fr] Ladoix Premier Cru การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/04/2016 Aloxe-Corton Premier Cru [fr] Aloxe-Corton Premier Cru การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/04/2016 Santenay Premier Cru [fr] Santenay Premier Cru การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/04/2016 Pernand-Vergelesses Premier Cru [fr] Pernand-Vergelesses Premier Cru การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/04/2016 Côte de Beaune-Villages [fr] Côte de Beaune-Villages การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/04/2016 Monthélie Premier Cru [fr] Monthélie Premier Cru การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/04/2016 Les Vercots [fr] Les Vercots การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/04/2016 Auxey-Duresses Premier Cru [fr] Auxey-Duresses Premier Cru การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/04/2016 Pommard Premier Cru [fr] Pommard Premier Cru การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/04/2016 Volnay Premier Cru [fr] Volnay Premier Cru การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/04/2016 Savigny-lès-Beaune Premier Cru [fr] Savigny-lès-Beaune Premier Cru การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/04/2016 Beaune Premier Cru [fr] Beaune Premier Cru การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/04/2016 Puligny-Montrachet Premier Cru [fr] Puligny-Montrachet Premier Cru การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/04/2016 Blagny Premier Cru [fr] Blagny Premier Cru การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/04/2016 Chassagne-Montrachet Premier Cru [fr] Chassagne-Montrachet Premier Cru การออกเสียง 0คะแนนโหวต