คำออกเสียงโดยPat91ใน Forvo หน้า6.

สมาชิก: Pat91 บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อPat91ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
13/04/2014 Ayzieu [fr] Ayzieu การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Azannes-et-Soumazannes [fr] Azannes-et-Soumazannes การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Azat-Châtenet [fr] Azat-Châtenet การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Azat-le-Ris [fr] Azat-le-Ris การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Mahelot [fr] Mahelot การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Mocciani [fr] Mocciani การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Azé [fr] Azé การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Azelot [fr] Azelot การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Azerables [fr] Azerables การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Azerailles [fr] Azerailles การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Vénès [fr] Vénès การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Quiévy [fr] Quiévy การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 les chats [fr] les chats การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 les chiens [fr] les chiens การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 les mangas [fr] les mangas การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 le rap [fr] le rap การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 les reptiles [fr] les reptiles การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Azerat [fr] Azerat การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Azilone-Ampaza [fr] Azilone-Ampaza การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 RSA (revenu de solidarité active) [fr] RSA (revenu de solidarité active) การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Azolette [fr] Azolette การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Azoudange [fr] Azoudange การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Azy [fr] Azy การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Azy-le-Vif [fr] Azy-le-Vif การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Azy-sur-Marne [fr] Azy-sur-Marne การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Fairrie [fr] Fairrie การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 aveau [fr] aveau การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 ACS (Aide Complémentaire Santé) [fr] ACS (Aide Complémentaire Santé) การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 d'études [fr] d'études การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Francis Jeanson [fr] Francis Jeanson การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.
If you wish to improve your French, just have a look at the web site Bernard12 and myself share or at the Froggyspeak Facebook page !

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

เว็บ: http://www.froggish.host22.com/

ติดต่อPat91


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 21.857 (305 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1.009

จำนวน ผู้ที่โหวต: 587คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 133.389


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 244

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 11