คำออกเสียงโดยPat91ใน Forvo หน้า6.

สมาชิก: Pat91 บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อPat91ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
02/08/2014 Bujold [fr] Bujold การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/08/2014 l'ACS (l'Aide Complémentaire Santé) [fr] l'ACS (l'Aide Complémentaire Santé) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/08/2014 Geneviève Bujold [fr] Geneviève Bujold การออกเสียง 1คะแนนโหวต
31/07/2014 Voleurs de Chevaux [fr] Voleurs de Chevaux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2014 maître d'hôtel [fr] maître d'hôtel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/07/2014 Lecerf [fr] Lecerf การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 Mildred [fr] Mildred การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 Briou [fr] Briou การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 Marcel Danesi [fr] Marcel Danesi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 Achour [fr] Achour การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 d'Alluye [fr] d'Alluye การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 Castelmoron [fr] Castelmoron การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 Lantine [fr] Lantine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 certaines gens [fr] certaines gens การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 Beaumont-la-Ferrière [fr] Beaumont-la-Ferrière การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 Beaumont-la-Ronce [fr] Beaumont-la-Ronce การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 Beaumont-le-Roger [fr] Beaumont-le-Roger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 Beaumont-les-Autels [fr] Beaumont-les-Autels การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 Beaumont-les-Nonains [fr] Beaumont-les-Nonains การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 Barriallots [fr] Barriallots การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 Morangiès [fr] Morangiès การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 Viçose [fr] Viçose การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 Hazéra [fr] Hazéra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 Coutale [fr] Coutale การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 Mialanette [fr] Mialanette การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 Lessines [fr] Lessines การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 Velux [fr] Velux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 Hélène Fourment [fr] Hélène Fourment การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 Claude-Albert Mbouronot [fr] Claude-Albert Mbouronot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 Alain Roger [fr] Alain Roger การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.

If you wish to improve your French, just pay a visit at the website Bernard12 and myself share by just typing "Froggyspeak" on your browser search bar or have a look at our "Froggyspeak" Facebook page!

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อPat91


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 22.621 (372 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1.019

จำนวน ผู้ที่โหวต: 760คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 197.213


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 260

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 10