ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
31/05/2016 Bragassargues [fr] Bragassargues การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2016 Bragayrac [fr] Bragayrac การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2016 Boyeux-Saint-Jérôme [fr] Boyeux-Saint-Jérôme การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2016 braches [fr] braches การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2016 Brachy [fr] Brachy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2016 Brachay [fr] Brachay การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2016 Brabant-en-Argonne [fr] Brabant-en-Argonne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2016 Bragny-sur-Saône [fr] Bragny-sur-Saône การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2016 Bradiancourt [fr] Bradiancourt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2016 Bracieux [fr] Bracieux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2016 Brabant-le-Roi [fr] Brabant-le-Roi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2016 Brabant-sur-Meuse [fr] Brabant-sur-Meuse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2016 Brageac [fr] Brageac การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2016 Bracquemont [fr] Bracquemont การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2016 Bragelogne-Beauvoir [fr] Bragelogne-Beauvoir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2016 Chesnes [fr] Chesnes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2016 vue par Voyager [fr] vue par Voyager การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2016 planète géante gazeuse [fr] planète géante gazeuse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2016 Jupiter et Europe [fr] Jupiter et Europe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2016 le rover Curiosity [fr] le rover Curiosity การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2016 module de descente [fr] module de descente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2016 à l'œil nu [fr] à l'œil nu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2016 oubliant [fr] oubliant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2016 Susette [fr] Susette การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2016 Idriss Déby [fr] Idriss Déby การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2016 un cheval avec une étoile sur le front [fr] un cheval avec une étoile sur le front การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2016 c'est exactement dans ce but que [fr] c'est exactement dans ce but que การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2016 quelques instants plus tard [fr] quelques instants plus tard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2016 gambader dans la campagne [fr] gambader dans la campagne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2016 regarder du coin de l'œil [fr] regarder du coin de l'œil การออกเสียง 0คะแนนโหวต