คำออกเสียงโดยPat91ใน Forvo

สมาชิก: Pat91 บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อPat91ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
03/03/2015 la portion [fr] la portion การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2015 musicaux [fr] musicaux การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/03/2015 trouvais [fr] trouvais การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/03/2015 trouvions [fr] trouvions การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/03/2015 trouviez [fr] trouviez การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/03/2015 progresserai [fr] progresserai การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/03/2015 progressé [fr] progressé การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/03/2015 vous sauriez [fr] vous sauriez การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/03/2015 savions [fr] savions การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/03/2015 influencera [fr] influencera การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/03/2015 vous seriez [fr] vous seriez การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/03/2015 influençait [fr] influençait การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/03/2015 cherchera [fr] cherchera การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/03/2015 cherchions [fr] cherchions การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/03/2015 brun clair [fr] brun clair การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2015 réservoir d'eau [fr] réservoir d'eau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2015 à demi-nu [fr] à demi-nu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2015 le cierge [fr] le cierge การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2015 ils parcouraient [fr] ils parcouraient การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2015 il va y avoir [fr] il va y avoir การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/03/2015 contre-visite [fr] contre-visite การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2015 le vin Champagne et la Champagne [fr] le vin Champagne et la Champagne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2015 des abus [fr] des abus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2015 climatiques [fr] climatiques การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2015 tractent [fr] tractent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2015 camionnettes [fr] camionnettes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2015 l'interdit [fr] l'interdit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2015 flaques [fr] flaques การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2015 puisque aucun [fr] puisque aucun การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2015 rabattrai [fr] rabattrai การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.

If you wish to improve your French, just pay a visit at the website Bernard12 and myself share by just typing "Froggyspeak" on your browser search bar or have a look at our "Froggyspeak" Facebook page!

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อPat91


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 22.669 (462 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1.017

จำนวน ผู้ที่โหวต: 981คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 253.513


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 278

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 10