คำออกเสียงโดยPat91ใน Forvo

สมาชิก: Pat91 บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อPat91ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
31/07/2014 Voleurs de Chevaux [fr] Voleurs de Chevaux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2014 j'appellerai [fr] j'appellerai การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2014 il entrera [fr] il entrera การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2014 il soufflera [fr] il soufflera การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2014 il durera [fr] il durera การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2014 il espérera [fr] il espérera การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2014 il louera [fr] il louera การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2014 il se mariera [fr] il se mariera การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2014 il remerciera [fr] il remerciera การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2014 il emploiera [fr] il emploiera การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2014 maître d'hôtel [fr] maître d'hôtel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/07/2014 Lecerf [fr] Lecerf การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 Mildred [fr] Mildred การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 Briou [fr] Briou การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 Marcel Danesi [fr] Marcel Danesi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 Achour [fr] Achour การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 d'Alluye [fr] d'Alluye การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 Castelmoron [fr] Castelmoron การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 Lantine [fr] Lantine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 certaines gens [fr] certaines gens การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 Beaumont-la-Ferrière [fr] Beaumont-la-Ferrière การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 Beaumont-la-Ronce [fr] Beaumont-la-Ronce การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 Beaumont-le-Roger [fr] Beaumont-le-Roger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 Beaumont-les-Autels [fr] Beaumont-les-Autels การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 Beaumont-les-Nonains [fr] Beaumont-les-Nonains การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 Barriallots [fr] Barriallots การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 Morangiès [fr] Morangiès การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 Viçose [fr] Viçose การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 Hazéra [fr] Hazéra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2014 Coutale [fr] Coutale การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.
If you wish to improve your French, just have a look at the web site Bernard12 and myself share or at the Froggyspeak Facebook page !

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อPat91


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 22.503 (326 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1.018

จำนวน ผู้ที่โหวต: 642คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 164.155


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 254

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 10