คำออกเสียงโดยMaliceใน Forvo

สมาชิก: Malice สมัครสมาชิกเพื่อMaliceออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
01/11/2011 Machecoul [fr] Machecoul การออกเสียง คะแนนโหวต
01/11/2011 Grotte Chauvet Pont d'Arc [fr] Grotte Chauvet Pont d'Arc การออกเสียง คะแนนโหวต
01/11/2011 Domaine Pierre Guillemot [fr] Domaine Pierre Guillemot การออกเสียง คะแนนโหวต
01/11/2011 perrière [fr] perrière การออกเสียง คะแนนโหวต
01/11/2011 échauffourée [fr] échauffourée การออกเสียง คะแนนโหวต
01/11/2011 compendium [fr] compendium การออกเสียง คะแนนโหวต
01/11/2011 trichromatisme [fr] trichromatisme การออกเสียง คะแนนโหวต
01/11/2011 andre comte-sponville [fr] andre comte-sponville การออกเสียง คะแนนโหวต
26/07/2011 Maurice Barrès [fr] Maurice Barrès การออกเสียง คะแนนโหวต
26/07/2011 Ranz-des-vaches [fr] Ranz-des-vaches การออกเสียง คะแนนโหวต
13/07/2011 Vous deviendriez [fr] Vous deviendriez การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/07/2011 Mireille Mathieux [fr] Mireille Mathieux การออกเสียง คะแนนโหวต
13/07/2011 Jardin de Diane [fr] Jardin de Diane การออกเสียง คะแนนโหวต
13/07/2011 Jardin Anglais [fr] Jardin Anglais การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/07/2011 chamallow [fr] chamallow การออกเสียง คะแนนโหวต
06/07/2011 Agneaux [fr] Agneaux การออกเสียง คะแนนโหวต
06/07/2011 Béatrix [fr] Béatrix การออกเสียง คะแนนโหวต
06/07/2011 se remuer [fr] se remuer การออกเสียง คะแนนโหวต
06/07/2011 Sojasun [fr] Sojasun การออกเสียง คะแนนโหวต
06/07/2011 d’Amécourt [fr] d’Amécourt การออกเสียง คะแนนโหวต
06/07/2011 maritalement [fr] maritalement การออกเสียง คะแนนโหวต
06/07/2011 Wallonie [fr] Wallonie การออกเสียง คะแนนโหวต
06/07/2011 serpent boa [fr] serpent boa การออกเสียง คะแนนโหวต
06/07/2011 carrefour giratoire [fr] carrefour giratoire การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/05/2011 attrister [fr] attrister การออกเสียง คะแนนโหวต
24/05/2011 attroupement [fr] attroupement การออกเสียง คะแนนโหวต
24/05/2011 atypique [fr] atypique การออกเสียง คะแนนโหวต
24/05/2011 Aubervilliers [fr] Aubervilliers การออกเสียง คะแนนโหวต
24/05/2011 au régime [fr] au régime การออกเสียง คะแนนโหวต
24/05/2011 audacieuse [fr] audacieuse การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อMalice


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 150 (9 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 0

จำนวน ผู้ที่โหวต: 9คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 9.974


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: n/a

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.490