ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
03/07/2015 sauropode [fr] sauropode การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2015 Guimet [fr] Guimet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2015 imprudent [fr] imprudent การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/07/2015 Juvaquattre [fr] Juvaquattre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2015 de plus en plus mauvais [fr] de plus en plus mauvais การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2015 Brisset [fr] Brisset การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2015 canelé de bordeaux [fr] canelé de bordeaux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2015 dynastie Han [fr] dynastie Han การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2015 Amandine Guérin [fr] Amandine Guérin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2015 Sabrina Delannoy [fr] Sabrina Delannoy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2015 Alexis Kossenko [fr] Alexis Kossenko การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2015 Alexandre Verrier [fr] Alexandre Verrier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2015 Montigny-sur-Loing [fr] Montigny-sur-Loing การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2015 François de Montmorency-Laval [fr] François de Montmorency-Laval การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2015 Lons-le-Saulnier [fr] Lons-le-Saulnier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2015 L'Amphibie [fr] L'Amphibie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2015 les pois frais [fr] les pois frais การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2015 empelotonnement [fr] empelotonnement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2015 ce n'est [fr] ce n'est การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2015 d'amélioration [fr] d'amélioration การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2015 grattez [fr] grattez การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2015 confidentielles [fr] confidentielles การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2015 dis-le ! [fr] dis-le ! การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2015 jetez [fr] jetez การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2015 vainquez [fr] vainquez การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2015 un - une [fr] un - une การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2015 elle cueille des cerises [fr] elle cueille des cerises การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2015 la poire [fr] la poire การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2015 saxophoniste [fr] saxophoniste การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2015 qu'il en soit ainsi [fr] qu'il en soit ainsi การออกเสียง 1คะแนนโหวต