คำออกเสียงโดยPERCE_NEIGEใน Forvo

สมาชิก: PERCE_NEIGE สมัครสมาชิกเพื่อPERCE_NEIGEออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
06/04/2014 la [fr] la การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2014 pomme [fr] pomme การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2014 pain [fr] pain การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2014 nous faisons [fr] nous faisons การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2014 pou [fr] pou การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2014 sou [fr] sou การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2014 Neige [fr] Neige การออกเสียง -1คะแนนโหวต
04/04/2014 prison [fr] prison การออกเสียง -1คะแนนโหวต
04/04/2014 pont [fr] pont การออกเสียง -2คะแนนโหวต
04/04/2014 demain [fr] demain การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2014 il lit [fr] il lit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2014 son [fr] son การออกเสียง 1คะแนนโหวต
31/03/2014 sont [fr] sont การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2014 bonbon [fr] bonbon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2014 chant [fr] chant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2014 pharmacie [fr] pharmacie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2014 effort [fr] effort การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2014 Œdipe [fr] Œdipe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2014 è [fr] è การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2014 é [fr] é การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2014 café [fr] café การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2014 jeu [fr] jeu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2014 je [fr] je การออกเสียง 1คะแนนโหวต
31/03/2014 sous [fr] sous การออกเสียง 1คะแนนโหวต
31/03/2014 la joue [fr] la joue การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2014 joue [fr] joue การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2014 fou [fr] fou การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2014 chou [fr] chou การออกเสียง -1คะแนนโหวต
31/03/2014 chouchou [fr] chouchou การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2014 ou [fr] ou การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อPERCE_NEIGE


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 123

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 2

จำนวน ผู้ที่โหวต: 17คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 10.839


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 22.319

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 2.125