ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/05/2016 Kœtzingue [fr] Kœtzingue การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2016 Gudit [fr] Gudit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2016 Sprietsma [fr] Sprietsma การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2016 Quenongebin [fr] Quenongebin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2016 Knobloch [fr] Knobloch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2016 Cruchen [fr] Cruchen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2016 Onondagas [fr] Onondagas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2016 Guillermins [fr] Guillermins การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2016 Arnault Tzanck [fr] Arnault Tzanck การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2016 D’Estang [fr] D’Estang การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2016 Kayaleh [fr] Kayaleh การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2016 Mattawa [fr] Mattawa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2016 tzanck [fr] tzanck การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2016 Carhagouha [fr] Carhagouha การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2016 Fenestraz [fr] Fenestraz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2016 Attigouantan [fr] Attigouantan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2016 Menez-Hom [fr] Menez-Hom การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2016 Schraefel [fr] Schraefel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2016 Papy Djilobodji [fr] Papy Djilobodji การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2016 Herrou [fr] Herrou การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2016 Dominique Simone Rychen [fr] Dominique Simone Rychen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2016 Cahiague [fr] Cahiague การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2016 Thilloy [fr] Thilloy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2016 Blasqueville [fr] Blasqueville การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2016 Warlencourt [fr] Warlencourt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2016 Jaupart [fr] Jaupart การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2016 Gueudecourt [fr] Gueudecourt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2016 Gothembourgeois [fr] Gothembourgeois การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2016 dealeuse [fr] dealeuse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2016 Couesnon [fr] Couesnon การออกเสียง 0คะแนนโหวต