ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
27/08/2015 tram [fr] tram การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 nourrissent [fr] nourrissent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 agent [fr] agent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 composer [fr] composer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 j'écris [fr] j'écris การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 grands hôtels [fr] grands hôtels การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/08/2015 Villeplée [fr] Villeplée การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2015 Venturin [fr] Venturin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2015 horloge solaire [fr] horloge solaire การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2015 rescrit [fr] rescrit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2015 faire du kite surf [fr] faire du kite surf การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2015 d'aquaplanning [fr] d'aquaplanning การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2015 Bouchoir [fr] Bouchoir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2015 Jean-Baptiste Greuze [fr] Jean-Baptiste Greuze การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2015 Bouchy-Saint-Genest [fr] Bouchy-Saint-Genest การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2015 coloriais [fr] coloriais การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2015 Domaine Jouard [fr] Domaine Jouard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2015 Léa Seydoux [fr] Léa Seydoux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2015 Seydoux [fr] Seydoux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2015 refus [fr] refus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2015 malpoli [fr] malpoli การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2015 ridicule [fr] ridicule การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2015 elle est mariée [fr] elle est mariée การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2015 il est marié [fr] il est marié การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2015 il est lycéen [fr] il est lycéen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2015 ils sont aussi à Jean [fr] ils sont aussi à Jean การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2015 Université Pierre-et-Marie-Curie [fr] Université Pierre-et-Marie-Curie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2015 déçois [fr] déçois การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/08/2015 Grande-Bretagne [fr] Grande-Bretagne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/08/2015 n'interdit [fr] n'interdit การออกเสียง 0คะแนนโหวต