คำออกเสียงโดยMargaritaKiuruใน Forvo

สมาชิก: MargaritaKiuru สมัครสมาชิกเพื่อMargaritaKiuruออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/10/2013 Царскосельский тракт [ru] Царскосельский тракт การออกเสียง คะแนนโหวต
27/02/2013 хребтах [ru] хребтах การออกเสียง คะแนนโหวต
27/02/2013 гористой [ru] гористой การออกเสียง คะแนนโหวต
27/02/2013 относящейся [ru] относящейся การออกเสียง คะแนนโหวต
27/02/2013 лагерями [ru] лагерями การออกเสียง คะแนนโหวต
27/02/2013 холмах [ru] холмах การออกเสียง คะแนนโหวต
27/02/2013 песчинок [ru] песчинок การออกเสียง คะแนนโหวต
27/02/2013 гористую [ru] гористую การออกเสียง คะแนนโหวต
27/02/2013 смотрин [ru] смотрин การออกเสียง คะแนนโหวต
27/02/2013 Десять негритят [ru] Десять негритят การออกเสียง คะแนนโหวต
27/02/2013 Торгуево [ru] Торгуево การออกเสียง คะแนนโหวต
27/02/2013 портного [ru] портного การออกเสียง คะแนนโหวต
26/02/2013 этапа [ru] этапа การออกเสียง คะแนนโหวต
26/02/2013 вась-вась [ru] вась-вась การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/02/2013 Мистер Лестрейд [ru] Мистер Лестрейд การออกเสียง คะแนนโหวต
26/02/2013 потрясением [ru] потрясением การออกเสียง คะแนนโหวต
26/02/2013 валтузить [ru] валтузить การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/02/2013 слепому [ru] слепому การออกเสียง คะแนนโหวต
26/02/2013 накеросиниться [ru] накеросиниться การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/02/2013 возвращал [ru] возвращал การออกเสียง คะแนนโหวต
26/02/2013 Миссис Хадсон [ru] Миссис Хадсон การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
22/02/2013 Фабиан Вильгельмович Остен-Сакен [ru] Фабиан Вильгельмович Остен-Сакен การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2013 Фердинанд Фёдорович Винцингероде [ru] Фердинанд Фёдорович Винцингероде การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2013 Сергей Владимирович Бодров [ru] Сергей Владимирович Бодров การออกเสียง คะแนนโหวต
19/02/2013 Вечерю [ru] Вечерю การออกเสียง คะแนนโหวต
19/02/2013 приглашению [ru] приглашению การออกเสียง คะแนนโหวต
19/02/2013 исцелить [ru] исцелить การออกเสียง คะแนนโหวต
19/02/2013 страдает [ru] страдает การออกเสียง คะแนนโหวต
19/02/2013 Сергей Безруков [ru] Сергей Безруков การออกเสียง คะแนนโหวต
12/02/2013 Государственного [ru] Государственного การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Журналист, который интересуется новостями со всего мира

Je suis journalist qui s'intéresse à tout Mon métier est navigation et génie maritime.

I'm a journalist working in the agency of shipping and navigation.

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: รัสเซีย

ติดต่อMargaritaKiuru


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 78 (6 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 18

จำนวน ผู้ที่โหวต: 6คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 3.795


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 3.578

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 2.587