คำออกเสียงโดยKolonjanoใน Forvo

สมาชิก: Kolonjano สมัครสมาชิกเพื่อKolonjanoออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/07/2009 najtingalo [eo] najtingalo การออกเสียง คะแนนโหวต
18/07/2009 nazkataro [eo] nazkataro การออกเสียง คะแนนโหวต
18/07/2009 haŭtmakulo [eo] haŭtmakulo การออกเสียง คะแนนโหวต
18/07/2009 ĉerko [eo] ĉerko การออกเสียง คะแนนโหวต
16/07/2009 Wehrseifen [de] Wehrseifen การออกเสียง คะแนนโหวต
16/07/2009 Kuttenreich [de] Kuttenreich การออกเสียง คะแนนโหวต
16/07/2009 Fichter [de] Fichter การออกเสียง คะแนนโหวต
16/07/2009 Bruns [de] Bruns การออกเสียง คะแนนโหวต
16/07/2009 Feinäugle [de] Feinäugle การออกเสียง คะแนนโหวต
16/07/2009 Dintzner [de] Dintzner การออกเสียง คะแนนโหวต
16/07/2009 Eck [de] Eck การออกเสียง คะแนนโหวต
16/07/2009 freigebig [de] freigebig การออกเสียง คะแนนโหวต
16/07/2009 gefasst [de] gefasst การออกเสียง คะแนนโหวต
16/07/2009 Anschluss [de] Anschluss การออกเสียง คะแนนโหวต
16/07/2009 Ausschuss [de] Ausschuss การออกเสียง คะแนนโหวต
16/07/2009 gewiss [de] gewiss การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/07/2009 bojkoti [eo] bojkoti การออกเสียง คะแนนโหวต
16/07/2009 skermisto [eo] skermisto การออกเสียง คะแนนโหวต
16/07/2009 verto [eo] verto การออกเสียง คะแนนโหวต
16/07/2009 akcipitro [eo] akcipitro การออกเสียง คะแนนโหวต
16/07/2009 utila [eo] utila การออกเสียง คะแนนโหวต
16/07/2009 nesto [eo] nesto การออกเสียง คะแนนโหวต
16/07/2009 danco [eo] danco การออกเสียง คะแนนโหวต
16/07/2009 agrikulturo [eo] agrikulturo การออกเสียง คะแนนโหวต
16/07/2009 transporto [eo] transporto การออกเสียง คะแนนโหวต
16/07/2009 hobio [eo] hobio การออกเสียง คะแนนโหวต
16/07/2009 edukado [eo] edukado การออกเสียง คะแนนโหวต
16/07/2009 ekonomio [eo] ekonomio การออกเสียง คะแนนโหวต
16/07/2009 filozofio [eo] filozofio การออกเสียง คะแนนโหวต
16/07/2009 historio [eo] historio การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เยอรมัน

เว็บ: http://www.blogger.com/profile/7917743

ติดต่อKolonjano


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 438 (75 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 10

จำนวน ผู้ที่โหวต: 87คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 27.358


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 5.277

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 572