ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
04/06/2015 interlude [fr] interlude การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/06/2015 papier [fr] papier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/06/2015 Babik [fr] Babik การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2015 Courtabœuf [fr] Courtabœuf การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2015 Lifou [fr] Lifou การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2015 Hébrart [fr] Hébrart การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2015 Hypocras [fr] Hypocras การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2015 concurrentiel [fr] concurrentiel การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/06/2015 société de philosophie [fr] société de philosophie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2015 préféreraient [fr] préféreraient การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2015 Thomas Piketty [fr] Thomas Piketty การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2015 Musée national du Château [fr] Musée national du Château การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2015 Réginald [fr] Réginald การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2015 au pire, au mieux [fr] au pire, au mieux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2015 Git-le-Coeur [fr] Git-le-Coeur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2015 mer [fr] mer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2015 Les sources de Caudalie [fr] Les sources de Caudalie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2015 Gorges du Verdon [fr] Gorges du Verdon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2015 chargée de recrutement [fr] chargée de recrutement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2015 prix en baisse [fr] prix en baisse การออกเสียง 1คะแนนโหวต
29/05/2015 nouveau dossier [fr] nouveau dossier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2015 fichier compressé [fr] fichier compressé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2015 en venir aux mains [fr] en venir aux mains การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2015 avoir un fil à la patte [fr] avoir un fil à la patte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2015 pouvoir agir librement [fr] pouvoir agir librement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2015 agir à sa guise [fr] agir à sa guise การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2015 prouver son identité [fr] prouver son identité การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2015 montrer patte blanche [fr] montrer patte blanche การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2015 prendre à cœur [fr] prendre à cœur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2015 vivement sensible [fr] vivement sensible การออกเสียง 1คะแนนโหวต