ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
16/07/2016 prémédications [fr] prémédications การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2016 composaient [fr] composaient การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2016 surréel [fr] surréel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2016 Tsancognein [fr] Tsancognein การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2016 Barthassat [fr] Barthassat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2016 René Genis [fr] René Genis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2016 Albert Dequene [fr] Albert Dequene การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2016 Maud’huy [fr] Maud’huy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2016 Jean-Édouard Goby [fr] Jean-Édouard Goby การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2016 remettons ça dans un an jour pour jour [fr] remettons ça dans un an jour pour jour การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2016 pelotonnée [fr] pelotonnée การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2016 pendant que tu y es / tant que tu y es [fr] pendant que tu y es / tant que tu y es การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2016 fausse route [fr] fausse route การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2016 avec qui Jean est-il parti ? [fr] avec qui Jean est-il parti ? การออกเสียง 1คะแนนโหวต
14/07/2016 Château Canuet [fr] Château Canuet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2016 Square Caulaincourt [fr] Square Caulaincourt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2016 Marcillenc [fr] Marcillenc การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2016 Brias [fr] Brias การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2016 Debos [fr] Debos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2016 Lathus [fr] Lathus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2016 Chelle-Debat [fr] Chelle-Debat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2016 Degeytter [fr] Degeytter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2016 Mytyl [fr] Mytyl การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2016 Zobrist [fr] Zobrist การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2016 Jons [fr] Jons การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2016 Tyltyl [fr] Tyltyl การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2016 Guers [fr] Guers การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2016 Brinckheim [fr] Brinckheim การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2016 Gojira [fr] Gojira การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2016 Urdens [fr] Urdens การออกเสียง 0คะแนนโหวต