ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
22/07/2015 livrer des pensées [fr] livrer des pensées การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2015 La Clape [fr] La Clape การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2015 Saint-Chinian [fr] Saint-Chinian การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2015 Vérargues [fr] Vérargues การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2015 Drézéry [fr] Drézéry การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2015 Méjanelle [fr] Méjanelle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2015 Lunel [fr] Lunel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2015 tout s’est bien passé [fr] tout s’est bien passé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2015 Mireval [fr] Mireval การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/07/2015 Jean-Philippe Janoueix [fr] Jean-Philippe Janoueix การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/07/2015 Commines [fr] Commines การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/07/2015 Cinzano [fr] Cinzano การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/07/2015 Seurel [fr] Seurel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/07/2015 Chargois [fr] Chargois การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/07/2015 Lavier [fr] Lavier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2015 charrel [fr] charrel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2015 François Gigot de Lapeyronie [fr] François Gigot de Lapeyronie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2015 Tolstoï [fr] Tolstoï การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2015 hourras [fr] hourras การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2015 Bornand [fr] Bornand การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2015 chichon [fr] chichon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2015 agréments [fr] agréments การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2015 intentions [fr] intentions การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2015 le ginseng [fr] le ginseng การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/07/2015 Ciffréo [fr] Ciffréo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/07/2015 Édouard Exerjean [fr] Édouard Exerjean การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/07/2015 après une visite [fr] après une visite การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/07/2015 Sabine Vatin [fr] Sabine Vatin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/07/2015 barbelet [fr] barbelet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/07/2015 s'adosse [fr] s'adosse การออกเสียง 0คะแนนโหวต