คำออกเสียงโดยPablo2012ใน Forvo

สมาชิก: Pablo2012 สมัครสมาชิกเพื่อPablo2012ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
01/02/2015 sonorizar [es] sonorizar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2015 bivalente [es] bivalente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2015 caprina [es] caprina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2015 feliz [es] feliz การออกเสียง 1คะแนนโหวต
31/01/2015 sos feliz [es] sos feliz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2015 SOS [es] SOS การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2015 Chichiguay [es] Chichiguay การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2015 dinerito [es] dinerito การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/04/2014 finita [es] finita การออกเสียง 2คะแนนโหวต
25/04/2014 finito [es] finito การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/04/2014 difícil [es] difícil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/04/2014 bíblica [es] bíblica การออกเสียง 1คะแนนโหวต
25/04/2014 bíblico [es] bíblico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2014 italiana [es] italiana การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2014 italiano [es] italiano การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2014 tímida [es] tímida การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2014 tímido [es] tímido การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2014 hipopótamo [es] hipopótamo การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2014 Sede [es] Sede การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2014 Santa Sede [es] Santa Sede การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2014 Ente [es] Ente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2014 lente [es] lente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2014 bebe [es] bebe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2014 bebé [es] bebé การออกเสียง 4คะแนนโหวต
24/04/2014 Mama [es] Mama การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2014 mamá [es] mamá การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2014 papá [es] papá การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2014 papa [es] papa การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2014 asta [es] asta การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2014 hasta [es] hasta การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: อาร์เจนตินา

ติดต่อPablo2012


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 2.380 (82 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 4.563

จำนวน ผู้ที่โหวต: 284คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 112.100


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 100

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 157