คำออกเสียงโดยMartynGrayใน Forvo

สมาชิก: MartynGray สมัครสมาชิกเพื่อMartynGrayออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
15/02/2010 pharaonic [en] pharaonic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 Kron [en] Kron การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 Krebbs [en] Krebbs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 King Eidilleg [en] King Eidilleg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 M-O [en] M-O การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 Moley [en] Moley การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 Morgan Philip [en] Morgan Philip การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 Magica De Spell [en] Magica De Spell การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 Nessus [en] Nessus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 Princess Atta [en] Princess Atta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 Princess Eilonwy [en] Princess Eilonwy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 Principal Mazur [en] Principal Mazur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 Professor Norton Nimnul [en] Professor Norton Nimnul การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 Madame Adelaide Bonfamille [en] Madame Adelaide Bonfamille การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 Queen Mousetoria [en] Queen Mousetoria การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 Pearl Gesner [en] Pearl Gesner การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 Queen Narissa [en] Queen Narissa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 Strip Weathers [en] Strip Weathers การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 tony oursler [en] tony oursler การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 Rolly [en] Rolly การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 Diana Thater [en] Diana Thater การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 Tuke [en] Tuke การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 Synaxarion [en] Synaxarion การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 ed emshwiller [en] ed emshwiller การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 fluxus [en] fluxus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 Roberta Breitmore [en] Roberta Breitmore การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 Scroop [en] Scroop การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 bruce nauman [en] bruce nauman การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 eric siegel [en] eric siegel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 john baldessari [en] john baldessari การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหราชอาณาจักร

ติดต่อMartynGray


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 60 (3 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 0

จำนวน ผู้ที่โหวต: 3คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 6.817


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: n/a

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 3.968