ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
13/08/2015 solide [fr] solide การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 santiags [fr] santiags การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 d'un autre côté [fr] d'un autre côté การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 course automobile [fr] course automobile การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 court de tennis [fr] court de tennis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 couteau à pain [fr] couteau à pain การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 racines de l'empathie [fr] racines de l'empathie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 fait les présentations [fr] fait les présentations การออกเสียง 1คะแนนโหวต
13/08/2015 c’est impressionnant [fr] c’est impressionnant การออกเสียง 1คะแนนโหวต
13/08/2015 banalités [fr] banalités การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/08/2015 Bonneval [fr] Bonneval การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/08/2015 praticabilités [fr] praticabilités การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/08/2015 intoxication alimentaire [fr] intoxication alimentaire การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/08/2015 les rognons de veau [fr] les rognons de veau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/08/2015 Bonnefamille [fr] Bonnefamille การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/08/2015 Bonnétage [fr] Bonnétage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/08/2015 Bonneuil [fr] Bonneuil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/08/2015 Bonneuil-sur-Marne [fr] Bonneuil-sur-Marne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2015 Boncourt-sur-Meuse [fr] Boncourt-sur-Meuse การออกเสียง 1คะแนนโหวต
11/08/2015 envoient [fr] envoient การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2015 Felletin [fr] Felletin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2015 la nôtre [fr] la nôtre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2015 assoyez [fr] assoyez การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2015 braisée [fr] braisée การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2015 méchant, méchante [fr] méchant, méchante การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2015 envoies [fr] envoies การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2015 buvions [fr] buvions การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2015 voit [fr] voit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2015 meurt [fr] meurt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2015 mourez [fr] mourez การออกเสียง 0คะแนนโหวต