คำออกเสียงโดยPat91ใน Forvo

สมาชิก: Pat91 บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อPat91ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
19/04/2014 caldera [fr] caldera การออกเสียง คะแนนโหวต
19/04/2014 Bréchignac [fr] Bréchignac การออกเสียง คะแนนโหวต
19/04/2014 L’Humanité [fr] L’Humanité การออกเสียง คะแนนโหวต
19/04/2014 Ruscio [fr] Ruscio การออกเสียง คะแนนโหวต
19/04/2014 Saint Helier [fr] Saint Helier การออกเสียง คะแนนโหวต
19/04/2014 Aucagne [fr] Aucagne การออกเสียง คะแนนโหวต
19/04/2014 Lac de Tibériade [fr] Lac de Tibériade การออกเสียง คะแนนโหวต
19/04/2014 Haïfa [fr] Haïfa การออกเสียง คะแนนโหวต
19/04/2014 Sepphoris [fr] Sepphoris การออกเสียง คะแนนโหวต
19/04/2014 Chauffailles [fr] Chauffailles การออกเสียง คะแนนโหวต
19/04/2014 Gabriel García Márquez [fr] Gabriel García Márquez การออกเสียง คะแนนโหวต
19/04/2014 Léo Preger [fr] Léo Preger การออกเสียง คะแนนโหวต
19/04/2014 Henri de La Tour d'Auvergne [fr] Henri de La Tour d'Auvergne การออกเสียง คะแนนโหวต
19/04/2014 Vicomte de Turenne [fr] Vicomte de Turenne การออกเสียง คะแนนโหวต
19/04/2014 préremplie [fr] préremplie การออกเสียง คะแนนโหวต
19/04/2014 déclarez [fr] déclarez การออกเสียง คะแนนโหวต
19/04/2014 renvoyez-la [fr] renvoyez-la การออกเสียง คะแนนโหวต
19/04/2014 renvoyez [fr] renvoyez การออกเสียง คะแนนโหวต
19/04/2014 Baillet-en-France [fr] Baillet-en-France การออกเสียง คะแนนโหวต
19/04/2014 Bailleul-aux-Cornailles [fr] Bailleul-aux-Cornailles การออกเสียง คะแนนโหวต
19/04/2014 Bailleul-la-Vallée [fr] Bailleul-la-Vallée การออกเสียง คะแนนโหวต
19/04/2014 Bailleul-le-Soc [fr] Bailleul-le-Soc การออกเสียง คะแนนโหวต
19/04/2014 Bailleul-lès-Pernes [fr] Bailleul-lès-Pernes การออกเสียง คะแนนโหวต
19/04/2014 Bailleul-Neuville [fr] Bailleul-Neuville การออกเสียง คะแนนโหวต
19/04/2014 Charles IV de Lorraine [fr] Charles IV de Lorraine การออกเสียง คะแนนโหวต
19/04/2014 d'excitation [fr] d'excitation การออกเสียง คะแนนโหวต
19/04/2014 produisait [fr] produisait การออกเสียง คะแนนโหวต
19/04/2014 accolées [fr] accolées การออกเสียง คะแนนโหวต
19/04/2014 Vireuil-le-Haut [fr] Vireuil-le-Haut การออกเสียง คะแนนโหวต
19/04/2014 Sanson [fr] Sanson การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.
If you wish to improve your French, just have a look at the web site Bernard12 and myself share or at the Froggyspeak Facebook page !

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

เว็บ: http://www.froggish.host22.com/

ติดต่อPat91


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 21.857 (303 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1.009

จำนวน ผู้ที่โหวต: 584คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 133.181


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 244

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 11