ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
29/04/2016 Artichauds [fr] Artichauds การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/04/2016 nous déménageons [fr] nous déménageons การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/04/2016 d'heure en heure [fr] d'heure en heure การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/04/2016 déménager semble la meilleure solution [fr] déménager semble la meilleure solution การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/04/2016 compte tenu de la situation actuelle [fr] compte tenu de la situation actuelle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/04/2016 Linux [fr] Linux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/04/2016 j'ai du mal à me faire à l'idée [fr] j'ai du mal à me faire à l'idée การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/04/2016 prends ton temps pour y réfléchir [fr] prends ton temps pour y réfléchir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/04/2016 d'antan [fr] d'antan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/04/2016 d'autant mieux [fr] d'autant mieux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/04/2016 d'autant mieux que [fr] d'autant mieux que การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/04/2016 d'autant que [fr] d'autant que การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/04/2016 d'avance [fr] d'avance การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/04/2016 de façon à [fr] de façon à การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/04/2016 de force [fr] de force การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/04/2016 de haut [fr] de haut การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/04/2016 de loin [fr] de loin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/04/2016 de peu [fr] de peu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/04/2016 de plus belle [fr] de plus belle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/04/2016 de près [fr] de près การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/04/2016 de tout premier plan [fr] de tout premier plan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/04/2016 dès lors que [fr] dès lors que การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/04/2016 du reste [fr] du reste การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/04/2016 d'un seul tenant [fr] d'un seul tenant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/04/2016 j'étais résolue à y pénétrer [fr] j'étais résolue à y pénétrer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/04/2016 troubadour [fr] troubadour การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/04/2016 d'une seule traite [fr] d'une seule traite การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/04/2016 entrer / entourer [fr] entrer / entourer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/04/2016 l'armée a pénétré en territoire ennemi [fr] l'armée a pénétré en territoire ennemi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/04/2016 notre famille [fr] notre famille การออกเสียง 0คะแนนโหวต