คำออกเสียงโดยPat91ใน Forvo หน้า6.

สมาชิก: Pat91 บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อPat91ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
10/08/2014 Heriwegh [fr] Heriwegh การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2014 Salye [fr] Salye การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2014 Osterfläde [fr] Osterfläde การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2014 Suberwick [fr] Suberwick การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2014 Aydius [fr] Aydius การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2014 Haelberg [fr] Haelberg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2014 Guye [fr] Guye การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2014 Beddes [fr] Beddes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2014 Dieterlen [fr] Dieterlen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2014 Belfays [fr] Belfays การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2014 Bearcat [fr] Bearcat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2014 Bagert [fr] Bagert การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2014 Balaives-et-Butz [fr] Balaives-et-Butz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2014 Piet Hinoul [fr] Piet Hinoul การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/08/2014 Bellebat [fr] Bellebat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2014 un boulot [fr] un boulot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2014 les contraintes sociales [fr] les contraintes sociales การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/08/2014 Bellaing [fr] Bellaing การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/08/2014 Bellancourt [fr] Bellancourt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/08/2014 Bellange [fr] Bellange การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/08/2014 Belle-Église [fr] Belle-Église การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/08/2014 Belle-et-Houllefort [fr] Belle-et-Houllefort การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/08/2014 s'il y a [fr] s'il y a การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/08/2014 on se dit [fr] on se dit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/08/2014 Bellavilliers [fr] Bellavilliers การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/08/2014 diversités [fr] diversités การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/08/2014 paneuropéenne [fr] paneuropéenne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/08/2014 unisexe [fr] unisexe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/08/2014 incarcérations [fr] incarcérations การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/08/2014 l'original [fr] l'original การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.

If you wish to improve your French, just pay a visit at the website Bernard12 and myself share by just typing "Froggyspeak" on your browser search bar or have a look at our "Froggyspeak" Facebook page!

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อPat91


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 22.464 (428 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1.017

จำนวน ผู้ที่โหวต: 864คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 240.099


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 271

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 10