คำออกเสียงโดยLefcantใน Forvo หน้า4.

สมาชิก: Lefcant บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อLefcantออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
19/06/2009 δέλτα [el] δέλτα การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 γάμμα [el] γάμμα การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 βήτα [el] βήτα การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/06/2009 Ελληνικό αλφάβητο [el] Ελληνικό αλφάβητο การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/06/2009 άλφα [el] άλφα การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 παχιά [el] παχιά การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 παχύ [el] παχύ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 λίπος [el] λίπος การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 σχήμα [el] σχήμα การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 προς τα μπρος [el] προς τα μπρος การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 θεμέλιο [el] θεμέλιο การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 τέσσερα [el] τέσσερα การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 αγρόκτημα [el] αγρόκτημα การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 μακριά [el] μακριά การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 μακρινός [el] μακρινός การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 αλεπού [el] αλεπού การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 εύθραυστο [el] εύθραυστο การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 εύθραυστη [el] εύθραυστη การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 εύθραυστος [el] εύθραυστος การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 μακρινή [el] μακρινή การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 σκελετός [el] σκελετός การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 κορνίζα [el] κορνίζα การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 μακρινό [el] μακρινό การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 διευρυμένος [el] διευρυμένος การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 τζάκι [el] τζάκι การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 διευρυμένη [el] διευρυμένη การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 ψάρι [el] ψάρι การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 διευρυμένο [el] διευρυμένο การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 γροθιά [el] γροθιά การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 σημαία [el] σημαία การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Hi, my mother tongue is greek, but I also speak german on a native level as well as english and french fluently. I am studying linguistics and I'm highly interested ancient greek and its phonology.

I've also become an editor for ancient and modern greek. If you have any questions or proposals to make, please contact me.

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: กรีซ

ติดต่อLefcant


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 799 (88 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 309

จำนวน ผู้ที่โหวต: 93คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 47.680


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 556

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 346