คำออกเสียงโดยLefcantใน Forvo หน้า4.

สมาชิก: Lefcant บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อLefcantออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
28/07/2009 ποίημα [grc] ποίημα การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2009 Κέλσος [grc] Κέλσος การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2009 Ἑλλάς [grc] Ἑλλάς การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2009 χίλιοι [grc] χίλιοι การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/07/2009 μέτρον [grc] μέτρον การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2009 στρατηγοί [grc] στρατηγοί การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/07/2009 ἑκατόν [grc] ἑκατόν การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2009 Περσεύς [grc] Περσεύς การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/07/2009 Ἑκάτη [grc] Ἑκάτη การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/06/2009 Στησίχορος [grc] Στησίχορος การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/06/2009 ξεχνάω [el] ξεχνάω การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/06/2009 συγχωρώ [el] συγχωρώ การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/06/2009 πηρούνι [el] πηρούνι การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/06/2009 παχύς [el] παχύς การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 ωμέγα [el] ωμέγα การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 ψι [el] ψι การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 χι [el] χι การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 φι [el] φι การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 ύψιλον [el] ύψιλον การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 ταυ [el] ταυ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 σίγμα [el] σίγμα การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 ρω [el] ρω การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 πι [el] πι การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 όμικρον [el] όμικρον การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 ξι [el] ξι การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 νυ [el] νυ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 μυ [el] μυ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 λάμδα [el] λάμδα การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 κάππα [el] κάππα การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 ιώτα [el] ιώτα การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Hi, my mother tongue is greek, but I also speak german on a native level as well as english and french fluently. I am studying linguistics and I'm highly interested ancient greek and its phonology.

I've also become an editor for ancient and modern greek. If you have any questions or proposals to make, please contact me.

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เยอรมัน

ติดต่อLefcant


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 832 (101 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 309

จำนวน ผู้ที่โหวต: 106คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 58.681


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 633

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 382