คำออกเสียงโดยMarloesvaneใน Forvo

สมาชิก: Marloesvane สมัครสมาชิกเพื่อMarloesvaneออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/04/2012 logopedie [nl] logopedie การออกเสียง คะแนนโหวต
18/04/2012 van Schuylenburgh [nl] van Schuylenburgh การออกเสียง คะแนนโหวต
18/04/2012 Teil [nl] Teil การออกเสียง คะแนนโหวต
18/04/2012 Vaalserberg [nl] Vaalserberg การออกเสียง คะแนนโหวต
18/04/2012 van Nieulandt [nl] van Nieulandt การออกเสียง คะแนนโหวต
18/04/2012 Wout [nl] Wout การออกเสียง คะแนนโหวต
18/04/2012 Triomf van de dood [nl] Triomf van de dood การออกเสียง คะแนนโหวต
18/04/2012 negentiende [nl] negentiende การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/04/2012 biologen [nl] biologen การออกเสียง คะแนนโหวต
18/04/2012 veranderingen [nl] veranderingen การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/04/2012 verschoof [nl] verschoof การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/04/2012 opperde [nl] opperde การออกเสียง คะแนนโหวต
18/04/2012 stel [nl] stel การออกเสียง คะแนนโหวต
18/04/2012 herhaaldelijk [nl] herhaaldelijk การออกเสียง คะแนนโหวต
18/04/2012 uitrekt [nl] uitrekt การออกเสียง คะแนนโหวต
18/04/2012 simplistische [nl] simplistische การออกเสียง คะแนนโหวต
18/04/2012 diepte [nl] diepte การออกเสียง คะแนนโหวต
18/04/2012 subtiliteit [nl] subtiliteit การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/04/2012 veranderlijk [nl] veranderlijk การออกเสียง คะแนนโหวต
18/04/2012 logische [nl] logische การออกเสียง คะแนนโหวต
18/04/2012 ontkrachtingen [nl] ontkrachtingen การออกเสียง คะแนนโหวต
18/04/2012 raakten [nl] raakten การออกเสียง คะแนนโหวต
18/04/2012 theorieën [nl] theorieën การออกเสียง คะแนนโหวต
18/04/2012 vergetelheid [nl] vergetelheid การออกเสียง คะแนนโหวต
18/04/2012 late [nl] late การออกเสียง คะแนนโหวต
18/04/2012 kregen [nl] kregen การออกเสียง คะแนนโหวต
18/04/2012 adaptieve [nl] adaptieve การออกเสียง คะแนนโหวต
18/04/2012 verworpen [nl] verworpen การออกเสียง คะแนนโหวต
18/04/2012 Gerichte [nl] Gerichte การออกเสียง คะแนนโหวต
18/04/2012 kunstmatige [nl] kunstmatige การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เนเธอร์แลนด์

ติดต่อMarloesvane


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 33 (5 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1

จำนวน ผู้ที่โหวต: 5คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 3.048


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 36.573

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 5.047