คำออกเสียงโดยMusicienne69ใน Forvo

สมาชิก: Musicienne69 สมัครสมาชิกเพื่อMusicienne69ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
14/08/2010 troublante [fr] troublante การออกเสียง คะแนนโหวต
14/08/2010 verne [fr] verne การออกเสียง คะแนนโหวต
14/08/2010 trépider [fr] trépider การออกเสียง คะแนนโหวต
14/08/2010 vers luisant [fr] vers luisant การออกเสียง คะแนนโหวต
14/08/2010 vénérer [fr] vénérer การออกเสียง คะแนนโหวต
14/08/2010 vendue [fr] vendue การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/08/2010 vendeurs [fr] vendeurs การออกเสียง คะแนนโหวต
14/08/2010 vendant [fr] vendant การออกเสียง คะแนนโหวต
14/08/2010 venant [fr] venant การออกเสียง คะแนนโหวต
14/08/2010 vélocité [fr] vélocité การออกเสียง คะแนนโหวต
14/08/2010 véhicules [fr] véhicules การออกเสียง คะแนนโหวต
14/08/2010 véhicule [fr] véhicule การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/08/2010 veillée [fr] veillée การออกเสียง คะแนนโหวต
14/08/2010 vastes [fr] vastes การออกเสียง คะแนนโหวต
14/08/2010 vedettes [fr] vedettes การออกเสียง คะแนนโหวต
14/08/2010 visages [fr] visages การออกเสียง คะแนนโหวต
14/08/2010 variés [fr] variés การออกเสียง คะแนนโหวต
14/08/2010 variées [fr] variées การออกเสียง คะแนนโหวต
14/08/2010 vécues [fr] vécues การออกเสียง คะแนนโหวต
14/08/2010 vécue [fr] vécue การออกเสียง คะแนนโหวต
14/08/2010 variétés [fr] variétés การออกเสียง คะแนนโหวต
14/08/2010 vallées [fr] vallées การออกเสียง คะแนนโหวต
14/08/2010 vainqueurs [fr] vainqueurs การออกเสียง คะแนนโหวต
14/08/2010 vaines [fr] vaines การออกเสียง คะแนนโหวต
14/08/2010 vaches [fr] vaches การออกเสียง คะแนนโหวต
14/08/2010 utilisés [fr] utilisés การออกเสียง คะแนนโหวต
14/08/2010 vacanciers [fr] vacanciers การออกเสียง คะแนนโหวต
14/08/2010 variations [fr] variations การออกเสียง คะแนนโหวต
14/08/2010 volupté [fr] volupté การออกเสียง คะแนนโหวต
14/08/2010 voiturage [fr] voiturage การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อMusicienne69


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 442 (6 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 0

จำนวน ผู้ที่โหวต: 6คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 17.754


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: n/a

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 570