คำออกเสียงโดยKolonjanoใน Forvo

สมาชิก: Kolonjano สมัครสมาชิกเพื่อKolonjanoออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/07/2009 najtingalo [eo] najtingalo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2009 nazkataro [eo] nazkataro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2009 haŭtmakulo [eo] haŭtmakulo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2009 ĉerko [eo] ĉerko การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 Wehrseifen [de] Wehrseifen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 Kuttenreich [de] Kuttenreich การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 Fichter [de] Fichter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 Bruns [de] Bruns การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 Feinäugle [de] Feinäugle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 Dintzner [de] Dintzner การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 Eck [de] Eck การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 freigebig [de] freigebig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 gefasst [de] gefasst การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 Anschluss [de] Anschluss การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 Ausschuss [de] Ausschuss การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 gewiss [de] gewiss การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/07/2009 bojkoti [eo] bojkoti การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 skermisto [eo] skermisto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 verto [eo] verto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 akcipitro [eo] akcipitro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 utila [eo] utila การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 nesto [eo] nesto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 danco [eo] danco การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 agrikulturo [eo] agrikulturo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 transporto [eo] transporto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 hobio [eo] hobio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 edukado [eo] edukado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 ekonomio [eo] ekonomio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 filozofio [eo] filozofio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 historio [eo] historio การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เยอรมัน

ติดต่อKolonjano


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 423 (79 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 10

จำนวน ผู้ที่โหวต: 98คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 39.001


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 6.328

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 715