ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/09/2016 Agnès B [fr] Agnès B การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 des faux ors [fr] des faux ors การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 un outil [fr] un outil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 et à force [fr] et à force การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 des outils [fr] des outils การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 de façon naturelle [fr] de façon naturelle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 case à cocher [fr] case à cocher การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 Viennet [fr] Viennet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 Faustin-Archange Touadéra [fr] Faustin-Archange Touadéra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 cuiseur de riz [fr] cuiseur de riz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 Mascoutin [fr] Mascoutin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 endort [fr] endort การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 endormira [fr] endormira การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 poursuivaient [fr] poursuivaient การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 endormirait [fr] endormirait การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 picrocholine [fr] picrocholine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 le vol à l'étalage [fr] le vol à l'étalage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2016 Geiger [fr] Geiger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2016 Girel [fr] Girel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2016 Wilfried Zahibo [fr] Wilfried Zahibo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2016 Analyseo [fr] Analyseo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2016 Saint-Ménas [fr] Saint-Ménas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2016 Delamer [fr] Delamer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2016 chaldéen [fr] chaldéen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2016 à l'anglais [fr] à l'anglais การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2016 ils perdent alors courage [fr] ils perdent alors courage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2016 apitoie, apitoies, apitoient [fr] apitoie, apitoies, apitoient การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2016 sur chacun desquels [fr] sur chacun desquels การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2016 vertèbre par vertèbre [fr] vertèbre par vertèbre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2016 c'est donc bien [fr] c'est donc bien การออกเสียง 0คะแนนโหวต