ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
01/08/2015 François Flahault [fr] François Flahault การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 Laire [fr] Laire การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 impunis [fr] impunis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 Fulcois [fr] Fulcois การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 Marcel Coadou [fr] Marcel Coadou การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 moment [fr] moment การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 Jacuzzi [fr] Jacuzzi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 coronarien [fr] coronarien การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 parc de stationnement [fr] parc de stationnement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 mille vœux de bonheur [fr] mille vœux de bonheur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 dragouiller [fr] dragouiller การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2015 Fusilier [fr] Fusilier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2015 neuvième [fr] neuvième การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2015 Cravate [fr] Cravate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2015 tympanisme [fr] tympanisme การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2015 tuberculine [fr] tuberculine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2015 halitose [fr] halitose การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2015 hématémèse [fr] hématémèse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2015 rectorragie [fr] rectorragie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2015 méplat [fr] méplat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2015 Anceau [fr] Anceau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2015 curieux, curieuse [fr] curieux, curieuse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2015 Flamusse [fr] Flamusse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2015 fou, folle ou fol [fr] fou, folle ou fol การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2015 Il est canadien [fr] Il est canadien การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2015 anglo-canadien [fr] anglo-canadien การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2015 Canadien français [fr] Canadien français การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2015 faire le bon choix [fr] faire le bon choix การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2015 sur le même thème [fr] sur le même thème การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2015 être animé [fr] être animé การออกเสียง 0คะแนนโหวต