ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
31/01/2016 Bournois [fr] Bournois การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2016 Bourriot-Bergonce [fr] Bourriot-Bergonce การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2016 Bourrouillan [fr] Bourrouillan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2016 Bourogne [fr] Bourogne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2016 n’est donc pas [fr] n’est donc pas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2016 Morichau [fr] Morichau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2016 Boursault [fr] Boursault การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2016 Bourseville [fr] Bourseville การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2016 Bourseul [fr] Bourseul การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2016 Bourville [fr] Bourville การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2016 Boursières [fr] Boursières การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2016 Bourthes [fr] Bourthes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2016 Beauchant [fr] Beauchant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2016 Boursonne [fr] Boursonne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2016 le rapt de Proserpine [fr] le rapt de Proserpine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2016 le dimanche de Quasimodo [fr] le dimanche de Quasimodo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2016 La geste du prince Igor [fr] La geste du prince Igor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2016 villeshardouin [fr] villeshardouin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2016 en abrégé [fr] en abrégé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2016 à plat [fr] à plat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2016 trop ambitieux [fr] trop ambitieux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2016 sans avoir rien compris [fr] sans avoir rien compris การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2016 amène-toi [fr] amène-toi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2016 Les quantités [fr] Les quantités การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2016 se décréter [fr] se décréter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2016 fécule [fr] fécule การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2016 montrez-les-moi [fr] montrez-les-moi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2016 à mettre entre toutes les mains [fr] à mettre entre toutes les mains การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2016 biscottes [fr] biscottes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2016 répertoire orthographique [fr] répertoire orthographique การออกเสียง 0คะแนนโหวต