ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
25/06/2016 ils méritent [fr] ils méritent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/06/2016 tu éteins [fr] tu éteins การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/06/2016 les cochons [fr] les cochons การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/06/2016 hôpital Saint-Camille [fr] hôpital Saint-Camille การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/06/2016 Clous du Bois [fr] Clous du Bois การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/06/2016 les horloges [fr] les horloges การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/06/2016 fines [fr] fines การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/06/2016 une coiffeuse [fr] une coiffeuse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/06/2016 les coiffeurs [fr] les coiffeurs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/06/2016 Hôtel des Colonnes [fr] Hôtel des Colonnes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2016 Lochieu [fr] Lochieu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2016 Hotonnes [fr] Hotonnes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2016 Grand Colombier [fr] Grand Colombier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2016 Lacets du Grand Colombier [fr] Lacets du Grand Colombier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2016 Col de la Rochette [fr] Col de la Rochette การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2016 Col de Pisseloup [fr] Col de Pisseloup การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2016 Col du Sappel [fr] Col du Sappel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2016 Cerdon [fr] Cerdon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2016 Peyriat [fr] Peyriat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2016 Col du Berthiand [fr] Col du Berthiand การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2016 Malbuisson [fr] Malbuisson การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2016 Côte de Domancy [fr] Côte de Domancy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2016 Pont-du-Navoy [fr] Pont-du-Navoy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2016 Les Berthelets [fr] Les Berthelets การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2016 Domancy [fr] Domancy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2016 Col de la Ramaz [fr] Col de la Ramaz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2016 Censeau [fr] Censeau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2016 Charcier [fr] Charcier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2016 Semi-Quartier [fr] Semi-Quartier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2016 Les Verrières-de-Joux [fr] Les Verrières-de-Joux การออกเสียง 0คะแนนโหวต