คำออกเสียงโดยMalvarezใน Forvo

สมาชิก: Malvarez สมัครสมาชิกเพื่อMalvarezออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/02/2015 Como siempre [es] Como siempre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2011 Habanos [es] Habanos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/02/2011 profiero [es] profiero การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/02/2011 moquegua [es] moquegua การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/12/2010 velámenes [es] velámenes การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/12/2010 Juanjo Puigcorbé [es] Juanjo Puigcorbé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2010 de resultes de [ast] de resultes de การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/11/2010 pela so parte [ast] pela so parte การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2010 a preciu por cadún [ast] a preciu por cadún การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2010 d’una güeyada [ast] d’una güeyada การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2010 si ye posible [ast] si ye posible การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2010 llibremente [ast] llibremente การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2010 si pue ser [ast] si pue ser การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2010 si fuere posible [ast] si fuere posible การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2010 a sabiendes [ast] a sabiendes การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2010 al escuchu [ast] al escuchu การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2010 col obxetu de [ast] col obxetu de การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2010 al llau de [ast] al llau de การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2010 al dellau [ast] al dellau การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2010 al repectu [ast] al repectu การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2010 al retortoriu [ast] al retortoriu การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2010 caquel [ast] caquel การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2010 casimente [ast] casimente การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2010 enteraos [ast] enteraos การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2010 metanos [ast] metanos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2010 acolliñar [ast] acolliñar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2010 enteráu [ast] enteráu การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2010 al redor [ast] al redor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2010 recintu urbanu [ast] recintu urbanu การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2010 recintu antiguu [ast] recintu antiguu การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Hola amigos de Forvo.
Soy natural de Ribadesella, en el Principado de Asturias.
Siempre me gustó hacer una utilización correcta del lenguaje.
Desde niño mis padres me obligaron a utilizar el Castellano en casa.
Sin embargo, en la calle utilizaba el Asturiano en su modalidad oriental.
Después marché a estudiar al otro extremo de Asturias, por lo que hube de aprender a usar también el Asturiano en su modalidad occidental.
Además, aprendí también expresarme en “Xíriga”, jerga gremial utilizada por los tejeros asturianos.
Entre mis aficiones destacan la arqueología, y el estudio de diversas manifestaciones folclóricas (Costumbres, leyendas...)

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สเปน

ติดต่อMalvarez


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 5.540 (821 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 6.023

จำนวน ผู้ที่โหวต: 870คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 177.052


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 78

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 75