ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/07/2016 Brugge [fr] Brugge การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/07/2016 Bounte [fr] Bounte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/07/2016 Tadao Ando [fr] Tadao Ando การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/07/2016 Achikam [fr] Achikam การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/07/2016 Brux [fr] Brux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/07/2016 Jaconas [fr] Jaconas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/07/2016 Dolder [fr] Dolder การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/07/2016 Scianimanico [fr] Scianimanico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/07/2016 faux en écriture publique [fr] faux en écriture publique การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2016 Mahigan [fr] Mahigan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2016 étourdis [fr] étourdis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2016 l'ost [fr] l'ost การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2016 l'aveugle [fr] l'aveugle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2016 prohibent [fr] prohibent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2016 ennivrer [fr] ennivrer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2016 cesser les essais nucléaires [fr] cesser les essais nucléaires การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2016 je suis aimé [fr] je suis aimé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 Rancio [fr] Rancio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 Georges-Elie Octors [fr] Georges-Elie Octors การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 Frédéric Macler [fr] Frédéric Macler การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 Entraygues-Le Fel [fr] Entraygues-Le Fel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 je délie / ils délient [fr] je délie / ils délient การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 délions / déliions [fr] délions / déliions การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 trahissait / trahissiez [fr] trahissait / trahissiez การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 délierez / délieriez [fr] délierez / délieriez การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 homogame [fr] homogame การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2016 fève tonka [fr] fève tonka การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2016 voyagerons / voyagerions [fr] voyagerons / voyagerions การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2016 aller au trot [fr] aller au trot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2016 bande d'idiots [fr] bande d'idiots การออกเสียง 0คะแนนโหวต