ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
28/08/2016 largeur de cœur [fr] largeur de cœur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/08/2016 ils oublient [fr] ils oublient การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/08/2016 changements de saison [fr] changements de saison การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/08/2016 Brochard [fr] Brochard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/08/2016 Les Sceptiques Grecs [fr] Les Sceptiques Grecs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/08/2016 Briaud [fr] Briaud การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/08/2016 toute ta famille est ici? [fr] toute ta famille est ici? การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/08/2016 échouons / échouions / échouerons [fr] échouons / échouions / échouerons การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/08/2016 divagues / divaguent / divaguons [fr] divagues / divaguent / divaguons การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/08/2016 de manière aléatoire [fr] de manière aléatoire การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/08/2016 j'aimerais que tu les rencontres tous [fr] j'aimerais que tu les rencontres tous การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/08/2016 assoira [fr] assoira การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/08/2016 dedans ou dehors [fr] dedans ou dehors การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/08/2016 je suis très content [fr] je suis très content การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/08/2016 verser une allocation [fr] verser une allocation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2016 Bonivard [fr] Bonivard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2016 Place de Tokyo [fr] Place de Tokyo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2016 fuselées [fr] fuselées การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2016 folie à plusieurs [fr] folie à plusieurs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2016 Hypatie [fr] Hypatie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2016 La Louvesc [fr] La Louvesc การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2016 un chapeau pointu [fr] un chapeau pointu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2016 on ne peut penser et écrire qu'assis [fr] on ne peut penser et écrire qu'assis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2016 sloganisation [fr] sloganisation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2016 l'homme que voici [fr] l'homme que voici การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2016 regarder quelqu'un intensément [fr] regarder quelqu'un intensément การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2016 chercher à séduire [fr] chercher à séduire การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2016 de façon métaphorique [fr] de façon métaphorique การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2016 métiers de l'artisanat [fr] métiers de l'artisanat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2016 sans rien cacher [fr] sans rien cacher การออกเสียง 0คะแนนโหวต