คำออกเสียงโดยMiljanaใน Forvo

สมาชิก: Miljana สมัครสมาชิกเพื่อMiljanaออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
17/04/2010 сјај [sr] сјај การออกเสียง คะแนนโหวต
17/04/2010 сир [sr] сир การออกเสียง คะแนนโหวต
17/04/2010 симбол [sr] симбол การออกเสียง คะแนนโหวต
17/04/2010 силом [sr] силом การออกเสียง คะแนนโหวต
17/04/2010 сила [sr] сила การออกเสียง คะแนนโหวต
17/04/2010 сигурнији [sr] сигурнији การออกเสียง คะแนนโหวต
17/04/2010 сигурна кућа [sr] сигурна кућа การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/04/2010 сигуран [sr] сигуран การออกเสียง คะแนนโหวต
17/04/2010 сигнал [sr] сигнал การออกเสียง คะแนนโหวต
17/04/2010 сећија [sr] сећија การออกเสียง คะแนนโหวต
17/04/2010 сив [sr] сив การออกเสียง คะแนนโหวต
17/04/2010 сецкати [sr] сецкати การออกเสียง คะแนนโหวต
17/04/2010 сензациналистичкији [sr] сензациналистичкији การออกเสียง คะแนนโหวต
17/04/2010 сећи [sr] сећи การออกเสียง คะแนนโหวต
17/04/2010 Сена [sr] Сена การออกเสียง คะแนนโหวต
17/04/2010 сећање [sr] сећање การออกเสียง คะแนนโหวต
17/04/2010 сенка [sr] сенка การออกเสียง คะแนนโหวต
17/04/2010 сензуалност [sr] сензуалност การออกเสียง คะแนนโหวต
17/04/2010 сензационалистички [sr] сензационалистички การออกเสียง คะแนนโหวต
17/04/2010 pokolj [sr] pokolj การออกเสียง คะแนนโหวต
17/04/2010 световњак [sr] световњак การออกเสียง คะแนนโหวต
17/04/2010 семантичка улога [sr] семантичка улога การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/04/2010 сем [sr] сем การออกเสียง คะแนนโหวต
17/04/2010 село [sr] село การออกเสียง คะแนนโหวต
17/04/2010 секунд [sr] секунд การออกเสียง คะแนนโหวต
17/04/2010 секирација [sr] секирација การออกเสียง คะแนนโหวต
17/04/2010 седиште [sr] седиште การออกเสียง คะแนนโหวต
17/04/2010 се [sr] се การออกเสียง คะแนนโหวต
17/04/2010 седељка [sr] седељка การออกเสียง คะแนนโหวต
17/04/2010 сегмент [sr] сегмент การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เซอร์เบีย

ติดต่อMiljana


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 141 (2 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 4

จำนวน ผู้ที่โหวต: 2คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 10.134


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 9.499

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.551