คำออกเสียงโดยPat91ใน Forvo

สมาชิก: Pat91 บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อPat91ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
19/12/2014 Ancien combattant [fr] Ancien combattant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2014 Candie [fr] Candie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2014 Courageux [fr] Courageux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2014 Bougainville [fr] Bougainville การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/12/2014 Charles Alexandre Léon Durand [fr] Charles Alexandre Léon Durand การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/12/2014 Romulus [fr] Romulus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/12/2014 Louis-Antoine de Bougainville [fr] Louis-Antoine de Bougainville การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/12/2014 saint-esprit [fr] saint-esprit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/12/2014 indomptable [fr] indomptable การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/12/2014 éveillé [fr] éveillé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/12/2014 ardent [fr] ardent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/12/2014 terrible [fr] terrible การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/12/2014 Détroit de Kertch [fr] Détroit de Kertch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/12/2014 Kiev [fr] Kiev การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/12/2014 neptune [fr] neptune การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/11/2014 Gendraud [fr] Gendraud การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/11/2014 Marc-Olivier Oetterli [fr] Marc-Olivier Oetterli การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/11/2014 Minsk [fr] Minsk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/11/2014 Léningrad [fr] Léningrad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/11/2014 Varsovie [fr] Varsovie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/11/2014 Pologne [fr] Pologne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/11/2014 Budapest [fr] Budapest การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/11/2014 Bulgarie [fr] Bulgarie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/11/2014 sceptre [fr] sceptre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/11/2014 Saint Antoine [fr] Saint Antoine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/11/2014 Ville de Paris [fr] Ville de Paris การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/11/2014 Tourville [fr] Tourville การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/11/2014 Bésingrand [fr] Bésingrand การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/11/2014 Cyclades [fr] Cyclades การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/11/2014 Valois de la Motte [fr] Valois de la Motte การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.

If you wish to improve your French, just pay a visit at the website Bernard12 and myself share by just typing "Froggyspeak" on your browser search bar or have a look at our "Froggyspeak" Facebook page!

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อPat91


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 22.491 (400 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1.018

จำนวน ผู้ที่โหวต: 787คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 219.628


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 267

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 10