คำออกเสียงโดยLouisonnetteใน Forvo

สมาชิก: Louisonnette สมัครสมาชิกเพื่อLouisonnetteออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/03/2010 avocaillon [fr] avocaillon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/03/2010 hyperprésident [fr] hyperprésident การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/03/2010 percher [fr] percher การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/03/2010 tombeau [fr] tombeau การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/03/2010 grogner [fr] grogner การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/03/2010 coiffer [fr] coiffer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/03/2010 lisser [fr] lisser การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/03/2010 perchoir [fr] perchoir การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/03/2010 s'égosiller [fr] s'égosiller การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/03/2010 siffler [fr] siffler การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/03/2010 impayé [fr] impayé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/03/2010 poinçonneur [fr] poinçonneur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/03/2010 inexact [fr] inexact การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/03/2010 puriste [fr] puriste การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/03/2010 condamnable [fr] condamnable การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2010 chômeur [fr] chômeur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/03/2010 fascine [fr] fascine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2010 apostille [fr] apostille การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2010 ministrable [fr] ministrable การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2010 déblatérer [fr] déblatérer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2010 angulaire [fr] angulaire การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2010 sertissage [fr] sertissage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2010 palinodie [fr] palinodie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2010 barbichu [fr] barbichu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2010 barbichette [fr] barbichette การออกเสียง -1คะแนนโหวต
24/03/2010 suranné [fr] suranné การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2010 patinoire [fr] patinoire การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/03/2010 Landerneau [fr] Landerneau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2010 beaux rêves [fr] beaux rêves การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/03/2010 Henri-Marie Beyle, Stendhal [fr] Henri-Marie Beyle, Stendhal การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อLouisonnette


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 45 (6 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 9

จำนวน ผู้ที่โหวต: 6คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 6.601


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 7.090

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 4.970