คำออกเสียงโดยKlaudiใน Forvo

สมาชิก: Klaudi สมัครสมาชิกเพื่อKlaudiออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
09/02/2012 respirator [en] respirator การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/02/2012 witty [en] witty การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2012 rightward [en] rightward การออกเสียง คะแนนโหวต
09/02/2012 sitter [en] sitter การออกเสียง คะแนนโหวต
09/02/2012 centerboard [en] centerboard การออกเสียง คะแนนโหวต
09/02/2012 haughty [en] haughty การออกเสียง -1คะแนนโหวต
09/02/2012 hatting [en] hatting การออกเสียง คะแนนโหวต
09/02/2012 wife-beater [en] wife-beater การออกเสียง คะแนนโหวต
09/02/2012 beater [en] beater การออกเสียง คะแนนโหวต
09/02/2012 gradeability [en] gradeability การออกเสียง คะแนนโหวต
09/02/2012 bittered [en] bittered การออกเสียง คะแนนโหวต
09/02/2012 affectivity [en] affectivity การออกเสียง คะแนนโหวต
09/02/2012 affectability [en] affectability การออกเสียง คะแนนโหวต
09/02/2012 bettered [en] bettered การออกเสียง คะแนนโหวต
09/02/2012 biter [en] biter การออกเสียง คะแนนโหวต
09/02/2012 comparability [en] comparability การออกเสียง คะแนนโหวต
09/02/2012 outers [en] outers การออกเสียง คะแนนโหวต
09/02/2012 answerability [en] answerability การออกเสียง คะแนนโหวต
09/02/2012 unpardonable [en] unpardonable การออกเสียง คะแนนโหวต
09/02/2012 taxability [en] taxability การออกเสียง คะแนนโหวต
09/02/2012 permitting [en] permitting การออกเสียง คะแนนโหวต
09/02/2012 knotting [en] knotting การออกเสียง คะแนนโหวต
09/02/2012 metallically [en] metallically การออกเสียง คะแนนโหวต
09/02/2012 mathematic [en] mathematic การออกเสียง คะแนนโหวต
09/02/2012 fatty [en] fatty การออกเสียง คะแนนโหวต
09/02/2012 portal [en] portal การออกเสียง คะแนนโหวต
09/02/2012 morality [en] morality การออกเสียง 1คะแนนโหวต
20/08/2011 warhead [en] warhead การออกเสียง คะแนนโหวต
12/08/2011 uh-hunh [en] uh-hunh การออกเสียง คะแนนโหวต
07/08/2011 billiards [en] billiards การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

I'm a native English speaker from the midwestern U.S.. There is a local accent from my region, which is nasal-sounding on the vowels. It's spoken mainly among the older generation, but I try to avoid it!

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อKlaudi


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 316 (30 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1.639

จำนวน ผู้ที่โหวต: 48คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 33.027


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 173

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 769