ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
14/11/2015 se sevrer [fr] se sevrer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 faire sa tête [fr] faire sa tête การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 poser un lapin à quelqu'un [fr] poser un lapin à quelqu'un การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 Œuf à la coque [fr] Œuf à la coque การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 faire la tête [fr] faire la tête การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 des scellés [fr] des scellés การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 lâchaient [fr] lâchaient การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 avoir la gueule de bois [fr] avoir la gueule de bois การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 les pourparlers [fr] les pourparlers การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 à tort ou à raison [fr] à tort ou à raison การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 tirebouchonné [fr] tirebouchonné การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 peler [fr] peler การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 poivrière [fr] poivrière การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 porté disparu [fr] porté disparu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 bête comme ses pieds [fr] bête comme ses pieds การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 rendre la pareille [fr] rendre la pareille การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 sœurette [fr] sœurette การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 une livre [fr] une livre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 à la condition que [fr] à la condition que การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 tu as l'heure ? [fr] tu as l'heure ? การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 dans une semaine [fr] dans une semaine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 l'année passée [fr] l'année passée การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 ça va barder ! [fr] ça va barder ! การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 je travaille à temps partiel [fr] je travaille à temps partiel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 l’e dans l’o [fr] l’e dans l’o การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 obséquiosité [fr] obséquiosité การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 lever le doigt [fr] lever le doigt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/11/2015 Palladuc [fr] Palladuc การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/11/2015 Olmet [fr] Olmet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/11/2015 Roche-Charles-la-Mayrand [fr] Roche-Charles-la-Mayrand การออกเสียง 0คะแนนโหวต