คำออกเสียงโดยPat91ใน Forvo

สมาชิก: Pat91 บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อPat91ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
23/05/2015 Madora [fr] Madora การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2015 Mimi Thorisson [fr] Mimi Thorisson การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2015 bousillé [fr] bousillé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/05/2015 ouiche [fr] ouiche การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/05/2015 Péclet [fr] Péclet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/05/2015 Dejoyeaux [fr] Dejoyeaux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/05/2015 Nathalie Cardone [fr] Nathalie Cardone การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/05/2015 Cabbé [fr] Cabbé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/05/2015 Têtedoie [fr] Têtedoie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/05/2015 Firmin Lambot [fr] Firmin Lambot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/05/2015 Pigneur [fr] Pigneur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/05/2015 réussirais [fr] réussirais การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/05/2015 faux comme un jeton [fr] faux comme un jeton การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2015 bibliothèque virtuelle [fr] bibliothèque virtuelle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2015 d'après une histoire [fr] d'après une histoire การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/05/2015 devenait [fr] devenait การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/05/2015 montez [fr] montez การออกเสียง 1คะแนนโหวต
20/05/2015 législation douanière [fr] législation douanière การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2015 couper la chique à quelqu’un [fr] couper la chique à quelqu’un การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2015 pousser le bouchon un peu loin [fr] pousser le bouchon un peu loin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2015 inciter les gens à [fr] inciter les gens à การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2015 façon approximative [fr] façon approximative การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2015 faire du lèche-vitrine [fr] faire du lèche-vitrine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2015 remise contre signature [fr] remise contre signature การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2015 ça en vaut la chandelle [fr] ça en vaut la chandelle การออกเสียง 1คะแนนโหวต
20/05/2015 jeux de hasard [fr] jeux de hasard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2015 sitôt dit, sitôt fait [fr] sitôt dit, sitôt fait การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2015 avoir la flemme [fr] avoir la flemme การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2015 être mal barré [fr] être mal barré การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2015 le même son de cloche [fr] le même son de cloche การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.

If you wish to improve your French, just pay a visit at the website Bernard12 and myself share by just typing "Froggyspeak" on your browser search bar or have a look at our "Froggyspeak" Facebook page!

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อPat91


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 23.529 (522 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1.025

จำนวน ผู้ที่โหวต: 1.284คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 294.502


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 288

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 10