คำออกเสียงโดยPat91ใน Forvo

สมาชิก: Pat91 บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อPat91ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
28/10/2014 date limite de consommation [fr] date limite de consommation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2014 mot de passe [fr] mot de passe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2014 contenues [fr] contenues การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2014 attenante [fr] attenante การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2014 L'île de Wallis [fr] L'île de Wallis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2014 Londres [fr] Londres การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2014 Choiseul [fr] Choiseul การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2014 Mer Rouge [fr] Mer Rouge การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2014 offensive à outrance [fr] offensive à outrance การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2014 Transjordanie [fr] Transjordanie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2014 écrin de verdure [fr] écrin de verdure การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2014 Joël Dugrenot [fr] Joël Dugrenot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2014 où est le chat ? [fr] où est le chat ? การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/10/2014 c'est quand, ton anniversaire? [fr] c'est quand, ton anniversaire? การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/10/2014 c'est déjà le weekend [fr] c'est déjà le weekend การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/10/2014 à demain alors [fr] à demain alors การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/10/2014 envolez-vous [fr] envolez-vous การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/10/2014 offrez-vous [fr] offrez-vous การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/10/2014 copiez-collez [fr] copiez-collez การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/10/2014 copiez [fr] copiez การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/10/2014 je voudrais lui expliquer [fr] je voudrais lui expliquer การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/10/2014 éloigner les moustiques [fr] éloigner les moustiques การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/10/2014 sauver la vie [fr] sauver la vie การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/10/2014 rejoindre l’équipe [fr] rejoindre l’équipe การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/10/2014 utiliser un programme [fr] utiliser un programme การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/10/2014 continuer votre voyage [fr] continuer votre voyage การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/10/2014 la semaine prochaine [fr] la semaine prochaine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/10/2014 c'est dommage ! [fr] c'est dommage ! การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/10/2014 sortir tous les soirs [fr] sortir tous les soirs การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/10/2014 répondre aux questions [fr] répondre aux questions การออกเสียง 1คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.

If you wish to improve your French, just pay a visit at the website Bernard12 and myself share by just typing "Froggyspeak" on your browser search bar or have a look at our "Froggyspeak" Facebook page!

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อPat91


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 22.630 (382 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1.019

จำนวน ผู้ที่โหวต: 779คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 200.867


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 261

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 10