คำออกเสียงโดยMartynGrayใน Forvo

สมาชิก: MartynGray สมัครสมาชิกเพื่อMartynGrayออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
15/02/2010 pharaonic [en] pharaonic การออกเสียง คะแนนโหวต
15/02/2010 Kron [en] Kron การออกเสียง คะแนนโหวต
15/02/2010 Krebbs [en] Krebbs การออกเสียง คะแนนโหวต
15/02/2010 King Eidilleg [en] King Eidilleg การออกเสียง คะแนนโหวต
15/02/2010 M-O [en] M-O การออกเสียง คะแนนโหวต
15/02/2010 Moley [en] Moley การออกเสียง คะแนนโหวต
15/02/2010 Morgan Philip [en] Morgan Philip การออกเสียง คะแนนโหวต
15/02/2010 Magica De Spell [en] Magica De Spell การออกเสียง คะแนนโหวต
15/02/2010 Nessus [en] Nessus การออกเสียง คะแนนโหวต
15/02/2010 Princess Atta [en] Princess Atta การออกเสียง คะแนนโหวต
15/02/2010 Princess Eilonwy [en] Princess Eilonwy การออกเสียง คะแนนโหวต
15/02/2010 Principal Mazur [en] Principal Mazur การออกเสียง คะแนนโหวต
15/02/2010 Professor Norton Nimnul [en] Professor Norton Nimnul การออกเสียง คะแนนโหวต
15/02/2010 Megabite Beagle [en] Megabite Beagle การออกเสียง คะแนนโหวต
15/02/2010 Madame Adelaide Bonfamille [en] Madame Adelaide Bonfamille การออกเสียง คะแนนโหวต
15/02/2010 Queen Mousetoria [en] Queen Mousetoria การออกเสียง คะแนนโหวต
15/02/2010 Pearl Gesner [en] Pearl Gesner การออกเสียง คะแนนโหวต
15/02/2010 Queen Narissa [en] Queen Narissa การออกเสียง คะแนนโหวต
15/02/2010 Strip Weathers [en] Strip Weathers การออกเสียง คะแนนโหวต
15/02/2010 tony oursler [en] tony oursler การออกเสียง คะแนนโหวต
15/02/2010 Rolly [en] Rolly การออกเสียง คะแนนโหวต
15/02/2010 Diana Thater [en] Diana Thater การออกเสียง คะแนนโหวต
15/02/2010 Tuke [en] Tuke การออกเสียง คะแนนโหวต
15/02/2010 Synaxarion [en] Synaxarion การออกเสียง คะแนนโหวต
15/02/2010 ed emshwiller [en] ed emshwiller การออกเสียง คะแนนโหวต
15/02/2010 fluxus [en] fluxus การออกเสียง คะแนนโหวต
15/02/2010 Roberta Breitmore [en] Roberta Breitmore การออกเสียง คะแนนโหวต
15/02/2010 Scroop [en] Scroop การออกเสียง คะแนนโหวต
15/02/2010 bruce nauman [en] bruce nauman การออกเสียง คะแนนโหวต
15/02/2010 eric siegel [en] eric siegel การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหราชอาณาจักร

ติดต่อMartynGray


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 62 (3 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 0

จำนวน ผู้ที่โหวต: 4คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 4.233


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: n/a

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 3.065