คำออกเสียงโดยPat91ใน Forvo หน้า6.

สมาชิก: Pat91 บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อPat91ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
03/04/2015 Combien en avez-vous acheté ? [fr] Combien en avez-vous acheté ? การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2015 Blignac [fr] Blignac การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2015 discutions [fr] discutions การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/04/2015 discutaient [fr] discutaient การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/04/2015 discutiez [fr] discutiez การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/04/2015 discutera [fr] discutera การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/04/2015 discuterai [fr] discuterai การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/04/2015 sortirai [fr] sortirai การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/04/2015 sortais [fr] sortais การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/04/2015 buviez [fr] buviez การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/04/2015 esprit alerte [fr] esprit alerte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2015 Ginsburger [fr] Ginsburger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2015 Beynost [fr] Beynost การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2015 Rakotondrabe [fr] Rakotondrabe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2015 Beuste [fr] Beuste การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/04/2015 Garuda [fr] Garuda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2015 Alkonost [fr] Alkonost การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2015 Schuré [fr] Schuré การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2015 Veytaux [fr] Veytaux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2015 Thanakoen [fr] Thanakoen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2015 Taignoagny [fr] Taignoagny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2015 Domagaya [fr] Domagaya การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2015 Olesoxime [fr] Olesoxime การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2015 terpnos logo [fr] terpnos logo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2015 Delhalt [fr] Delhalt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2015 Avaell [fr] Avaell การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2015 Najoth [fr] Najoth การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2015 Montlot [fr] Montlot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2015 Sengi [fr] Sengi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2015 Huignard [fr] Huignard การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.

If you wish to improve your French, just pay a visit at the website Bernard12 and myself share by just typing "Froggyspeak" on your browser search bar or have a look at our "Froggyspeak" Facebook page!

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อPat91


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 22.993 (499 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1.017

จำนวน ผู้ที่โหวต: 1.123คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 277.216


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 289

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 10