คำออกเสียงโดยPat91ใน Forvo

สมาชิก: Pat91 บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อPat91ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
21/08/2014 dessiller [fr] dessiller การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2014 l'enchaînement d'actions [fr] l'enchaînement d'actions การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2014 pour commencer [fr] pour commencer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2014 pour finir [fr] pour finir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2014 bon séjour [fr] bon séjour การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2014 vœux de bonne année [fr] vœux de bonne année การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2014 à vos souhaits ! [fr] à vos souhaits ! การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2014 il est tard [fr] il est tard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2014 gros moyens [fr] gros moyens การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2014 elle a le cœur lourd [fr] elle a le cœur lourd การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2014 les souliers [fr] les souliers การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2014 empeste [fr] empeste การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2014 ce n'est pas mon jour [fr] ce n'est pas mon jour การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2014 Chantal Dupuy-Dunier [fr] Chantal Dupuy-Dunier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2014 Henri Frugès [fr] Henri Frugès การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2014 Les Chables [fr] Les Chables การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2014 Ayn [fr] Ayn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2014 géniaux [fr] géniaux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2014 Haemele [fr] Haemele การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2014 Rousseeuw [fr] Rousseeuw การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2014 Heriwegh [fr] Heriwegh การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2014 Salye [fr] Salye การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2014 Osterfläde [fr] Osterfläde การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2014 Suberwick [fr] Suberwick การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2014 Aydius [fr] Aydius การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2014 Haelberg [fr] Haelberg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2014 Guye [fr] Guye การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2014 Beddes [fr] Beddes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2014 Dieterlen [fr] Dieterlen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2014 Belfays [fr] Belfays การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.
If you wish to improve your French, just have a look at the web site Bernard12 and myself share or at the Froggyspeak Facebook page !

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อPat91


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 22.598 (335 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1.018

จำนวน ผู้ที่โหวต: 660คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 174.905


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 257

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 10