ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
06/06/2014 levensmiddelendistributiesector [nl] levensmiddelendistributiesector การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 onderzeebootbestrijdingsvliegtuig [nl] onderzeebootbestrijdingsvliegtuig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 pensioenfondstoetredingsvoorwaarden [nl] pensioenfondstoetredingsvoorwaarden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 basaalcelcarcinoom [nl] basaalcelcarcinoom การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 doorverbonden [nl] doorverbonden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 doorschieten [nl] doorschieten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 belijdenis [nl] belijdenis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 Reinbert de Leeuw [nl] Reinbert de Leeuw การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 doorgeschoten [nl] doorgeschoten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 voedselketen [nl] voedselketen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 werkeloosheid [nl] werkeloosheid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 werkgelegenheid [nl] werkgelegenheid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 schadeloosstellen [nl] schadeloosstellen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 schadeloosgesteld [nl] schadeloosgesteld การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 schadeloos [nl] schadeloos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 niertransplantatie [nl] niertransplantatie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 longtransplantatie [nl] longtransplantatie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 interieurverzorgster [nl] interieurverzorgster การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 voorkomen [nl] voorkomen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2014 opveren [nl] opveren การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2014 rangschikken [nl] rangschikken การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2014 ordenen [nl] ordenen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2014 overdekt [nl] overdekt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2014 verkeersreglement [nl] verkeersreglement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2014 brandslang [nl] brandslang การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2014 Pompeï [nl] Pompeï การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2014 slaapkamer [nl] slaapkamer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2014 vermeld [nl] vermeld การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2014 uitgaansmogelijkheden [nl] uitgaansmogelijkheden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2014 gestopt [nl] gestopt การออกเสียง 0คะแนนโหวต