คำออกเสียงโดยPat91ใน Forvo หน้า6.

สมาชิก: Pat91 บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อPat91ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/06/2014 renforcir [fr] renforcir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2014 renforcissiez [fr] renforcissiez การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2014 Hageois [fr] Hageois การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2014 Hageoise [fr] Hageoise การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2014 Bretonvillois [fr] Bretonvillois การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2014 franger [fr] franger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2014 Thérèse Bugnet [fr] Thérèse Bugnet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2014 Abraham Peyrenc de Moras [fr] Abraham Peyrenc de Moras การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2014 tu jettes [fr] tu jettes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2014 cravaté [fr] cravaté การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2014 Richard Gasquet [fr] Richard Gasquet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/06/2014 Henri Guisan [fr] Henri Guisan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/06/2014 Maxime Loïc Feudjou Nguegang [fr] Maxime Loïc Feudjou Nguegang การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/06/2014 Loïc Feudjou [fr] Loïc Feudjou การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/06/2014 Simin Palay [fr] Simin Palay การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/06/2014 Cédric Djeugoué [fr] Cédric Djeugoué การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/06/2014 Dany Achille Nounkeu Tchounkeu [fr] Dany Achille Nounkeu Tchounkeu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/06/2014 Coencas [fr] Coencas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/06/2014 Tilleport [fr] Tilleport การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/06/2014 La Trémoille [fr] La Trémoille การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/06/2014 Saint-Amarin [fr] Saint-Amarin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/06/2014 bans [fr] bans การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/06/2014 toujours ou jamais [fr] toujours ou jamais การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/06/2014 fontaine lumineuse [fr] fontaine lumineuse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/06/2014 Criots-Bâtard-Montrachet [fr] Criots-Bâtard-Montrachet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/06/2014 Sofiane Feghouli [fr] Sofiane Feghouli การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/06/2014 Alizé Cornet [fr] Alizé Cornet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/06/2014 Beaumont-en-Argonne [fr] Beaumont-en-Argonne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/06/2014 Beaumont-en-Auge [fr] Beaumont-en-Auge การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/06/2014 Beaumont-en-Beine [fr] Beaumont-en-Beine การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.
If you wish to improve your French, just have a look at the web site Bernard12 and myself share or at the Froggyspeak Facebook page !

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อPat91


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 22.597 (335 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1.018

จำนวน ผู้ที่โหวต: 663คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 175.724


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 258

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 10