ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
13/10/2016 Nicolas N'Koulou [fr] Nicolas N'Koulou การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2016 de ce nom [fr] de ce nom การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2016 Opi [fr] Opi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2016 immunotransfusion [fr] immunotransfusion การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2016 Brillantmont [fr] Brillantmont การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2016 c'est sûrement un oubli de bonne foi [fr] c'est sûrement un oubli de bonne foi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2016 cette erreur a été faite de bonne foi [fr] cette erreur a été faite de bonne foi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2016 effraiera / j'effraierai [fr] effraiera / j'effraierai การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2016 effraierez / effraieront [fr] effraierez / effraieront การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2016 l'extrémité [fr] l'extrémité การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2016 Quezalcóatl [fr] Quezalcóatl การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2016 Aztèques [fr] Aztèques การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2016 1528 [fr] 1528 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2016 les mayas [fr] les mayas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2016 1502 [fr] 1502 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2016 paire de ciseaux [fr] paire de ciseaux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2016 médicament plein d’énergie [fr] médicament plein d’énergie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2016 table pliante [fr] table pliante การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2016 aristocratiques [fr] aristocratiques การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2016 j'ai cru que c'était toi [fr] j'ai cru que c'était toi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2016 l’Afrique [fr] l’Afrique การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2016 Gossec [fr] Gossec การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2016 Millecam [fr] Millecam การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2016 Yassine Bounou [fr] Yassine Bounou การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2016 s'européaniser [fr] s'européaniser การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2016 le papiamento [fr] le papiamento การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2016 Maffin [fr] Maffin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2016 Tollot-Beaut [fr] Tollot-Beaut การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2016 Thierri [fr] Thierri การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2016 Oddou [fr] Oddou การออกเสียง 0คะแนนโหวต