คำออกเสียงโดยPablo2012ใน Forvo

สมาชิก: Pablo2012 สมัครสมาชิกเพื่อPablo2012ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
12/12/2013 Lorena [es] Lorena การออกเสียง คะแนนโหวต
12/12/2013 Privatización [es] Privatización การออกเสียง คะแนนโหวต
12/12/2013 sífilis [es] sífilis การออกเสียง คะแนนโหวต
12/12/2013 inguinal [es] inguinal การออกเสียง คะแนนโหวต
12/12/2013 granuloma [es] granuloma การออกเสียง คะแนนโหวต
12/12/2013 operadora [es] operadora การออกเสียง คะแนนโหวต
12/12/2013 Tania Libertad [es] Tania Libertad การออกเสียง คะแนนโหวต
12/12/2013 Amparo Ochoa [es] Amparo Ochoa การออกเสียง คะแนนโหวต
12/12/2013 alta definición [es] alta definición การออกเสียง คะแนนโหวต
12/12/2013 Hidrocarburífera‏ [es] Hidrocarburífera‏ การออกเสียง คะแนนโหวต
12/12/2013 hispanoamericana [es] hispanoamericana การออกเสียง คะแนนโหวต
12/12/2013 monoaural [es] monoaural การออกเสียง คะแนนโหวต
12/12/2013 magnetofónica [es] magnetofónica การออกเสียง คะแนนโหวต
12/12/2013 magnetofónico [es] magnetofónico การออกเสียง คะแนนโหวต
12/12/2013 estereofónico [es] estereofónico การออกเสียง คะแนนโหวต
12/12/2013 fotometría [es] fotometría การออกเสียง คะแนนโหวต
12/12/2013 luminancia [es] luminancia การออกเสียง คะแนนโหวต
12/12/2013 Cooperativismo [es] Cooperativismo การออกเสียง คะแนนโหวต
12/12/2013 extractor [es] extractor การออกเสียง คะแนนโหวต
12/12/2013 bicarbonato [es] bicarbonato การออกเสียง คะแนนโหวต
12/12/2013 Copa Libertadores [es] Copa Libertadores การออกเสียง คะแนนโหวต
12/12/2013 libertadores [es] libertadores การออกเสียง คะแนนโหวต
12/12/2013 prelatura [es] prelatura การออกเสียง คะแนนโหวต
12/12/2013 arbórea [es] arbórea การออกเสียง คะแนนโหวต
12/12/2013 Cuevana [es] Cuevana การออกเสียง คะแนนโหวต
12/12/2013 relicto [es] relicto การออกเสียง คะแนนโหวต
12/12/2013 espectadora [es] espectadora การออกเสียง คะแนนโหวต
12/12/2013 darwinismo [es] darwinismo การออกเสียง คะแนนโหวต
12/12/2013 neoliberal [es] neoliberal การออกเสียง คะแนนโหวต
12/12/2013 virreinato [es] virreinato การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: อาร์เจนตินา

ติดต่อPablo2012


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 2.324 (78 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 4.548

จำนวน ผู้ที่โหวต: 166คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 62.398


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 82

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 134