ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
09/10/2015 fiérot [fr] fiérot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2015 brelan [fr] brelan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2015 Stetson [fr] Stetson การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2015 hotte aspirante [fr] hotte aspirante การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2015 des pipeaux [fr] des pipeaux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2015 faire des galipettes [fr] faire des galipettes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2015 cochon qui s'en dédit [fr] cochon qui s'en dédit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2015 gambade [fr] gambade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2015 introspection [fr] introspection การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2015 se défiler [fr] se défiler การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2015 Anne-Laure [fr] Anne-Laure การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2015 caraco [fr] caraco การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2015 crobard [fr] crobard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2015 pin-up [fr] pin-up การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2015 feuler [fr] feuler การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2015 jouer à coucou [fr] jouer à coucou การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2015 grognasse [fr] grognasse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2015 écloserie [fr] écloserie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2015 désolée, mais je dois filer ! [fr] désolée, mais je dois filer ! การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2015 apophtegme [fr] apophtegme การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2015 le hérisson [fr] le hérisson การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2015 lasciveté [fr] lasciveté การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2015 hérédité [fr] hérédité การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2015 certification [fr] certification การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2015 à lundi [fr] à lundi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2015 à mercredi [fr] à mercredi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2015 à mardi [fr] à mardi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2015 à jeudi [fr] à jeudi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2015 à vendredi [fr] à vendredi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2015 à samedi [fr] à samedi การออกเสียง 0คะแนนโหวต