ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
20/05/2012 partitiv [sv] partitiv การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2012 nominativ [sv] nominativ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2012 Ergativ [sv] Ergativ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2012 Vokativ [sv] Vokativ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2012 abnorm [sv] abnorm การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2012 absurd [sv] absurd การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2012 ackommodera [sv] ackommodera การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 skämtar [sv] skämtar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 flörtar [sv] flörtar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 samstämmighet [sv] samstämmighet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 förhindrade [sv] förhindrade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 poesin [sv] poesin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 själarna [sv] själarna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 grumligt [sv] grumligt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 grunnat [sv] grunnat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 utlöstes [sv] utlöstes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 Kvinnovetenskaplig [sv] Kvinnovetenskaplig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 tidsskrift [sv] tidsskrift การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 ömt [sv] ömt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 myckna [sv] myckna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 sökandet [sv] sökandet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 regnvädret [sv] regnvädret การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/05/2012 ståndpunkter [sv] ståndpunkter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 halmstråt [sv] halmstråt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 försätter [sv] försätter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 realismen [sv] realismen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 nafsade [sv] nafsade การออกเสียง -1คะแนนโหวต
16/05/2012 ledsenheten [sv] ledsenheten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 kulturens [sv] kulturens การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 barrväxt [sv] barrväxt การออกเสียง 0คะแนนโหวต