ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
25/08/2016 la nature [fr] la nature การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 le jeune jeûne [fr] le jeune jeûne การออกเสียง 1คะแนนโหวต
25/08/2016 pomme et paume [fr] pomme et paume การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 brin et brun [fr] brin et brun การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 un et une [fr] un et une การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 Méonides [fr] Méonides การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 Niphates [fr] Niphates การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 Millepertuis [fr] Millepertuis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 Phinée [fr] Phinée การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 laisser / laissais / laissaient [fr] laisser / laissais / laissaient การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 poinçons [fr] poinçons การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 laissiez / laissions [fr] laissiez / laissions การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 revoyions [fr] revoyions การออกเสียง 1คะแนนโหวต
25/08/2016 ça devait forcément arriver [fr] ça devait forcément arriver การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 revoyiez [fr] revoyiez การออกเสียง 1คะแนนโหวต
25/08/2016 revoie [fr] revoie การออกเสียง 1คะแนนโหวต
25/08/2016 reverras [fr] reverras การออกเสียง 1คะแนนโหวต
25/08/2016 est-ce que tu as un animal ? [fr] est-ce que tu as un animal ? การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 reverriez [fr] reverriez การออกเสียง 1คะแนนโหวต
25/08/2016 froufroutement [fr] froufroutement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 sauveteurs [fr] sauveteurs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 il se trouve dans le sud de la France [fr] il se trouve dans le sud de la France การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 il tue / ils tuent [fr] il tue / ils tuent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 combien y en a-t-il ? [fr] combien y en a-t-il ? การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 il a réussi à vaincre sa timidité [fr] il a réussi à vaincre sa timidité การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 vainquez / vainquons / vainquent [fr] vainquez / vainquons / vainquent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 vainquant / vainquons [fr] vainquant / vainquons การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 faire une parenthèse [fr] faire une parenthèse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 seule / seulement [fr] seule / seulement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2016 Franck Tabanou [fr] Franck Tabanou การออกเสียง 0คะแนนโหวต