ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
15/10/2012 べんり [ja] べんり การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2012 watashi wa [ja] watashi wa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2012 キャラクター [ja] キャラクター การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2012 キャッシュカード [ja] キャッシュカード การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2012 スケートボード [ja] スケートボード การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2012 ブックフェア [ja] ブックフェア การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2012 バイキング [ja] バイキング การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2012 一晩中 [ja] 一晩中 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2012 売り込む [ja] 売り込む การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2012 優れた(すぐれた) [ja] 優れた(すぐれた) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2012 ダックスフント [ja] ダックスフント การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2012 ヨークシャーテリア [ja] ヨークシャーテリア การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2012 かします [ja] かします การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2012 講談社 [ja] 講談社 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2012 締切 [ja] 締切 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2012 割り引く [ja] 割り引く การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2012 一見さんお断り [ja] 一見さんお断り การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2012 今日も私は あの私だけの人を探している [ja] 今日も私は あの私だけの人を探している การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2012 カツオ [ja] カツオ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2012 スポンサー [ja] スポンサー การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2012 オルゴール [ja] オルゴール การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2012 複写機 [ja] 複写機 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2012 郵便受け [ja] 郵便受け การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2012 力強い [ja] 力強い การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2012 鳥肉 [ja] 鳥肉 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2012 間違いない [ja] 間違いない การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2012 肝炎 [ja] 肝炎 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2012 角 (かど) [ja] 角 (かど) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2012 だんだん [ja] だんだん การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2012 さ来年 [ja] さ来年 การออกเสียง 0คะแนนโหวต