ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
01/10/2016 Harry Durimel [fr] Harry Durimel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2016 Taupenot Merme [fr] Taupenot Merme การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2016 Clément Durimel [fr] Clément Durimel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2016 Jean-Claude Pioche [fr] Jean-Claude Pioche การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2016 Fabienne Danican [fr] Fabienne Danican การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2016 Christophe Koury [fr] Christophe Koury การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2016 passerillé [fr] passerillé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2016 sauter du tremplin sur le trampoline [fr] sauter du tremplin sur le trampoline การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2016 l'entrée de la boîte est payante [fr] l'entrée de la boîte est payante การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2016 on me prête des talents que je n'ai pas [fr] on me prête des talents que je n'ai pas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2016 Zakarya Bergdich [fr] Zakarya Bergdich การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2016 mômes [fr] mômes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/09/2016 Suétone [fr] Suétone การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/09/2016 Sougéal [fr] Sougéal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/09/2016 Philippe Do [fr] Philippe Do การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/09/2016 Macherey [fr] Macherey การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/09/2016 Nouaillé [fr] Nouaillé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/09/2016 Christopher Samba [fr] Christopher Samba การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/09/2016 Adlène Guedioura [fr] Adlène Guedioura การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2016 Coumel [fr] Coumel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2016 par où commencer [fr] par où commencer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2016 descends de la voiture [fr] descends de la voiture การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2016 exquises [fr] exquises การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2016 à l'épreuve [fr] à l'épreuve การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2016 rira [fr] rira การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2016 crotte de bique [fr] crotte de bique การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/09/2016 apercevrons [fr] apercevrons การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2016 n'abandonnez jamais [fr] n'abandonnez jamais การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2016 secourront [fr] secourront การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2016 malade contagieux [fr] malade contagieux การออกเสียง 1คะแนนโหวต