ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
21/10/2016 Djan [fr] Djan การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/10/2016 le fils [fr] le fils การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2016 Poulvarel [fr] Poulvarel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2016 durcit [fr] durcit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2016 apporte-m'en à mon appartement [fr] apporte-m'en à mon appartement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2016 Cheutin [fr] Cheutin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2016 entrèrent [fr] entrèrent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/10/2016 Coussieu [fr] Coussieu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/10/2016 locotracteur [fr] locotracteur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/10/2016 Montupet [fr] Montupet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/10/2016 José Jeuland [fr] José Jeuland การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/10/2016 caoutchouteuse [fr] caoutchouteuse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/10/2016 Noilly Prat [fr] Noilly Prat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/10/2016 Trosne [fr] Trosne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/10/2016 elle s'est plainte du bruit [fr] elle s'est plainte du bruit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/10/2016 Mélanie Doutey [fr] Mélanie Doutey การออกเสียง 1คะแนนโหวต
19/10/2016 a toujours gardé [fr] a toujours gardé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/10/2016 le Biterrois [fr] le Biterrois การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/10/2016 la Biterroise [fr] la Biterroise การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/10/2016 Dar el Kous [fr] Dar el Kous การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/10/2016 François Joseph Kirgener [fr] François Joseph Kirgener การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/10/2016 Fontenay-en-Puisaye [fr] Fontenay-en-Puisaye การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2016 Boli Bolingoli Mbombo [fr] Boli Bolingoli Mbombo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2016 Gardet [fr] Gardet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2016 Langues d'oïl [fr] Langues d'oïl การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2016 c’est hors de question [fr] c’est hors de question การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2016 cheveux mouillés [fr] cheveux mouillés การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2016 le but est que [fr] le but est que การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2016 Paris est pris [fr] Paris est pris การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2016 Jean-Kévin Augustin [fr] Jean-Kévin Augustin การออกเสียง 0คะแนนโหวต