คำออกเสียงโดยPat91ใน Forvo

สมาชิก: Pat91 บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อPat91ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
06/05/2015 valeur nomenclaturale [fr] valeur nomenclaturale การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2015 journaliste blasé [fr] journaliste blasé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2015 radicalement changer [fr] radicalement changer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2015 surface du sol [fr] surface du sol การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2015 Semi-océanique [fr] Semi-océanique การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2015 afin de trouver [fr] afin de trouver การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2015 fabriquer un paillis [fr] fabriquer un paillis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2015 amendement d'un sol acide [fr] amendement d'un sol acide การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2015 sans démarchage commercial [fr] sans démarchage commercial การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2015 cultivables en intérieur [fr] cultivables en intérieur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2015 racines nues [fr] racines nues การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2015 filamenteuses [fr] filamenteuses การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/05/2015 Discours sur les sciences et les arts [fr] Discours sur les sciences et les arts การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/05/2015 arbre en conteneur [fr] arbre en conteneur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2015 Emmanuel de Las Cases [fr] Emmanuel de Las Cases การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2015 cheveux desséchés [fr] cheveux desséchés การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2015 extrait concentré [fr] extrait concentré การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2015 tuteur en bois [fr] tuteur en bois การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2015 bonne reprise [fr] bonne reprise การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2015 Sous le coup de la loi [fr] Sous le coup de la loi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2015 Comité des mal-logés [fr] Comité des mal-logés การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2015 corps basal [fr] corps basal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2015 structure étoilée [fr] structure étoilée การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2015 paraphylétiques [fr] paraphylétiques การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2015 sporozoaires [fr] sporozoaires การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2015 Parasitologie aviaire [fr] Parasitologie aviaire การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2015 Licence limitée [fr] Licence limitée การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2015 encyclopédie collaborative [fr] encyclopédie collaborative การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2015 obligation juridique [fr] obligation juridique การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2015 garantie de fiabilité [fr] garantie de fiabilité การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.

If you wish to improve your French, just pay a visit at the website Bernard12 and myself share by just typing "Froggyspeak" on your browser search bar or have a look at our "Froggyspeak" Facebook page!

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อPat91


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 23.216 (510 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1.025

จำนวน ผู้ที่โหวต: 1.166คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 283.066


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 286

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 10