คำออกเสียงโดยPat91ใน Forvo หน้า6.

สมาชิก: Pat91 บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อPat91ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
14/05/2015 manière décalée [fr] manière décalée การออกเสียง 1คะแนนโหวต
14/05/2015 véritable doctrine [fr] véritable doctrine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2015 pression de l'opinion [fr] pression de l'opinion การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2015 après une période de [fr] après une période de การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2015 à cinq minutes à pied [fr] à cinq minutes à pied การออกเสียง -1คะแนนโหวต
14/05/2015 s'engager de façon inébranlable [fr] s'engager de façon inébranlable การออกเสียง 1คะแนนโหวต
14/05/2015 conducteur exemplaire [fr] conducteur exemplaire การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2015 course royale [fr] course royale การออกเสียง 1คะแนนโหวต
14/05/2015 cérémonie sur la Croisette [fr] cérémonie sur la Croisette การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2015 prendre la vie du bon côté [fr] prendre la vie du bon côté การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2015 imposer des réformes [fr] imposer des réformes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2015 institutions monarchiques [fr] institutions monarchiques การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2015 la vie de tous les jours [fr] la vie de tous les jours การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2015 pétrodollars [fr] pétrodollars การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2015 à force de passion [fr] à force de passion การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2015 résister au trac [fr] résister au trac การออกเสียง 1คะแนนโหวต
14/05/2015 euphorie joyeuse [fr] euphorie joyeuse การออกเสียง -1คะแนนโหวต
14/05/2015 actrice de renommée internationale [fr] actrice de renommée internationale การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2015 compétition officielle [fr] compétition officielle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2015 portraits jubilatoires [fr] portraits jubilatoires การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2015 de la gauche vers la droite [fr] de la gauche vers la droite การออกเสียง 1คะแนนโหวต
13/05/2015 métal en fusion [fr] métal en fusion การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2015 sulfure de manganèse [fr] sulfure de manganèse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2015 à la limite [fr] à la limite การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2015 à la rigueur [fr] à la rigueur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2015 à la française [fr] à la française การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2015 je me coiffe [fr] je me coiffe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2015 demande d'inscription [fr] demande d'inscription การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2015 certifiée conforme à la norme Qualité [fr] certifiée conforme à la norme Qualité การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2015 éco-contribution [fr] éco-contribution การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.

If you wish to improve your French, just pay a visit at the website Bernard12 and myself share by just typing "Froggyspeak" on your browser search bar or have a look at our "Froggyspeak" Facebook page!

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อPat91


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 23.529 (522 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1.025

จำนวน ผู้ที่โหวต: 1.283คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 294.324


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 288

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 10