คำออกเสียงโดยPat91ใน Forvo หน้า6.

สมาชิก: Pat91 บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อPat91ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
09/06/2014 en pagaïe [fr] en pagaïe การออกเสียง -1คะแนนโหวต
09/06/2014 le balai [fr] le balai การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/06/2014 Clytemnestre [fr] Clytemnestre การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/06/2014 Chronologie d'une œuvre [fr] Chronologie d'une œuvre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/06/2014 bâtonnets [fr] bâtonnets การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/06/2014 La Martinière [fr] La Martinière การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/06/2014 apparais [fr] apparais การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/06/2014 Joiselle [fr] Joiselle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/06/2014 Salut monsieur [fr] Salut monsieur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/06/2014 Chaibou [fr] Chaibou การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/06/2014 Thibodeaux [fr] Thibodeaux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/06/2014 Étienne Dolet [fr] Étienne Dolet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/06/2014 Jean-Jacques Lecercle [fr] Jean-Jacques Lecercle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2014 Maquignon [fr] Maquignon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2014 patio [fr] patio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2014 24h/24 [fr] 24h/24 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2014 Frédéric Bourdin [fr] Frédéric Bourdin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2014 Boiselle [fr] Boiselle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2014 Péribonka [fr] Péribonka การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 maquiller une voiture [fr] maquiller une voiture การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 Humbert aux Blanches Mains [fr] Humbert aux Blanches Mains การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 calomniateur [fr] calomniateur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 bac à sable [fr] bac à sable การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 la chaise [fr] la chaise การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 historienne [fr] historienne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 Guénégaud [fr] Guénégaud การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 Anne-Marie Crine [fr] Anne-Marie Crine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 Eliaquim Mangala [fr] Eliaquim Mangala การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 Marie-Joëlle Despeignes [fr] Marie-Joëlle Despeignes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 Jacqueline Costa-Lascoux [fr] Jacqueline Costa-Lascoux การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.
If you wish to improve your French, just have a look at the web site Bernard12 and myself share or at the Froggyspeak Facebook page !

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อPat91


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 22.513 (326 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1.016

จำนวน ผู้ที่โหวต: 642คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 162.795


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 254

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 10