ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
07/12/2016 cartonnerie [fr] cartonnerie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 j'ai payé [fr] j'ai payé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 il attendra [fr] il attendra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 je payais [fr] je payais การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 je payerai [fr] je payerai การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 ils attendront [fr] ils attendront การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 je comprendrais [fr] je comprendrais การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 nous attendrons [fr] nous attendrons การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 je plaide coupable [fr] je plaide coupable การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/12/2016 toi, c'est la curiosité qui te perdra [fr] toi, c'est la curiosité qui te perdra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 tu ne perds rien pour attendre [fr] tu ne perds rien pour attendre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 plaquette de chocolat [fr] plaquette de chocolat การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/12/2016 reconnaître sa faute [fr] reconnaître sa faute การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/12/2016 un travers mineur [fr] un travers mineur การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/12/2016 une faute légère [fr] une faute légère การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/12/2016 en langage juridique [fr] en langage juridique การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/12/2016 parce qu'il est [fr] parce qu'il est การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/12/2016 il pourvoit [fr] il pourvoit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/12/2016 vous repaissez [fr] vous repaissez การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/12/2016 nous vêtons [fr] nous vêtons การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/12/2016 nous repaissions [fr] nous repaissions การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/12/2016 ils repaissent [fr] ils repaissent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/12/2016 nous plaçons [fr] nous plaçons การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/12/2016 tu vaincs [fr] tu vaincs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/12/2016 je tais [fr] je tais การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/12/2016 vous pourvoyez [fr] vous pourvoyez การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/12/2016 nous taisons [fr] nous taisons การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/12/2016 ils traient [fr] ils traient การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/12/2016 vous rendez [fr] vous rendez การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/12/2016 je plains [fr] je plains การออกเสียง 0คะแนนโหวต