คำออกเสียงโดยOlenenokใน Forvo

สมาชิก: Olenenok สมัครสมาชิกเพื่อOlenenokออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
28/09/2011 Гиндукуш [ru] Гиндукуш การออกเสียง คะแนนโหวต
28/09/2011 Гирин [ru] Гирин การออกเสียง คะแนนโหวต
28/09/2011 Гирканский заповедник [ru] Гирканский заповедник การออกเสียง คะแนนโหวต
28/09/2011 Гиссаро-Алай [ru] Гиссаро-Алай การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/09/2011 Гиссарская долина [ru] Гиссарская долина การออกเสียง คะแนนโหวต
28/09/2011 Главная Кордильера Анд [ru] Главная Кордильера Анд การออกเสียง คะแนนโหวต
28/09/2011 Гобийский Тянь-Шань [ru] Гобийский Тянь-Шань การออกเสียง คะแนนโหวต
28/09/2011 Голанские высоты [ru] Голанские высоты การออกเสียง คะแนนโหวต
28/09/2011 Головнина вулкан [ru] Головнина вулкан การออกเสียง คะแนนโหวต
28/09/2011 Горный Бадахшан [ru] Горный Бадахшан การออกเสียง คะแนนโหวต
28/09/2011 Градец-Кралове [ru] Градец-Кралове การออกเสียง คะแนนโหวต
28/09/2011 Гобийский Алтай [ru] Гобийский Алтай การออกเสียง คะแนนโหวต
28/09/2011 Гифу [ru] Гифу การออกเสียง คะแนนโหวต
28/09/2011 Глейшер [ru] Глейшер การออกเสียง คะแนนโหวต
28/09/2011 Глинт [ru] Глинт การออกเสียง คะแนนโหวต
28/09/2011 Гленва [ru] Гленва การออกเสียง คะแนนโหวต
28/09/2011 Горки Ленинские [ru] Горки Ленинские การออกเสียง คะแนนโหวต
28/09/2011 Гондэр [ru] Гондэр การออกเสียง คะแนนโหวต
28/09/2011 Гояния [ru] Гояния การออกเสียง คะแนนโหวต
28/09/2011 Гломма [ru] Гломма การออกเสียง คะแนนโหวต
28/09/2011 Готланд [ru] Готланд การออกเสียง คะแนนโหวต
28/09/2011 Горячинск [ru] Горячинск การออกเสียง คะแนนโหวต
28/09/2011 Гранвиль [ru] Гранвиль การออกเสียง คะแนนโหวต
28/09/2011 Герат [ru] Герат การออกเสียง คะแนนโหวต
28/09/2011 Голая Пристань [ru] Голая Пристань การออกเสียง คะแนนโหวต
28/09/2011 Горно-Алтайск [ru] Горно-Алтайск การออกเสียง คะแนนโหวต
28/09/2011 Гран-Парадизо [ru] Гран-Парадизо การออกเสียง คะแนนโหวต
28/09/2011 Голодная степь [ru] Голодная степь การออกเสียง คะแนนโหวต
28/09/2011 Гран-Чако [ru] Гран-Чако การออกเสียง คะแนนโหวต
28/09/2011 Гринсборо [ru] Гринсборо การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ไม่ทราบ

ติดต่อOlenenok


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 188 (1 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 0

จำนวน ผู้ที่โหวต: 1คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 4.971


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: n/a

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.224