คำออกเสียงโดยPat91ใน Forvo หน้า6.

สมาชิก: Pat91 บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อPat91ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
19/02/2015 il habitera [fr] il habitera การออกเสียง 1คะแนนโหวต
19/02/2015 ils partiront [fr] ils partiront การออกเสียง 1คะแนนโหวต
19/02/2015 promenaient [fr] promenaient การออกเสียง 1คะแนนโหวต
19/02/2015 promeniez [fr] promeniez การออกเสียง 1คะแนนโหวต
19/02/2015 vous habiterez [fr] vous habiterez การออกเสียง 1คะแนนโหวต
19/02/2015 décrocheurs d'école [fr] décrocheurs d'école การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2015 il y en a [fr] il y en a การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/02/2015 Café Nouvelle-Athènes [fr] Café Nouvelle-Athènes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2015 Toux coqueluchoïde [fr] Toux coqueluchoïde การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/02/2015 damner [fr] damner การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/02/2015 Tétanos [fr] Tétanos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2015 essuie-glaces [fr] essuie-glaces การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2015 le resto-U [fr] le resto-U การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2015 piscicole [fr] piscicole การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2015 cheville de violon [fr] cheville de violon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2015 touche [fr] touche การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2015 mille-feuille [fr] mille-feuille การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2015 mille un [fr] mille un การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2015 corde de sol [fr] corde de sol การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2015 je tords [fr] je tords การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2015 un coup de fil [fr] un coup de fil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2015 caillé de citron [fr] caillé de citron การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2015 crème glacée [fr] crème glacée การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2015 cordier de violon [fr] cordier de violon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2015 varierait [fr] varierait การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2015 trop aimable [fr] trop aimable การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2015 ventile [fr] ventile การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2015 pôle [fr] pôle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2015 ventiler [fr] ventiler การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2015 ventilations [fr] ventilations การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.

If you wish to improve your French, just pay a visit at the website Bernard12 and myself share by just typing "Froggyspeak" on your browser search bar or have a look at our "Froggyspeak" Facebook page!

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อPat91


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 22.669 (462 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1.017

จำนวน ผู้ที่โหวต: 981คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 253.186


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 278

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 10