คำออกเสียงโดยNIKLAใน Forvo หน้า2.

สมาชิก: NIKLA สมัครสมาชิกเพื่อNIKLAออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
06/10/2008 Taittinger [fr] Taittinger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2008 Jacques Offenbach [fr] Jacques Offenbach การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2008 bière [fr] bière การออกเสียง -2คะแนนโหวต
06/10/2008 joue [fr] joue การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2008 en [fr] en การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/10/2008 coût [fr] coût การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2008 Grégory Coupet [fr] Grégory Coupet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2008 coupe [fr] coupe การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/10/2008 paon [fr] paon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2008 faon [fr] faon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2008 choeur [fr] choeur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/10/2008 parent [fr] parent การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/10/2008 serpent [fr] serpent การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/10/2008 travaux [fr] travaux การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/10/2008 Joseph Nicéphore Niépce [fr] Joseph Nicéphore Niépce การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2008 Molière [fr] Molière การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2008 saloperie [fr] saloperie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2008 seigneur [fr] seigneur การออกเสียง -1คะแนนโหวต
06/10/2008 directrice [fr] directrice การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2008 Georges Bizet [fr] Georges Bizet การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/10/2008 oignons [fr] oignons การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/10/2008 fantastique [fr] fantastique การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/10/2008 Karine [fr] Karine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2008 dordogne [fr] dordogne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2008 longtemps [fr] longtemps การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/10/2008 étui [fr] étui การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2008 arbres [fr] arbres การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2008 habiter [fr] habiter การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/10/2008 Belgique [fr] Belgique การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/10/2008 épaules [fr] épaules การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อNIKLA


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 61 (22 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 17

จำนวน ผู้ที่โหวต: 28คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 30.576


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 4.498

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 3.864