คำออกเสียงโดยKaliraใน Forvo หน้า4.

สมาชิก: Kalira สมัครสมาชิกเพื่อKaliraออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
05/03/2012 automaton [en] automaton การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/03/2012 obumbrative [en] obumbrative การออกเสียง คะแนนโหวต
05/03/2012 copacetic [en] copacetic การออกเสียง คะแนนโหวต
05/03/2012 commonality [en] commonality การออกเสียง คะแนนโหวต
05/03/2012 microcirculatory [en] microcirculatory การออกเสียง คะแนนโหวต
05/03/2012 The Three Musketeers [en] The Three Musketeers การออกเสียง คะแนนโหวต
05/03/2012 centrifugation [en] centrifugation การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

I'm a fiction writer with a strong interest in the sciences when I'm not immersing myself in languages and etymology.

I grew up in the central United States, with occasional visits to family in London.

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อKalira


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 97

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 8

จำนวน ผู้ที่โหวต: 12คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 9.832


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 5.996

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 2.136