ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
15/05/2014 растопырилась [ru] растопырилась การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2014 болезнь [ru] болезнь การออกเสียง 2คะแนนโหวต
18/09/2013 скуки [ru] скуки การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2013 приманивающий [ru] приманивающий การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/05/2013 выздоровеешь [ru] выздоровеешь การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/05/2013 в желудке [ru] в желудке การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/05/2013 в вашей [ru] в вашей การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/05/2013 в нашей [ru] в нашей การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/05/2013 в моей [ru] в моей การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/04/2013 обидчива [ru] обидчива การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 по меньшей мере [ru] по меньшей мере การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/04/2013 повесил [ru] повесил การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/04/2013 приуныл [ru] приуныл การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2013 жизненный уровень [ru] жизненный уровень การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/03/2013 минеральной [ru] минеральной การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/03/2013 отверг [ru] отверг การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/03/2013 изменял [ru] изменял การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/03/2013 доза излучения [ru] доза излучения การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2013 имеемый [ru] имеемый การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/03/2013 помолвлена [ru] помолвлена การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2013 столах [ru] столах การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/03/2013 прошение [ru] прошение การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2013 очень смешно [ru] очень смешно การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2013 отвечаешь [ru] отвечаешь การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2013 отвечают [ru] отвечают การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2013 желание [ru] желание การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2013 шведская [ru] шведская การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2013 мышцы [ru] мышцы การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2013 восприняты [ru] восприняты การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2013 я тоже [ru] я тоже การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด