คำออกเสียงโดยNIKLAใน Forvo หน้า2.

สมาชิก: NIKLA สมัครสมาชิกเพื่อNIKLAออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
06/10/2008 Taittinger [fr] Taittinger การออกเสียง คะแนนโหวต
06/10/2008 Jacques Offenbach [fr] Jacques Offenbach การออกเสียง คะแนนโหวต
06/10/2008 bière [fr] bière การออกเสียง คะแนนโหวต
06/10/2008 joue [fr] joue การออกเสียง คะแนนโหวต
06/10/2008 en [fr] en การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/10/2008 coût [fr] coût การออกเสียง คะแนนโหวต
06/10/2008 Grégory Coupet [fr] Grégory Coupet การออกเสียง คะแนนโหวต
06/10/2008 coupe [fr] coupe การออกเสียง คะแนนโหวต
06/10/2008 paon [fr] paon การออกเสียง คะแนนโหวต
06/10/2008 faon [fr] faon การออกเสียง คะแนนโหวต
06/10/2008 choeur [fr] choeur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/10/2008 parent [fr] parent การออกเสียง คะแนนโหวต
06/10/2008 serpent [fr] serpent การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/10/2008 travaux [fr] travaux การออกเสียง คะแนนโหวต
06/10/2008 Joseph Nicéphore Niépce [fr] Joseph Nicéphore Niépce การออกเสียง คะแนนโหวต
06/10/2008 Molière [fr] Molière การออกเสียง คะแนนโหวต
06/10/2008 saloperie [fr] saloperie การออกเสียง คะแนนโหวต
06/10/2008 seigneur [fr] seigneur การออกเสียง คะแนนโหวต
06/10/2008 directrice [fr] directrice การออกเสียง คะแนนโหวต
06/10/2008 Georges Bizet [fr] Georges Bizet การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/10/2008 oignons [fr] oignons การออกเสียง คะแนนโหวต
06/10/2008 fantastique [fr] fantastique การออกเสียง คะแนนโหวต
06/10/2008 Karine [fr] Karine การออกเสียง คะแนนโหวต
06/10/2008 dordogne [fr] dordogne การออกเสียง คะแนนโหวต
06/10/2008 longtemps [fr] longtemps การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/10/2008 étui [fr] étui การออกเสียง คะแนนโหวต
06/10/2008 arbres [fr] arbres การออกเสียง คะแนนโหวต
06/10/2008 habiter [fr] habiter การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/10/2008 Belgique [fr] Belgique การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/10/2008 épaules [fr] épaules การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อNIKLA


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 61 (16 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 17

จำนวน ผู้ที่โหวต: 21คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 20.258


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 3.677

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 3.118