คำออกเสียงโดยPat91ใน Forvo หน้า6.

สมาชิก: Pat91 บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อPat91ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
01/03/2015 bi-licence [fr] bi-licence การออกเสียง 1คะแนนโหวต
01/03/2015 Désirée Cousteau [fr] Désirée Cousteau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/03/2015 ils resteront [fr] ils resteront การออกเสียง 1คะแนนโหวต
01/03/2015 nous restons [fr] nous restons การออกเสียง 1คะแนนโหวต
01/03/2015 restais [fr] restais การออกเสียง 1คะแนนโหวต
01/03/2015 répondais [fr] répondais การออกเสียง 1คะแนนโหวต
01/03/2015 répondions [fr] répondions การออกเสียง 1คะแนนโหวต
01/03/2015 cassait [fr] cassait การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/03/2015 liste des gains [fr] liste des gains การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/03/2015 je répare [fr] je répare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/03/2015 réparé [fr] réparé การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/02/2015 outils numériques [fr] outils numériques การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2015 entretien accordé [fr] entretien accordé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2015 à propos d'eux [fr] à propos d'eux การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/02/2015 aux oreilles pointues [fr] aux oreilles pointues การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/02/2015 rendre hommage [fr] rendre hommage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2015 longs métrages [fr] longs métrages การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/02/2015 aller voir ailleurs [fr] aller voir ailleurs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2015 faire en sorte que [fr] faire en sorte que การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2015 maintenir le lien [fr] maintenir le lien การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2015 rôle éducatif [fr] rôle éducatif การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/02/2015 vie active [fr] vie active การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2015 fonds privés [fr] fonds privés การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2015 mettre l'accent sur [fr] mettre l'accent sur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2015 approches différentes [fr] approches différentes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2015 aide à l'enfance [fr] aide à l'enfance การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2015 rumeur aberrante [fr] rumeur aberrante การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/02/2015 secteur bancaire [fr] secteur bancaire การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2015 phrase imprononçable [fr] phrase imprononçable การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/02/2015 nettement exagéré [fr] nettement exagéré การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.

If you wish to improve your French, just pay a visit at the website Bernard12 and myself share by just typing "Froggyspeak" on your browser search bar or have a look at our "Froggyspeak" Facebook page!

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อPat91


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 22.767 (478 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1.017

จำนวน ผู้ที่โหวต: 1.038คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 259.696


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 285

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 10