คำออกเสียงโดยMaxosใน Forvo

สมาชิก: Maxos สมัครสมาชิกเพื่อMaxosออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
05/01/2015 mèder [egl] mèder การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/01/2015 scurzà [egl] scurzà การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/01/2015 scudruz [egl] scudruz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/01/2015 Montè-c [egl] Montè-c การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/01/2015 Rèz [egl] Rèz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/01/2015 bòca [egl] bòca การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/01/2015 sùcar [egl] sùcar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/01/2015 Pärma [egl] Pärma การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/01/2015 rêz [egl] rêz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/01/2015 Parma [egl] Parma การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/01/2015 Via Emélia [egl] Via Emélia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/01/2015 ad judicia [la] ad judicia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/01/2015 osservativamente [it] osservativamente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/01/2015 malcerto [it] malcerto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2014 scuta [la] scuta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2014 coĕmo [la] coĕmo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2014 balteus [la] balteus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2014 gidue [it] gidue การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2014 applique [it] applique การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2014 Bonati [it] Bonati การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2014 copiassi [it] copiassi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2011 Andrea [it] Andrea การออกเสียง 1คะแนนโหวต
26/04/2011 fleto [it] fleto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2011 fluidostatico [it] fluidostatico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2011 superconduttivo [it] superconduttivo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2011 Torrigiano [it] Torrigiano การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2011 flussimetro [it] flussimetro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2011 superaccessoriato [it] superaccessoriato การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2011 superbire [it] superbire การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2011 buchino [it] buchino การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

theoretical physicist, fond of literature, music, history, languages

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: อิตาลี

ติดต่อMaxos


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 183 (22 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 8

จำนวน ผู้ที่โหวต: 43คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 21.377


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 7.737

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.515