คำออกเสียงโดยMaxosใน Forvo

สมาชิก: Maxos สมัครสมาชิกเพื่อMaxosออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/04/2011 Andrea [it] Andrea การออกเสียง 1คะแนนโหวต
26/04/2011 fleto [it] fleto การออกเสียง คะแนนโหวต
26/04/2011 fluidostatico [it] fluidostatico การออกเสียง คะแนนโหวต
26/04/2011 superconduttivo [it] superconduttivo การออกเสียง คะแนนโหวต
26/04/2011 Torrigiano [it] Torrigiano การออกเสียง คะแนนโหวต
26/04/2011 flussimetro [it] flussimetro การออกเสียง คะแนนโหวต
26/04/2011 superaccessoriato [it] superaccessoriato การออกเสียง คะแนนโหวต
26/04/2011 superbire [it] superbire การออกเสียง คะแนนโหวต
26/04/2011 buchino [it] buchino การออกเสียง คะแนนโหวต
26/04/2011 colui [it] colui การออกเสียง คะแนนโหวต
22/03/2011 strambamente [it] strambamente การออกเสียง คะแนนโหวต
22/03/2011 strampalatamente [it] strampalatamente การออกเสียง คะแนนโหวต
22/03/2011 strapaesano [it] strapaesano การออกเสียง คะแนนโหวต
21/03/2011 cuffiette [it] cuffiette การออกเสียง คะแนนโหวต
21/03/2011 risulta [it] risulta การออกเสียง คะแนนโหวต
21/03/2011 risultanza [it] risultanza การออกเสียง คะแนนโหวต
21/03/2011 pioverà [it] pioverà การออกเสียง คะแนนโหวต
21/03/2011 scotennare [it] scotennare การออกเสียง คะแนนโหวต
21/03/2011 Cirenaica [it] Cirenaica การออกเสียง คะแนนโหวต
21/03/2011 Tripoli [it] Tripoli การออกเสียง คะแนนโหวต
21/03/2011 risuolatura [it] risuolatura การออกเสียง คะแนนโหวต
21/03/2011 passerina [it] passerina การออกเสียง คะแนนโหวต
12/03/2011 tacchetto [it] tacchetto การออกเสียง คะแนนโหวต
12/03/2011 reologico [it] reologico การออกเสียง คะแนนโหวต
12/03/2011 reologia [it] reologia การออกเสียง คะแนนโหวต
12/03/2011 Senesino [it] Senesino การออกเสียง คะแนนโหวต
12/03/2011 ipercriticismo [it] ipercriticismo การออกเสียง คะแนนโหวต
12/03/2011 iperacuto [it] iperacuto การออกเสียง คะแนนโหวต
12/03/2011 piropo [it] piropo การออกเสียง คะแนนโหวต
12/03/2011 vaschetta [it] vaschetta การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

theoretical physicist, fond of literature, music, history, languages

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: อิตาลี

ติดต่อMaxos


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 164 (21 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 8

จำนวน ผู้ที่โหวต: 40คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 15.079


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 6.231

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.379